Kategóriák
Minden

Miért kért Isten lehetetlent az embertől?

Mit is kért Ő tőlünk? Azt, hogy jók legyünk? Nem! Azt, hogy ne fogyasszunk alkoholt? Nem! Azt, hogy járjunk templomba? Nem!
Isten Jézus ajkai által azt kérte tőlünk, hogy legyünk tökéletesek, amikképp a mi mennyei Atyánk is tökéletes.
Jézus azért helyezte olyan magasra a mércét, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy Ő nem a saját (emberi) erejével cselekedte azt, amit cselekedett, hanem a Mindenható Isten erejével, amely neki igazságszeretete révén megadatott.
Ezáltal kijelentette, hogy csak azon személyek fogják meglátni a menny teljes dicsőségét, akik megtagadva saját erejüket és emberi tudásukat, bekerülnek abba az állapotba, amelyben Ő volt, amikor tanított, gyógyított, halottakat támasztott fel. (Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek.)
Azok a személyek, akik őt követik, meghaltak saját emberi kívánságaiknak, hogy Isten kívánsága és ereje lakozzék bennük. A legtöbb embernek azért nehéz elképzelni ezt, mert annyira összenőtt a test örömeivel, hogy kizártnak tartja, hogy léteznek olyan örömök, amelyekért érdemes elhagyni a jól bevált régi örömöket, a test örömeit.

A mester azért mondta, hogy az üdvösség embernek lehetetlen, hogy megértsük, hogy muszáj meghalnunk testi gondolkodásunknak és újjászületnünk Isten ereje és “gondolata” által, hogy az Ő ereje és bölcsessége lakozzék bennünk.
A követőitől a lehetetlent kérte annak okáért, hogy azokban, akik megtartják az Ő tanítását, teljesen nyilvánvalóvá váljon Isten hatalma és élő valósága. Tudniillik a Mindenható ereje által az Ő tanítványai is cselekedték mindazt, amit Ő cselekedett. Valójában csak azok cselekedték, és cselekszik ma is azt, amit Ő cselekedett, akikkel megtörtént az újjászületés, akik átmentek a tűzkeresztségen. Akiket nem a test indulata vezérel, hanem a Mindenható Isten lelke indít, és erősít meg minden cselekedetükben.
Ha egy tanító olyant kér a tanítványától, ami minden világi embernek lehetséges, teljesen biztos, hogy olyan tudományra tanítja őt, amely a földi hiábavalóság mókuskerekében (a mátrixban) tartja őt. És ez az a tudomány, amelyért milliók fizetnek milliókat a hamis prófétáknak. És teszik ezt annak köszönhetően, hogy nem tudják, hogy az “élet tudománya” ajándék attól, akitől az életet is ajándékba kapták.
Isten azért tette oly magasra a mércét, és azért kérte tőlünk a lehetetlent, mert készen áll arra, hogy megadja nekünk azt a szeretetet és azt az erőt, amely által lehetségessé válhat számunkra is minden, amit a fia tanított és megmutatott… …feltéve ha az Ő ismeretének kívánságát minden más vágyunk és kívánságunk fölé helyezzük.

„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?