Kategóriák
Minden

MIÉRT GYILKOLT AZ „ÓSZÖVETSÉG ISTENE”?

A Bibliában Isten az érthetőség kedvéért meg van személyesítve. Mindazonáltal, Ő több, mint egy személy, mint amit mi valaha is képzeltünk a személy fogalmáról. Ezért fontos úgy gondolnunk rá, mint Mindenható, mindenütt jelenlévő, minden felett való Isten, aki semmikképp sem képezhető le egy emberi személy mintájára.
Mivelhogy mi mégis megtesszük, képtelenek vagyunk megérteni Őt, az Ő tervét, az élet isteni rendjét, és minduntalan belemegyünk a babonákba, a vallási dogmákba, az értetlenségbe, a lázadásba, ekképp a bűnökbe, a halálba és a kárhozatba.
Isten nem attól személyes, hogy Ő olyan, mint egy emberi személy, hanem attól, hogy az Ő mindenhatóságából kifolyólag minden egyes embert ott érint meg, ahol ő éppen van. Mi ugyan nem értünk a Lélek nyelvén, de a Lélek megteheti azt, hogy a mi nyelvünkön szól hozzánk. Ekképp személyesnek tűnik számunkra annak ellenére is, hogy Ő nem csupán egy személy, hanem sokkal több annál.
Ahhoz, hogy megértsük, mi miért történik az ószövetségben és napjainkban, fontos elvonatkoztatnunk a megszemélyesített Istentől, és szükséges, hogy úgy gondoljunk rá, hogy Ő az élet Rendje, az élet Törvénye, amely mindenek fölött van. Ekképp mindenre hatással van, és igazságos ítéletet gyakorol ránk,  emberekre a mi személyes döntéseink és választásaink szerint.
Ekképp ha valaki úgy dönt, hogy nem szeretné megismerni Őt, az élet Rendjét, az Ő rend-életét, nyilván automatikusan távolodni fog Tőle, az élettől. Aki távolodik az élettől, az élettelenség, azaz a halál felé tart. Ez teljesen logikus. Ha ezt megértjük, már csak egy lépésre vagyunk attól, hogy megértsük azt is, hogy miért gyilkolt az „ószövetség istene”.

„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?