Kategóriák
Minden

Miért éri meg lelki embernek lenni?

Kétféle ember van: az akinek testben lelke van, és az akinek lélekben teste van.

Szinte kivétel nélkül minden ember testi. Mit jelent ez? Kiskorától fogva megszokta, hogy a testi szükségleteit elégíti ki. Enni, inni, aludni, wc-ni, szórakozni, ölelni, mozogni, állni, feküdni kell. Emellett tanul, hogy fejlessze az agyműködését, tapasztal, hogy érzelmi világát gyarapítsa, a szeretetet és vágyat kémiai folyamatoknak tartja, és Isten egy elérhetetlen, felfoghatatlan szinte nem létező fogalom számára.

Ezért önös, a teste körül forog a lelke, kényezteti, ápolja, félti, fiatalítja, mindent megtesz azért, hogy neki legyen, jusson, szaporodjon, gyarapodjon, jó legyen, kerüli a szenvedést és viszolyog a pusztulás gondolatától is. Testét szeretné szépítgetni, megmenteni, halhatatlanná tenni. Ennélfogva lelkét alárendeli testének, és spiritualitása, lelkisége öncélúvá, erőltetetté és halottá válik.

Kevés ember lelki. Ez mit jelent? Hogy testi szükségletei másodlagos szerepet kapnak, alárendelődnek lelki szomjúsága csillapításának. Éhezi és szomjazza az igazságot és valódi bölcsességet, munkálkodik lelki erényeinek (alázat, szelídség, engedelmesség, jóakarat, jótett, békesség, türelem, kedvesség, hűség, önmegtartóztatás, áldozat) tökéletesítésén.

Ezért önzetlen, a teste és anyagi szükségletei a lelki életének rendelődnek alá, minden vágya az, hogy azt a kincset, amit a lelkében gyűjtöget, másokkal is megossza, semmit el nem vesz, és semmit nem tart meg magának. Mivel nincs semmire szüksége, mindene megvan, mert beéri azzal a táplálékkal és vagyonnal, ami lelki örömök által adatik neki ajándékba. Isten Lélek és kézzelfogható számára, Benne él és Belőle meríti erejét.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a test halandó, leáll a működése, és megálljt parancsol a földi létnek. Hiába ápolgattad, kényeztetted, és féltetted, le kell mondanod róla, itt kell hagynod, hogy a földben rothadjon el. Tehát, ha a testednek volt lelke, hagytad, hogy vele együtt menjen a föld alá és elvesszen. Ellenben a lélek halhatatlan, a test pusztulása után is él, elpusztíthatatlan. Ha tökéletesítetted, visszaadhatod a Teremtőnek az Ő dicsőségére. Így, ha a lelkednek volt teste, szíves-örömest mondasz le róla, és elnyered a jutalmad az örök életben.

A testi és lelki közötti híd az újjászületés. Ahhoz, hogy a halálból, mulandóságból, rothadásból átkerülj az örök élet és igazi, maradandó kincsek gyűjtögetésének állapotába már itt a Földön, a testedről át kell tenned a hangsúlyt a lelkedre. Ekkor a lelkedre figyelsz, azt erősíted és finomítod, általa élsz. A lélek megtisztulása a bűnbánat, majd az igébe való teljes bemerítkezés. Ez azt jelenti, hogy a lelked levetkőzi halandó testének hazugságait, és felölti magára a Krisztus által kinyilatkoztatott igazságot. Ezáltal örök életet nyersz, és bizonyosságod is lesz róla.

“Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az.
Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.
A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.”

Szerző: Isten tudja
Formába öntötte: György Zsuzsanna

Vélemény, hozzászólás?