Kategóriák
Minden

Mi a különbség a papok, a pásztorok, a vallási vezetők és köztem?

Többen is mondták már, hogy ugyanazt csinálom,

amit a “Jehovák”, vagy más vallási vezetők.

Nem neheztelek senkire, aki ezt gondolja rólam,

mert én is ugyanezt gondoltam volna

a mostani “magamról” évekkel ezelőtt. 🙂

Sőt, teljesen természetes, hogy a legtöbb „kívülálló”

így látja az én személyemet, és az én dolgaimat.

Tudnod kell, hogy egyáltalán nem haragszom senkire,

aki ekképp vélekedik rólam. Ellenkezőleg!

Őszintén kívánom, hogy ő is megértse,

hogy mi vesz rá valakit arra, hogy így kezdjen beszélni

Isten és az ember dolgairól.

Hosszú éveken keresztül kerestem, kutattam az igazságot,

próbálva választ találni az olyan kérdésekre, mint:

„Merről jöttünk?”

„Merre tartunk?”

„És miért?”

Akik ismernek, tudják, hogy konkrét lépeseket is tettem

annak érdekében, hogy egy teljesebb rálátást kapjak az élet dolgaira.

Magam mögött hagyva az európai kényelmet

és biztonságot, 2011-ben 9 hónapon keresztül zarándokoltam

Indiában és Nepálban pénz nélkül.

Egyedüli kapaszkodóm a GondViselő Úristenbe vetett

bizalmam volt, akit akkor még csak nem is ismertem.

A zarándoklat során sok értékes felismeréssel gazdagodtam,

de azt sosem hittem volna, hogy egyszer majd

Krisztus evangéliumánál fogok kikötni,

és megvallom Isten és ember előtt, hogy a Mindenható segedelmével

nekem is meggyőződésemmé vált,

hogy valóban Ő az Út, az Igazság és az Élet.

Mindazonáltal erről senkit sem szeretnék meggyőzni,

mert én magam sem emberektől szereztem a meggyőződésemet,

hanem az Élő Istentől, aki ígéretéhez híven

személyesen bizonyságot tett nekem a Krisztus által

kijelentett dolgok valóságáról.

Mint később kiderült, ugyanezt másokkal is megtette,

és folyamatosan megteszi mindenkivel, akik

személyesen hozzá fordulnak segítségért.

Az én dolgom tehát csupán annyi, hogy elmondjam minden

kedves igazságkeresőnek, hogy Isten él, és tényleg

Jézus Krisztus az ő tökéletes kijelentése.

Viszont annak, ami történik a vallási mozgalmakban,

emberi szervezetekben, nem sok köze van ahhoz,

amiről Jézus beszélt.

Aki ezt nekem nem hiszi, annak csak azt tudom mondani,

hogy járjon utána, mert megmondatott, hogy

aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik,

és aki igazán éhezi, és szomjúhozza az igazságot,

annak a lelke megelégíttetik.

Azokkal a személyekkel,

akik nem éreznek különösebb késztetést a keresésre,

és beérik azzal a szellemi táplálékkal, amelyet a New Age

ezotéria, a média és a keresztény felekezetek kínálnak

a hangzatos, fülnek tetsző, jól eladható tanok által,

nyilván nem lehetünk egy véleményen.

Mindazonáltal a Kegyelmes Isten bőséges áldását kérem

minden embertársam életére, hogy egyszer eljusson arra a pontra,

hogy gyermeki alázattal végre az emberek helyett

az Élet Szerzőjéhez forduljon, látásért, ÉRT-ELEMÉRT, életért.

Őszintén remélem, hogy ez a kis videó segített

egy néhány személynek megérteni,

hogy mi a különbség a papok,

a különböző vallási vezetők, és közöttem;

és úgy általában az Isten igazát kereső személyek,

és a vallási szervezetek által (meg-)vezetett emberek között.

Az Örökkévaló könyörüljön mindannyiunkon, hogy egy szép napon

eljuthassunk a homályos tükörtől az

Ő szent valóságáig, a mennyek országáig!

A videó summája ez.

Egy olyan világban élünk, amelyben a Mindenható törvényeit

a háttérbe szorítják a vallási szervezetek és tekintélyek rendelései.

Ekképp a legtöbb személy, aki istenhívőnek gondolja magát,

nem Istent, hanem az emberi tekintélyeket és

a vallási szervezetek szentírás értelmezéseit követi.

És teszik ezt egyesek Jézus nevében, mások Buddha nevében,

megint mások a Brahman nevében, a Tao nevében,

Allah nevében, Isten nevében stb.

Ekképp olyannyira leplezett az ő céltévesztésük,

hogy a legtöbben életük végéig nem tudnak rájönni arra,

hogy egész hitéletüket a vallási vezetők beszédeire alapozták

a Teremtő kijelentései helyett.

Az eredményt mindenki látja.

Egyre nagyobb azon személyek száma, akik a vezetők nélkül

képtelenek gondolkodni, döntéseket hozni, írásokat értelmezni.

Ennek köszönhetően a legtöbb vallásos ember ugyanúgy él,

ahogy a világi emberek élnek. Ugyanúgy ünnepelnek,

ugyanúgy cselekednek, ugyanúgy gondolkodnak,

mint ahogy a materialista, földhözragadt embertársaik.

Annyi különbséggel, hogy ők mindezt Jézus nevében teszik.

Csak az fogja meglátni a tökéletes életet, a mennyek országát,

aki átirányítja tekintetét, figyelmét, idejét és életenergiáját

az emberi tekintélyekről, szervezetekről és rendszerekről

Isten tökéletes kijelentésére, Krisztusra;

Megismeri az Ő tanításait, és teljes lelkével, szívével, elméjével

és minden erejével azon munkálkodik, hogy megcselekedje azokat.

Ekképp történik meg az újjászületés, és a megszentelődés,

ami következtében a lélek alkalmassá válik arra,

hogy meglássa azt, amit Krisztus úgy nevezett,

hogy mennyek országa, Isten országa.

Annak, akit megérintettek ezek a szavak, és egy belső hívást érez arra,

hogy elinduljon a Megváltó által kijelölt úton, csak annyit mondhatok,

hogy ne késlekedjen. Neki ma még nem késő.

Viszont megmondatott, hogy a holnap nem a miénk.

Forduljon Istenhez gyermeki alázattal és szelídséggel.

Olvassa az evangéliumot, és kérjen segítséget a Mindenhatótól

annak megértéséhez, mert az is megmondatott,

hogy a Szent Lélek ereje nélkül senki sem értheti meg azokat a tanításokat,

amelyeket az Élet Szerzője az egyszülött fia által kijelentett.

Zárszó

Nem azért tartom fontosnak felhívni a figyelmet a

vallásosság és a Krisztus beszédei közötti különbségekre,

hogy magamat megvédjem az esetleges vádlóimmal szemben,

hanem azért, hogy figyelmeztessem embertársaimat

arra az egyszerű tényre, hogy az igazság és annak látszata között

LÁTSZÓLAG sokszor semmi különbség nincsen;

és nagyon könnyen bele lehet esni abba a végzetes hibába,

hogy embereket követünk Isten és Jézus nevében.

Továbbá teljes meggyőződésem, hogy a világ szelleme

felhasználja, és mindig is felhasználta az összes vallási mozgalmat

az emberek megtévesztésére és kizsákmányolására.

Sajnos a helyzet mostantól még súlyosabb lesz,

mert alakulóban az új világvallás, amely magába foglalja,

egységesíti, és központosítja az összes meglévő

vallási szervezetet, felekezetet, mozgalmat.

A rossz hír az, hogy huzamosabb programozás

és agymosás után a legtöbben teljesen képtelenné fognak válni

arra, hogy felismerjék a cselszövést, és kijöjjenek

azokból a rendszerekből, amelyeken keresztül a világ ura

teljesen kiszipolyozza a lelküket.

Nem várom senkitől, hogy elhiggye, amit mondok, mert tudom,

hogy csupán az elme szintjén képtelenség felfogni ezt, és

azt is tudom, hogy aki Istenhez fordul, azt az igazság lelke elvezeti

minden olyan megértésre és felismerésre,

amely révén megmentheti magát és a családját attól,

ami jönni fog.

„Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét,

az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!

Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában,

és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik

a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földön.

Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;

Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa,

a mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél,

ha hőség következik, és a levele zöld marad;

és a száraz esztendőben nem retteg,

sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.”

(Jeremiás próféta)

„És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala:

Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek

az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból!

Mert az ő bűnei az égig hatottak,

és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.”

(A Jelenések Könyve)

 

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?