Kategóriák
Minden

MEDDIG MARADHAT FENN AZ A KERESZTÉNY TÁRSADALOM…

EGYSZERŰ KÉRDÉS:
Meddig maradhat fenn az a keresztény társadalom, amelyben bűn, rémhírterjesztés és összeesküvés elmélet Jézus szavainak fényében vizsgálni az aktuális eseményeket?
Üzenet a társadalom elöljáróinak:
„Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.”
„Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülről szépeknek tetszenek, belől pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.”
Üzenet az igazaknak:
„És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért (tanításomért); de a ki mindvégig megmarad, az megtartatik.”
„De mind ezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöczökbe és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért (szavaimért).”
„De mindezt az én nevemért (beszédemért) cselekszik veletek, mivelhogy NEM ISMERIK AZT, a ki küldött engem.”
„És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.”
„De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.”
„Ha az én beszédemet megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképen én megtartottam az én Atyámnak beszédét, és megmaradok az ő szeretetében.”
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”
„…és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
a ki mindvégig kitart, az megtartatik.”

HATÉKONY GYÓGYMÓD AZ OLTÁS MELLÉKHATÁSAINAK KEZELÉSÉRE

A LEGTÖBBEN NEM FOGJÁK TUDNI VISSZAUTASÍTANI A FENEVAD BÉLYEGÉT

Amikor elkezdték oltani az emberiséget, sokan azt mondták, hogy nem fogják felvenni az oltást. Ennek ellenére mégis felvették, és meg...

AZ APOSTOL SZAVAI A MAJOMHIMLŐRŐL ÉS A COVIDRÓL

János apostol hazudik, vagy a média? Amennyiben igaz, amit mond a média a majomhimlőről és a vírusokról, az apostol hazudott,...

A QR-KÓD JELENTÉSE

Miért mondjuk, hogy a termékek és az emberek azonosítására használt QR-kód a fenevad bélyege? Nagyon egyszerű felismerni a bibliában található...

HOGYAN VÉDHETIK MEG A SZÜLŐK A GYERMEKEIKET?

Egy kisfiúnak mutatta meg az Úristen, milyen veszély fenyegeti a gyermekeket. Azt is láthatta ez a kisfiú, mit tehetnek a...

TE MELYIK NŐT VÁLASZTOD? – beszélgetés

RÉMÁLMOK A MAGYARSÁG JÖVŐJÉRŐL Egy férfi két nőt látott álmában, és fel volt kínálva számára a választás lehetősége. Dönthetett arról,...

SZÁRAZSÁG ELLEN

Isten megmutatta, hogy a szárazság és azt az követő éhínség sok ember vesztét fogja okozni, de lesznek akik majdhogynem semmit...

BÜKKI ERDŐTŰZ: TERMÉSZETI KATASZTRÓFA VAGY GYÚJTOGATÁS?

Lehetséges-e, hogy a bükki erdőtűz szándékos gyújtogatás következménye? Ha igen, kik lehetnek a tettesek, és mi vezethette őket arra, hogy...

SOHA SEMMI JÓT NEM CSELEKEDTEM

Ha azt mondod, te cselekedted mindazt a jót, amit a te tagjaid véghezvittek, lekorlátozod Istent a te emberi erődre, értelmedre,...

TITOK – figyelmeztető álom – audio

Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala,...

AZ ELSŐSZÜLÖTT

A földi és testi törvények szerint az elsőszülött örököl mindent. Számos országban még ma is tartják ezt a törvényt. Például...

BÖJTE BOTRÁNY

Vannak, akik támadják őt, mások pedig a védelmére kelnek. Na de vajon mi Isten álláspontja? "Lk 8:17 Mert nincs oly...

MEDITÁCIÓ FERENC PÁPÁVAL

A pápa közös meditációra, lelki gyakorlatra hívja a híveket, amelynek célja, hogy személyes kapcsolatot létesítsenek Jézussal. Vajon tényleg ez a...

BÉKAINVÁZIÓ MAGYARORSZÁGON -beszélgetés

"És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijõni, a békákhoz...