Kategóriák
Minden

A leprajárvány folytatódik (a halottak napján is)

“Mindenki bolond így vagy úgy.”
 
Bár megtapasztalják a kegyelmet, és megmártóznak benne, mint a tíz leprás, sokan mégsem tesznek bizonyságot annak megváltó erejéről, hogy abba belekapaszkodva, mások is szabadulást nyerjenek, és új életet szerezzenek általa. Vajon miért? A választ a magvető példázatában találjuk.
 
Ennek egyik oka az lehet, hogy nem értették meg a mennyek országáról szóló tanításokat. Ezért hamar megfeledkeznek azokról a szavakról, amelyek a változást, az élet keringését elindíthatták volna bennük.
A második lehetséges ok az, hogy nehézségek “támadtak” a szívükben gyökeret eresztő igazság miatt. “És e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem”.
A harmadik lehetséges ok az, hogy félnek attól, hogy bolondnak nézik őket azok, akik még mindig a földi kincsek és az emberek hagyományai előtt tisztelegnek.
“Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.” (Mt 13:1-23)
 
Az ilyen személyek rendszerint visszakerülnek a világ bűbája és a törvény átka alá. Egy darabig egyszerre akarnak tetszeni Istennek és e világ urának, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon.
Viszont a mester azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Aki a világ tetszésére, lájkjaira pályázik, elveszíti Isten tetszését, és fordítva. Aki Isten jókedve szerint alakítja az életét, elveszíti a világ lájkjait.
Ezen személyek egy darabig kétségben, azaz kettősségben élnek. Egyszerre próbálnak adni az életükből az örökkévalónak és a mulandónak, és szétszakadnak.
Egyszerre akarják népszerűsíteni a világ dicsőségét, és építeni a mennyek országát, de ez olyan vívódásokat szül bennük, aminek köszönhetően el kell dönteniük, hogy melyik békét választják. Azt, amelyik, az emberek dicséretéből származik, vagy azt, amelyikről azt mondja az Úr, hogy békésséget adok néktek, de nem úgy adom, ahogyan a világ adja.
Egy kis idő elteltével sokan teljesen visszamennek a világba, és, mint ahogy megmondatott, az “utolsó állapotuk gonoszabb lesz az elsőnél”.
 
A mai vallási vezetők, és az általuk becsapott emberek akarva-akaratlanul a világ előtt tetszelegnek, a világi emberek elismerésére pályáznak.
Ennek köszönhető, hogy ugyanazokat az ünnepeket tartják, ugyanazon értékrend szerint élnek, mint a világi emberek, annyi különbséggel, hogy ők mindezt Jézus nevében cselekszik. Ugyanúgy beszerzik a karácsonyfát, pirosra festik a tojást, és ünneplik a halottak napját, mint azok, akik soha nem is hallottak Isten kegyelméről. Sőt, még egy kicsit rá is játszanak, hogy lássa a világ, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint ők, akik igényt tartanak a világ által kínált mutatványokra, és az emberek elismerésére. Az ilyen személyek, nem csak becsapják magukat és embertársaikat, hanem meg is mutatják, hogy Jézus nevében is lehet csinálni abszolút mindent, amit a világ csinál.
 
Azt mondja rájuk a mester, hogy ezen döntésük révén ők (már) megkapták jutalmukat. Az ő jutalmuk az volt, hogy az emberek felnéztek rájuk, kitüntetéseket, díjakat, elismeréseket, lájkokat szereztek. A televíziókban és a színpadokon szerepeltek, és a világi emberek tapsoltak nekik… (…mert a világ urának tetszett bennünk, ami az övé.)
“Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.”
“Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.”
 
Drága embertárs, ha szereted Istent, és ismered őt, elkerülhetetlen, hogy bolond legyél a világ szemében. Ha a világot hirdeted, az életed idejével, életed energiájával a világot mutogatod, és kívántatod, az Örökkévaló értékrendje szerint neveztetsz bolondnak.
Így hát mindenki bolond így vagy úgy.
 
Kitől származik a te bolondságod?
Istentől vagy a világtól?
 
“Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.”

 

“Leprajárvány Székelyföldön” hanganyaga

VIDEÓ:

[mailerlite_form form_id=1]

AZ ÖSSZES EDDIGI KIÁLTÓ SZÓ HANGANYAGA
MEGHALLGATHATÓ, ÉS LETÖLTHETŐ ITT

Vélemény, hozzászólás?