Kategóriák
Filmek Írások Minden

A legelemibb hazugság és a vélemény

A lélek elvesztésének folyamata a következő hazugsággal kezdődik: Téged nem lehet megtéveszteni, veled nem lehet hazugságokat elhitetni.
Amikor egy személy elhitte, hogy őt nem lehet megtéveszteni, automatikusan a világot uraló szellemiség fennhatósága alá kerül. Ezután figyelmével, életerejével, energiájával tudatlanul az Ő birodalmát fogja építeni. A folyamat vége a fizikai halál, ami után a lélek kárba vész, elkárhozik.
Ebből az állapotból az akarata ellenére egyetlen egy embert sem lehet kimenekíteni. Viszont a hozzátartozók “titkon” elmondott imái, szeretete, és az Élő Isten kegyelme (sokszor egy betegség által) segíthet megszabadulni mindenkinek ebből a végzetes csapdából.
Tehát a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valaki a megtévesztés szelleme alatt van az, hogy azt hiszi magáról, hogy őt nem lehet megtéveszteni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az úgynevezett ego, a kívülről beprogramozott hamis énkép, a homokra épített önértékelés az, ami elhiteti az egyénnel, hogy őt nem lehet megtéveszteni. Az ilyen személyek önhittek, hiúak, kevélyek, és túlságosan bíznak a saját intelligenciájukban, saját képességeikben, saját véleményükben, a társadalomtól szerzett elismerésekben, titulusokban, beavatásokban.
Apropó vélemény. A legtöbb embernek már csak véleménye van, amiről azt gondolja, hogy a sajátja. Csak nagyon kevesen veszik észre, hogy az úgynevezett saját vélemény is csupán a kívülről beáramló emberi okoskodások egyedi szűrlete. A legtöbben, amikor felismerik, hogy semmijük sincs, annyira belekapaszkodnak a sajátjuknak hitt véleményükbe, hogy készek meghalni érte. Ezért nagyon sokan meg is halnak egy olyan kívülről bevitt, bent megfűszerezett információcsomagért, ami az eredendő hazugságra épül, miszerint Őket nem lehet megtéveszteni. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem “gyűlöli” meg még a saját lelkét is, nem lehet az Ő követője, az igazság ismerője, a mennyek országának örököse.
Krisztus urunk evangéliuma szerint épp azáltal válik egy ember a megtévesztés áldozatává, hogy elfogadja embertársai dicséretét ahelyett, hogy feltenné azt a kérdést, hogy mire gondolhatott a mester, amikor Isten dicséretéről beszélt. Mi Isten dicsérete, amiért érdemes lemondani az emberek hízelgő dicséreteiről?
 
Ha netán azt hiszed, hogy téged nem lehet megtéveszteni, vagy, hogy az általad különböző forrásokból összeszedett emberi filozófia, és tudomány által te már meg tudod különböztetni a bárányt a báránybőrbe bújt farkastól, teljesen biztos lehetsz abban, hogy hazugságban élsz.
Bevallom neked, kedves embertárs, hogy én hiába zarándokoltam, végeztem önvizsgálatot, elmélkedtem, szemlélődtem, meditáltam. A szellemi vakságot saját erőmből NEM tudtam levetkőzni. Csak akkor láttam meg, hogy ki vagyok valójában, amikor a szenvedés által Isten megnyitotta a látásomat.
Ézsaiás próféta nem ok nélkül mondta Isten gyermekéről a következőt: “…lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.” És Péter apostol is pontosan tudta miről beszél, amikor ezt írta: “Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.”
Következésképpen azt lehetne mondani, hogy aki egy kis szenvedés miatt rögtön az orvoshoz és a szerekhez fordul, biztos lehet abban, hogy ezen döntésével sorsát kijátszva még nagyobb szenvedéseket hoz magára. Ezzel ellentétben, aki a kisebb szenvedések közepette bemegy a belső szobába és Istenhez fordul, megnyílik a lényegi látása, megpillantja az élet útját, amely elvezeti őt az örök igazság megismerésére, a lélek teljes szabadulására.
“Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” (Mt 26:41)
 
Szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?