Kategóriák
Minden

LÁTNI SZERETNÉL, VAGY AZT HINNI, HOGY LÁTSZ?

Bár mindenki azt hiszi, jól látja a dolgokat, valójában senki sincs tisztában sem saját, sem a világ realitásával. Ekképp mindenki egy képzeletbeli képre építi életét, amely előbb vagy utóbb összeomlik.
Miért mondom ezt? Azért, mert én kaptam gyógyírt a szemeimre attól, Aki megígérte az embernek, hogy mindenkinek megadja azt, aki kéri tőle.
Ekkor megláthattam, hogy ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, jómagam is homokra építettem az életem. Azt hittem valóságnak, amit akartam. Szelektáltam a szórakoztató ipar által rendelkezésemre bocsátott hamis identitások között, mígnem kialakítottam egy olyan énképet, amit hosszú időn keresztül a sajátomnak hittem. Hatalmas önbizalmammal mindig megtaláltam azokat az eszközöket, amelyekkel még a tulajdon szemeim elől is elrejthettem a valóságot. Így sikeresen épült a saját, személyre szabott Bábelem mindaddig, amíg be nem következett a saját, személyre szabott Apokalipszisem, amelynek látványa és fájdalma majdhogynem az önmegsemmisítés peremére kergetett engem. Ezen a ponton végső elkeseredettségemben meggyötört lelkem szakadtából Istenhez kiáltottam, mint a gyermek, aki egy hatalmas tömegben elveszíti a szülei jelenlétének biztonságát.
 
Kedves barátom, tudom, hogy furcsán hangzik, és talán még ellenszenvet is generál a szívedben, de határozottan ki kell jelentem, hogy senki sem tudja, hogy meg van tévesztve. Igazból ettől megtévesztés a megtévesztés. Senki sincs tudatában annak, hogy amit most igaznak hisz magáról és az őt körülvevő világról, valójában egy időzített bomba, amely egyszer csak robbanni fog. Egy lassan ható méreg, amely egy napon szétroncsolva idegrendszerét és szívét, elpusztítja őt. Ezért van az, hogy látszólag mindenki boldog, főképp a közösségi média oldalain. Aztán hirtelen megérkezik hozzá a mentő, rosszabb esetben a helyszínelők, akik munkájuk elvégzése után a temetkezési vállalkozó kezére bízzák lelke földi otthonát, a bomlásnak indult testet.
 
Kérdésem hozzád a következő. Van-e garanciád, és ha van, mi a garanciád arra, hogy te nem vagy becsapva, és te nem egy időzített bombát hiszel valóságnak, amely egy napon a tested halálát és lelked visszafordíthatatlan romlását okozza?
Amit most mondani fogok, sajnos kevesen fogják meghallani. Az Élet Szerzője minden egyes ember számára felkínálja az életet mentő gyógyírt, amely visszaadja a szemek lényegi látását. Teszi ezt annak érdekében, hogy mindenki tisztában lehessen azzal, mi folyik a világban, és az ő életében. Miután megnyitja az ember szemét, megmutatja a kiutat is abból a mókuskerékből, amelybe beleszületett, és amelybe a legtöbben véglegesen beleragadnak, lelkestől belerohadnak.
A világ azt is elhiteti az emberrel, hogy van kiút a mókuskerékből, de Jézus egyértelműen kijelenteni, hogy nincs olyan emberi gondolkodásmód, technika, módszer, vallás, ami ki tudná segíteni őt a világ fogságából. Ezért is mondja, hogy embernél lehetetlen a szabadulás, az üdvösség, de Istennél minden lehetséges.
Kedves bajtársak, a fenti sorok azért születtek, hogy akik elolvassák azokat, kapjanak egy újabb útjelzést, egy újabb meghívást az életre. Talán egy utolsót. Teljesen biztos, hogy van pokol, és létezik menny, aminek valósága független az emberi hiedelemtől.
A pokoli létállapot a legtöbb ember életében akkor áll be, amikor hirtelen elveszíti az életét, és látni fogja azt, hogy egy lélekgyilkos hazugságot hitt igazságnak, amely révén, mint egy élősködő tolvaj élte le a teljes életét. A lélek gyötrelmét annak látványa fogja fokozni, hogy számtalanszor visszautasította Isten életre hívó szavát, amelyet az Ő fiában, az ártatlanul halálra kínzott, és harmadik napon feltámasztott Krisztus Jézus szavai és élete által nyilvánított ki.
A beiruti robbanásban ma rengetegen meghaltak. Lehetséges, hogy néhányan az áldozatok közül egy nappal a robbanás előtt kapták az utolsó hívást az életre, amelyet büszkén, gőgösen, hamis ambíciók által fűtve visszautasítottak, azt gondolván, hogy hosszú még az élet, korai még ilyen dolgokon gondolkodni.
E sorok olvasói között talán lesznek olyanok, akik számára ez volt az utolsó, Isten féltő szeretetéből fakadó hívás az életre. Másoknak talán még lesz néhány. Isten tudja.
Mindenesetre Isten hangja azt szólja, hogy ma, ha halljátok az Ő szavát, ne keményítsétek meg a szívetek. Válaszoljatok a hívásra, hogy élhessetek.
Mindenki számára csupán egyetlen pillanat van, ami biztos. És az nem más, mint a jelen pillanata, amikor egyetlen igaz döntéssel örökre megváltozhat az ő élete.
Az Élet Szerzője rá a tanúm, hogy a haláltól való végleges szabadulás, és a Lélek örök létének lehetőségéről tettem bizonyságot ezekben a sorokban. Ragadd meg ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget, és gyermeki szívvel kiálts fel hozzá látásért, hallásért, bűnbocsánatért, életért, és engedd, hogy Ő elvégezze benned mindazt, ami embernél lehetetlen.
jelen.fm
INGYEN KAPTÁTOK, INGYEN ADJÁTOK.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?