Kategóriák
Minden

Kinek gyógyulhat meg a látása?

Vannak lelkek, akik annyira belesüllyedtek az anyagba és a materiális gondolkodásba, hogy teljesen elvesztették a lényegi látásukat.
Ennek egyenes következményeként a fizikai szemeik is durván megromoltak, jelezvén számukra, hogy túlságosan sok figyelmet fordítanak a szemmel láthatóra, ami idővel az enyészet martalékává fog válni. Sokan olyannyira figyelmen kívül hagyják az istenadta természet jelzéseit, hogy már az egészen közeli dolgokat is csak tejesüveg vastagságú lencsékkel képesek szemügyre venni.

Olyan időket élünk, amikor azok a személyek határozzák meg a tömegek számára az útirányt, akiknek súlyosan megkárosult a fizikai és a lényegi látásuk egyaránt, de a tudomány és a spiritualitás köntösét magukra öltve könnyen elfoglalják helyüket a tömegek élén, és a feneketlen szakadék felé vezetik őket.
“Vajjon a vak vezetheti-é a világtalant? avagy nem mindketten a verembe esnek-é?” (Lk 6:39)
Jaj azoknak az embereknek, akik nem a kősziklára, hanem a tenger homokjára építik a házukat olyan személyeket követve, akik már rég elvesztették a szemük világát.

A világ káprázata megvakít, az emberek dicsérete olyan edénnyé tesz, amely, ha üres is, azt hiszi magáról, hogy tele van. Világtalanok vak vezetői azok, akik az emberektől szereznek dicséretet és dicsőséget, és akik a tömegeknek a pusztulás tudományát hirdetik.
Bemerítő Jánosnak, amikor börtönbe vetették, kétségei támadtak Jézus személyét és szerepét illetően. Ezért elküldte tanítványait, hogy megtudakolják, hogy Jézus-e az eljövendő, akiről a próféták szólottak.
Jézus ezt üzente néki.
“A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;”
Abban az időben, tehát, aki eljutott arra a felismerésre, hogy vak, Isten, Krisztusban testté lett kegyelme által visszanyerte látását. Nyilván, azokat a vakokat, akik azt gondolták magukról, hogy látnak, Ő sem tudta meggyógyítani.

“És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.
És hallák ezeket némely farizeusok, a kik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é?
Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bûnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bûnötök megmarad.”

Neked milyen a látásod?
Jól látsz?
Azt hiszed, hogy jól látsz?
Vagy már érzed, hogy világtalanként követed a vak tekintélyeket a szakadék felé?
Ha már tudod magadról, hogy vak vagy, hova viszed a vakságodat? A dioptriák mögé, a vak vezetőkhöz, vagy ahhoz, aki az örökkévaló megmutatásával véglegesen legyőzte a vak vezetők által hirdetett hiábavalóságot?

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?