Kategóriák
Minden

Kiket gyógyít a GYÓGY-SZER? Kiket nem gyógyít a GYÓGY-SZER?

Hogyha a hal egyértelműen látná a különbséget az igazi eledel és a csali között, sohasem akadna horogra.
Aki félre van vezetve, nem tudja, hogy hazugságban, szellemi vakságban él. Ha tudná, nyilván nem hagyná, hogy továbbra is megtévesszék őt.

Miért mondta Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába?

Talán ezért?
A gazdag emberek az anyagi jólétnek köszönhetően hajlamosabbak arra, hogy a hagyományos, illetve az alternatív gyógyászat és az ezotéria kínálta instant gyógymódokat válasszák a hosszabb ideig elhúzódó kényszerböjt helyett.

A pénzen megvásárolt „könnyű” gyógymódok általában nem késztetik a hibákkal való szembesülésre, bűnbánatra az embert. Ily módon a betegség gyökere megmarad benne, és ez hosszú távon a lélek megbetegedését, romlását idézi elő.
Tehát az instant gyógymódok révén az ember elveszíti a hibás elmeprogramokkal és azok gyümölcseivel, a bűnökkel (a betegség okával) való szembesülés lehetőségét. Ekképp a betegség gyökere kiirtásának és a lelki megtisztulásnak lehetőségét is eldobja magától.
És mivel nem történik meg a betegség okaival való szembesülés és az őszinte bűnbánat, a feloldozás, a betegség forrásával összekötő szálak eloldozása sem történhet meg. Így az ember továbbra is magában hordozza a betegség okát, és mesterségesen (vitaminokkal, különböző instant gyógymódokkal) ideig-óráig elfojtja a betegséget. Az ilyen ember látszólag egészséges lesz egy darabig, de a kór továbbra is dolgozni fog benne, mígnem hirtelen a felszínre tör, és elpusztítja őt.
Gyakorlatilag EZ a kárhozat útja sokak számára.

Sok ember esetében a helyzetet a reinkarnáció hazug tana súlyosbítja, amely elhiteti vele, hogy nincs ok az aggodalomra, mert ha meghal, jön a következő reinkarnáció.
Következő reinkarnáció? Hova? Lassan már a vak is látja, hogy milyen irányba tart a világ, hogy a modern ember életvitele olyannyira kizsigerelte már a Földet, hogy az egyre alkalmatlanabbá kezd válni arra, hogy életteret biztosítson a Föld lakói számára. Ha egy parazita szellemiség által irányított entitás reinkarnálódna, vajon nem folytatna-e parazita életvitelt továbbra is? Ki az a személy, aki a Teremtő helyében visszahelyezne ebbe a világba valakit, akinek a szelleme nem tisztult meg, és nem szakadt el teljesen attól az élősködő életmódtól, amely csak a rombolásra, az élet megszentségtelenítésére alkalmas? Van-e olyan épelméjű ember, aki azt akarná, hogy Hitler, Stalin és Hasfelmetsző Jack újra visszajöjjenek erre a Földre anélkül, hogy előtte teljesen meggyógyulnának? De hogyan, és hol gyógyulhatnának meg, mielőtt visszaszületnek ide? Ez a kérdés újabb meséket, képzelgéseket von maga után, nemde? Be kell hoznunk a millió évek, a millió fényévek, a végtelen számú univerzumok és a több száz reinkarnáció teóriáját, amelyeket már végképp nem tud senki leellenőrizni, és amelyek elfogadásához már óriási vakhitűségre van szükség. Mint tudjuk, minden kérdésre milliónyi magyarázat van, de valódi válasz csak egy. És aki nem a mesékbe, és nem a hízelgő, fülekett csiklandozó magyarázatokba kapaszkodik, hanem abba a válaszba, amelyet az Élet Szerzője ad számunkra, élni fog.

A földi élet a meggyógyulás, a megszentelődés lehetősége és helye, drága barátom. Aki most, szabad akaratából nem él vele, nincs ahogy, nincs ahol később megtisztuljon, elszakadjon az életellenes gondolkodástól, és annak következményétől.
A Mindenható nem fogja létrehozni a reinkarnációt csak azok kedvéért, akik nagy összegeket fizetnek azért, hogy különböző spirituális tanfolyamokon, beavatásokon valaki elhitesse velük, hogy létezik a reinkarnáció. Krisztus kijelentette, hogy az Örökkévaló által elrendelt igazságot teljesen ingyen megkaphatja bárki, aki őszinte szívvel, gyermeki alázattal személyesen hozzá fordul segítségért. Ha ez így van, vajon mi készteti az embert arra, hogy továbbra is pénzt adjon bizonyos egót simogató információkért? Hát nem épp az ego maga?
Ne tévelyegjünk, mert Istent nem lehet becsapni! Isten szeretete hatalmas, de IGAZSÁGOS is egyben. Ekképp mindenki azt fogja learatni, aminek a magvát elvetette. Aki a hazugság magvait dédelgeti az elméjében és a szívében, a hazugság termését fogja learatni, ami nem más, mint a betegség, a fájdalom, a testi és lelki gyötrődés, mint ahogy azt már most is tapasztalhatjuk.

Senkit sem szeretnék lenézni, akinek az elméjében olyan hazugságok vannak, amelyek révén lassan de biztosan kiszipolyozza őt a világ. Hisz én is gyarló ember vagyok, és ugyanúgy rászorulok Isten könyörületére, mint bárki más. Megijeszteni sem akarok senkit, de a lelkiismeretem, azt kéri tőlem, hogy figyelmeztessem minden kedves embertársamat arra, hogy a reinkarnáció tana egy súlyos megtévesztés; Az olyan hazugságok igazolására volt kitalálva, amelyek révén az ember tudatlanul kiszolgáltatja élete idejét és élete energiáját a Mammonnak. A földi életnek óriási tétje van. Az itt meghozott döntések határozzák meg, hogy a lélek merre folytatja az útját a test halála után.

Hangsúlyozom, hogy senkitől sem várom, hogy elhiggye ezt nekem. Helyette azt javaslom minden kedves igazság kereső, és igazság szerető embertársamnak, hogy imában kérjen Istentől megértést a téma kapcsán. Ne nekem higgyen. Ne a guruknak, ne a papoknak, ne a “tudósoknak”, ne az énekeseknek, ne a színészeknek, ne a gladiátoroknak (sportolóknak), ne a politikusoknak, ne az üzletembereknek és más földi tekintélyeknek; mert megmondatott, hogy óriási bajt hoz magára az a személy, aki emberek tudományához igazítja az életét. Helyette forduljon személyesen Istenhez, olvassa el az evangéliumot, és kérjen segítséget Istentől ahhoz, hogy megérthesse, amit olvas.
Természetesen igazad van! Valóban emberek írták az evangéliumot is, de aki őszinte szívvel veszi a kezébe, a lélek által személyes kijelentést is fog kapni attól, aki az ihletet, a szeretetet, az erőt és a bátorságot adta azoknak, akik írásban rögzítették Krisztus történetét és tanításait.

Elképzelhető, hogy most épp jólétben, kényelemben vagy. Ezért nincs is különösebb okod arra, hogy bemenj a belső szobádba, és Istenhez kiálts válaszokért. Viszont lehet, hogy hamarosan válaszúthoz fogsz érkezni egy betegség vagy egy váratlan esemény által. Kívánom, hogy legalább akkor jussanak eszedbe ezek a szavak.
Emlékezz majd arra, hogy a betegség gyökerét semmilyen emberi gyógymód sem veheti ki belőled. És azok a fizikai betegségek, amelyeket az ember eltakar különböző mű-gyógy-szerek és más, pénzen szerzett gyógymódok által, áttevődnek a lélekre, és a lélekben okoznak súlyos, sok esetben gyógyíthatatlan károkat, és ezáltal kárhozatot. Ezért mondja a mester, hogy ha a kezed bűnre visz, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb csonkán bemenned az örök életre, mint ép testtel vettetned az örök tűzre.

Aki félre van vezetve, nem tudja, hogy hazugságban, szellemi vakságban él. Ha tudná, nyilván nem hagyná, hogy továbbra is megtévesszék őt. Amíg Istenhez nem fordultam, én sem tudtam, hogy be vagyok csapva, és hogy minden törekvésem, minden sajátnak vélt gondolatom, és elképzelésem, valójában „kívülről”, másoktól származik. Sőt, mint a legtöbb ember, én is meg voltam győződve arról, hogy jól látom az élet dolgait. A megtévesztés attól megtévesztés, hogy az áldozat igazságnak véli azt. Ezért mondatott, hogy Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Ő a „fény hozó”.
Hogyha a hal egyértelműen látná a különbséget az igazi eledel és a csali között, sohasem akadna horogra. Mindaddig, amíg az ember szabad akaratából nem fordul Istenhez segítségért, látásért, nem tudja megkülönböztetni az igazi eledelt, a csalitól, az igazságot annak látszatától, a jól leplezett hazugságtól.

Természetesen a legjobb az lenne, ha már MOST, ebben a momentumban Istenhez tudnál kiáltani őszinte szívvel, hogy vizsgáljon meg téged, és segítsen meglátni a valóságod.
A leghasznosabb az lenne, ha már MOST tudnád kérni Tőle, hogy mutassa meg számodra azokat az életellenes gondolati és cselekedeti mintákat (hazugságokat), amelyek a média által kívülről beszivárogtak a te életedbe is ugyanúgy, mint mindannyiunk életébe.
A legideálisabb az lenne, ha már MOST tudnál fohászkodni hozzá, hogy segítsen neked megszabadulni tőlük, hogy igaz gyógyulást nyerjen a tested, és békében legyen a lelked.
De lehet, hogy MOST még nem tudod megtenni ezt, mert (testi) jólétben vagy, mert (testi) kényelemben vagy, mert (testi) élvezetekben vagy, és látszólag semmi okod sincs arra, hogy ilyen dolgokon gondolkodj. Ezért arra kérlek, hogy ha most nem is, legalább akkor, amikor egy betegség vagy valami más tragédia megzavarja azt a nyugalmat, amelyet a tested jóléte kínál számodra, gondolj a lelkedre, és kérd Istentől az igazi gyógy-szert, amely a betegséget gyökerestől kiirthatja az életedből, és elvezet a lélek szabadulására, az örök életre.

A Krisztus testének feltámasztója
elevenítse meg e gondolatok lényegét a te szívedben!

P.S. A következő videóban arról lesz szó, hogy miképp gyógyulhat meg az ember Isten ereje által.
A videó címe: Hogyan gyógyítanak a teknősbékák?

[mailerlite_form form_id=1]

KAPCSOLÓDÓ HANGANYAG:

Tisztességes Háború

Vélemény, hozzászólás?