Kategóriák
Minden

KIK HISZNEK MA A POLITIKUSOKBAN?

A felnőtti társadalom legfelnőttebb egyedei a politikusok. Ezt abból az egyszerű tényből következtettem, hogy a felnőttek többsége minden egyes szavazás alkalmával őket hatalmazza fel azzal a szereppel, hogy a létfontosságú kérdésekben helyettük gondolkodjanak, döntsenek, és cselekedjenek.
Sajnálatos módon a kevés kivétel nagy része, annak ellenére, hogy nem megy szavazni, a nyomtatott sajtó, a televízió, és a digitális média jóvoltából szintén az Ő véleményüket és közleményüket fürkészi. Ennek az a következménye, hogy a legfelnőttebbek még azon személyek gondolkodására, lelkületére és döntéseire is hatást gyakorolnak, akik nem hajlandók hivatalosan kinyilvánítani, hogy embertársaikra ruházzák a személyes felelősséget, amely az élet rendje szerint csak és kizárólag őket illetné.
 

Miért okoznak csalódást a politikusok? És vajon létezik-e jó politikus?

Aki kíváncsi az egyszerű válaszra, megtalálja Jeremiás próféta könyve 17. fejezetének 5. bekezdésben.
Az ószövetségi próféta szerint átkozott az a személy, aki emberekben, és saját erejében bízik, Istenről pedig megfeledkezik.
Ebből az egyszerű kijelentésből, amelyet ismételten megerősítenek Jézus szavai, az következik, hogy az Élet Szerzőjének terve szerint egy egész-séges embernek nem egy másik emberben kellene bíznia, hanem abban, aki az életet elrendelte. Sőt, bármilyen furcsán hangzik, még az is következik a fenti kijelentésből, hogy legfőképp azon személyek hisznek a politikusokban és a társadalmi elöljárók szavaiban, akik nem ismerik annak szavát, aki életet lehelt az anyagba.
Jeremiás próféta kijelentéséből még az is megérthető, hogy ha a politikusok szavaiba vetett hit gyümölcsöző lenne, azt jelentené, hogy Isten hazudott, amikor azt közölte az emberiséggel, hogy nem jó neki embereket, földi rendszereket követni, és emberi erőben bizakodni. A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy az emberi rendszerek követése mindig katasztrófába, kisebb apokalipszisbe torkollott. Vajon ez ma mitől lenne másképp? Ja, hogy a látszat cáfolja azt? Van pénz, vannak bevásárlóközpontok, van szórakozási lehetőség. Ki az a bolond, aki a jólétben a közelgő böjtre és nehézségekre gondol?
Márpedig a történelem azt is megmutatta, hogy a látszat szinte mindig csal. A fülnek tetsző, hangzatos szavak az emberiség történelme során mindig milliók életét követelték.
Ha a keresztények személyesen ismernék, és értenék Jézus tanítását, tisztában lennének azzal, hogy van még egy másik nagyon fontos tényező is, ami arra figyelmezteti őket, hogy óriási az ára a politikusok követésének.
A mester azt mondja, hogy az ember nem szolgálhat egyszerre két úrnak, Istennek, avagy az igazságnak, és a Mammonnak, avagy a pénznek.
Senki előtt sem titok, hogy a legtöbb politikus sokkal több pénzt keres, mint az átlag polgár. Ezen felül pénzszeretetük révén sokan olyan ügyeletekbe keveredtek, amelyek elvették az ő szabadságukat, és majdhogynem örökre megpecsételték az ő életüket, sorsukat.
Ennek ellenére a többség nap mint nap figyelemmel kíséri az ő ténykedésüket, kijelentéseiket, és arra számít, hogy megtörténik a várva-várt csoda. Egyszer csak színre lépik a jó politikus és megold minden problémát mindenki helyett.
De mint látjuk, ez teljességgel lehetetlen. Nincsenek emberi szuperhősök, csak a képregényekben és az amerikai filmekben.
Jó politikus nem létezik, mert nem létezhet. Az élet törvénye szerint a politikusnak nem az a dolga, hogy jó legyen, hanem az, hogy megmutassa az embereknek, mi a következménye annak, hogy elhagyva az élet rendjét, a Jóisten rend-életét, gyarló embereket hatalmaznak fel, hogy gondolkodjanak, döntsenek és cselekedjenek helyettük. A rosszat lehetetlen jól csinálni. Ekképp a politikusnak, ha jó akar lenni, fontos megváltoztatnia a hivatását. Különben nem lehet jó. Legfeljebb csak ámíthatja magát azzal, hogy ő mindig jót akart.
A fentiekben elmondottak alapján bárki megértheti, hogy az élet törvénye szerint nem történhet meg, hogy ne okozzanak csalódást a társadalom azon egyedei, akik az élet és az igaz kincsek helyett, a pénznek, az anyagi jólétnek kötelezték el az életüket.
Ennek ellenére a széles utat járó többség mégis embernek nem járó autoritással ruházza fel őket, és úgy hisz bennük, mintha Isten szócsövei lennének itt a Földön, nem véve észre azt, hogy az ő pénzükből, az ő munkájuk gyümölcséből szerzik meg a jogot arra, hogy tudatlanságban és félelemben tartva őket hatalmaskodjanak felettük.
A legrosszabb az, hogy a tömeg munkájából származó autoritásukat még arra is felhasználják, hogy azok ellen fordítsák az embereket, akik elutasítva a mulandó kincseket, a lelkiismeretük által vezérelve felhívják az embertársaik figyelmét, hogy Isten és az élet útja ellentétes azzal, amit a világi elöljárók, a politikusok mutatnak számukra.
 
A rövid válasz arra a kérdésre, hogy miért okoznak csalódást a politikusok a következő.
Azért okoznak csalódást a politikusok, mert Isten tervének nem része, hogy emberek embereket kövessenek. A teremtés tervrajza szerint fontos, hogy mindenkinek személyes kapcsolata legyen az élet Szerzőjével és annak forrásával. Márpedig, akinek személyes kapcsolata van Vele, teljesen biztos, hogy nem vágyik arra, hogy egy pénz-, kényelem-, és hatalomfüggő ember mondja meg az igazat neki.
Azok az emberek, akik gyermekké lettek Isten előtt, évezredek óta próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy teljesen szabaddá válik mindenki, aki megismeri Istent és az Ő tervét. Ekképp nem lesz szüksége arra, hogy hatalom és uralkodási vágy által motivált emberekben higgyen.
A pénz és a hatalom szeretete helyett a lelkiismeret, valamint az igazság és az élet szeretete motiválja ezeket a „gyermekeket”. Ennek ellenére, mivel már az ő szívük is romlott, a legtöbben már képtelenek odafigyelni a gyermekekre, és az igazi kincsek helyett hatalomra és pénzre vágyakoznak. A gyermekek szava helyett a politikusok szavát részesítik előnyben, ezzel eldobva maguktól az igaz élet, és az azzal járó lelki béke lehetőségét.
Az övéin keresztül Teremtőnk fáradhatatlanul figyelmezteti az emberiséget, miközben szemet huny a gyermekeket ért bántódás és sérelmek felett. Viszont mindenki életében elérkezik az az óra, amikor már nem kap több figyelmeztetést sem a gyermektől, sem Istentől. Ekképp többé nem fogja ébresztgetni a lelkiismeretét azok szava, akik nem hajlandók megalkudni és szövetségre lépni az elbukott világgal. Így azzal marad, amit addigi életében összegyűjtött, és azt a termést fogja learatni, aminek magvát addigi élete során elvetette, mert az élet egyik alaptörvénye szerint mindenkinek találkoznia kell munkája gyümölcsével.
A fent leírtak alapján bárki megértheti, hogy sokaknak azért okoznak csalódást a politikusok, mert az értékrendjük ugyanaz, mint a politikusoké. Így nem hallhatják már a gyermekek szavát, csak az elöljárókét. A politikusok szava pedig oda viszi őket, ahova eddig is vitte több ezer éven keresztül az emberiséget, és ahova senki sem akarna menni, ha egyértelműen látná, hova vezet ez az út.
Ezen sorok által te kaptál egy újabb figyelmeztetést – talán az utolsót– , miszerint, ha élni akarsz, a politikusok szava helyett figyelj Isten és az ő gyermekeinek életre hívó szavára, amíg megteheted. Ekképp egyre halványabban fogod hallani azok hangját, akiket a hatalom és a pénz részegítő szaga motivál, és egyre élénkebben azon személyek hangját, akiknek az Út, az Igazság és az Élet nyitja meg az ajkait.
 
A Mindenható ingyen adja a gyógyírt a szemre azoknak, akik kérik tőle!

A GYERMEK HÍVÓ SZAVA: https://youtu.be/dp1MJMTXOy0

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?