Kategóriák
Minden

KÉTFÉLE TUDATLANSÁG

Az ember kétféleképpen lehet tudatlan. A Bibliával, és a Biblia nélkül.
Van, aki az írások ismeretében él teljes sötétségben. Van, aki az írások ismerete nélkül nem látja a világosságot.
 
“Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam; 40 És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!”
“És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.
És hallák ezeket némely farizeusok (írásismerők), a kik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é?

Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.”

 

Ebből következik, hogy akik a Bibliával a kezükben élnek tudatlanságban, sokkal nagyobb bajban vannak, mint akik Biblia nélkül élnek tudatlanságban. Ennek az az oka, hogy ők elhitték magukról, hogy látnak. A Bibliát arra használták fel, hogy egy olyan magas fokú vallásos gőgre tegyenek szert, amely megakadályozza őket abban, hogy meglássák, hogy a Krisztus lelkével még mindig nem találkoztak.
Drága embertársak, a Bibliára nem azért van szükség, mert nem lehet a Biblia nélkül üdvözülni, hanem azért, mert oly sok hamis ismeret került be a fejünkbe és azáltal a lelkünkbe a világmédia jóvoltából (facebook, youtube, filmek, közoktatás, vallások stb), hogy fontos lennie, egy kézzelfogható eszköznek, amelyet kézbe és észbe vehetünk annak érdekében, hogy azt felhasználva Isten segedelmével leépítsük a hazugság, elménkben felépített magaslatait. Így hát a Biblia a létminimum. Szükséges, de nem elégséges! Annál sokkal többre van szükség. Gyermeki alázat és Isten kegyelme nélkül az ember még az élet ábécés könyvét, a Bibliát sem értheti meg. Holott sokkal több van annál!
 
“Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.”
 
“Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.”
 
“Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába.”
 
 
Féltő szeretettel,
 
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”
 
kialtoszo pont hu
[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?