Kategóriák
Filmek Írások

Kétféle munka létezik – Miért nyugtalankodik a keresztények lelke?

A lelki béke szempontjából kétféle munka létezik.
Az egyik igazi békét szolgáltat a léleknek. A másikkal pedig ideig-óráig elterelhetjük figyelmünket arról a munkáról, amely igazi békét szolgáltat a lelkünknek.
Az utóbbival az a baj, hogy
“…nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.” (Lk 12:2)
… tehát előbb vagy utóbb kibúvik a szög a zsákból, és annak, aki rajta ül, megszúrja a fenekét.
 
“Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.” (Jn 4:34)
 
Mi volt az Ő dolga? Mi annak a személynek a dolga, aki ismeri, és érti az Ő beszédeit, az Ő cselekedeteit?
Az, hogy keresztény ács, asztalos, kőműves vagy autószerelő legyen? Az, hogy keresztény pénzügyi szakember legyen? Hogy keresztény ingatlanügynök és reklámszakember legyen? Netán az, hogy keresztény polgármester, parlamenti képviselő, államelnök legyen?
Vagy az, hogy a logosznak, az igének, az élet tervrajzának őrzője, megmutatója és alkalmazója legyen?
 
Mit tett Ő? Mi volt az Ő mestersége?
Az írás szerint Ő a logosznak, az élet igéjének megtisztításával, helyreállításával és alkalmazásával töltötte idejét. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy az Ő jelenlétében a világ hazugságai által megkötözött emberek megszabadultak, a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak. A második és egyben a legfőbb bizonyíték pedig az volt, hogy önként adta magát a hóhérok kezébe, és a harmadik napon feltámasztotta Őt az Atya, az Élet Szerzője. Ezáltal megkoronázta, az élet királyává tette őt, hogy akik ránéznek, igaz életet és igazi békét nyerjenek.
 
A fenti sorok talán magyarázatot szolgáltatnak arra a kérdésre, hogy miért nyugtalankodik a vallásos keresztények lelke. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy ők azok az emberek, akik annak ellenére, hogy megismerték az Ő életét, az Ő beszédeit, az Ő példamutatását, úgy döntöttek, hogy a császárt, a földi királyokat, a vallási vezetőket, a gyülekezeti pásztorokat követik.
Így az élet igéjének oltalmazása, helyreállítása és megmutatása helyett azt választották, hogy keresztény ácsok, keresztény kőművesek, keresztény polgármesterek, keresztény politikusok, keresztény üzletemberek, keresztény katonák, keresztény mű-vészek, keresztény királyok lesznek.
 
Akinek füle van, hallotta, mit üzen a lélek azoknak, akik annak ellenére, hogy megismerték az örökkévaló élet igéjét, a világ mulandó és hiábavaló dolgaira fordítják életük idejét és energiáját.
 
 
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Mt 6:25-34)
A fenti gondolatok kapcsán ajánlom figyelmetekbe az alábbi videót.
P.S. Felhívom a kedves figyelmed, hogy nem írok külön bejegyzést minden egyes alkalommal, valahányszor egy újabb üzenetet kapok a lélektől. Ekképp a blog nem küld értesítést minden egyes hanganyagról, videóról, amit feltöltök az internetre. Viszont a főoldalon megtalálható minden új feltöltés. Az oldal bal felső sarkában, az “Audió” címszó alatt megtalálható minden egyes hanganyag. Alatta, a “Legújabb videók”  listáját láthatod. Jobb felől pedig, a legújabb videók mellett, az evangéliumról szóló beszélgetések listája található.
Az Úristen elevenítse meg az itt elhangzott gondolatokat számodra, hogy minél jobban megismerd Teremtőnk Krisztusban kijelentett igazságait és szabadulást nyerj általa!
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”
[youtube https://youtu.be/xwPHxjoWbFw]

Vélemény, hozzászólás?