Kategóriák
Minden

KÉT EMBER A BÖRTÖNBEN (a fekete függöny mögött) –példabeszéd–

– Átkozom Istent!
– Miért?
– Azért, mert a börtönbe juttatott.
– Áldom Isten!
– Miért?
– Azért, mert a börtönbe juttatott.
– Hogy tudod áldani Istent azért, hogy börtönbe kerültél?
– Úgy, hogy valójában nem börtönt, hanem halált érdemeltem volna.

Az mondatik, hogy aki csak egy törvény ellen is vét, az összesben vétkesnek találtatik. Avagy ha összesen ezerféle bűn lenne a világban, és én csak egyetlen egy bűnt követnék el az ezer közül, ugyanúgy bűnösnek neveztetnék, mintha az összes bűnt elkövettem volna. A földi bíróság a mennyei bíróság lebutított képmása. Tehát egyetlen bűntény miatt is törvényszék elé kerül az ember.
Ezen felül tudjuk azt, hogy a bűn fizetsége, következménye a halál függetlenül a bűn nemétől és súlyától. Ez annyit tesz, hogy ha az emberben csak egyetlen bűn vagy hiányosság létezne, akkor sem kerülhetne be a tökéletességbe, mert egyetlen hiányosság, tökéletlenség épp úgy elválasztaná őt a tökéletességtől, Isten országától, mint ezer hiányosság. Ha a tökéletességbe bekerülne egyetlen egy hiányosság, azaz bűn, nem lehetne tökéletes többé.
Mivel Isten szent, bűntelen, azaz tökéletes, és az Ő otthona, a Menny is az, nem fogadhatja be azt a lelket, akiben egyetlen hiányosság is jelen van. Különben beszennyezné az Ő otthonát, ezzel meghazudtolva Önmagát.

Ezért mondja Jézus a következőket.
Az üdvösség lehetetlen az embernek, de lehetséges Istennek. Ekképp csupán az üdvözülhet, aki újjászületik Isten szava, lelke és az Ő ereje által.
Na de térjünk vissza a két rabhoz. Azt mondja a második, hogy ő áldja Istent, mert ő halált érdemelt volna, de csak börtönbüntetést kapott. Minden egyes ember, aki egyetlen bűnt is elkövet, akiben egyetlen parányi bűn is jelen van, elszakítja magát Isten országától, nem láthatja meg azt, mert Isten a tökéletesség. És a tökéletességbe nem mehet be az, amiben a legkisebb hiányosság, tökéletlenség is jelen van. Tehát minden egyes bűn elválaszt az igazi élettől, minden egyes bűn halálhoz vezet, ha a fizikai halál momentumában a lélekben marad. Ekképp csak az láthatja meg Isten országát, aki élete utolsó pillanatában már semmi hiányosságot, erőtlenséget, tökéletlenséget nem hordoz a lelkében, mert teljesen megtisztult Isten lelke, az Ő kijelentése, és a Tőle kapott próbatételek által. Hogy mindez érthetőbb legyen, elmondom a száz fekete függöny példázatát.

A SZÁZ FEKETE FÜGGÖNY PÉLDÁZATA
Van egy hatalmas színházterem. Benne egy hatalmas színpad és egy hatalmas nézőtér. A nézőtér a világ, ahol a fizikai testben létezünk. A színpad a mennyek országa, amely felé fordítjuk a tekintetünket.
A színpadot száz fekete függöny választja el a nézőtértől. Ezek a függönyök egymás mögött helyezkednek el.
Ha a száz fekete függönyből kilencvenkilencet felemelnek, a néző ugyanúgy nem fogja meglátni a színpadot, mintha mind a száz függöny le lenne engedve. A néző csak akkor láthatja meg a színpadot, ha a századik függönyt is felemelik.
A világban élő ember csak akkor láthatja meg a mennyek országát, ha az összes bűnétől megszabadul. Márpedig Jézus erre azt mondja, hogy ez az embernek lehetetlen. Az ember nem tud megszabadulni a bűneitől saját erejéből. (Nincs önmegváltás. Minden meditáció, agykontroll, spirituális gyakorlat, emberi technika és erőlködés hiábavaló, a megtévesztés lelkétől származik.)
Csupán az szabadulhat meg az összes bűnétől, aki újjászületik Jézus beszéde és Isten lelke által, mert aki újjászületett, az meghalt a régi énjének, és Isten lelke elvezeti minden olyan igazságra, amely az összes bűnt lemossa róla. Feloldozást nyer.
A megváltás az, hogy a rab csak akkor szabadulhat a rabságból, ha valaki, aki megteheti, kifizeti a váltságdíjat érte.
De ki teheti meg azt, hogy kifizeti a váltságdíjat a rabért, a bűnösért? Nyilván csak az, aki szabad, akit nem ítélnek el a bűnei. Kit ismersz, akiről köztudott, hogy bűntelenül került három napra a börtönbe, a sír rabságába, és azután Isten kiszabadította onnét, hogy azáltal kijelentse rá, hogy Ő igazságtalanul került a bűnösök sorsára? Igen, Ő az. Az ártatlanul halálra kínzott, és harmadnapon feltámadt Jézus Krisztus. Érted már, hogy miért Ő a „kiváltó”, Megváltó, szabadító, aki megteheti, hogy kifizesse a váltságdíjat érted?

A fentiek után már csak egy kérdés maradt hátra. Nevezetesen az, hogy szeretnéd-e, ha egyetlen függöny sem maradna közötted, és a színpad, azaz Isten országa között? Szeretnél-e újjászületni? Szeretnéd-e, hogy az, aki tökéletes, megtisztítson téged, minden hiányosságodtól, bűnödtől?
Ha igen, tudnod kell, hogy az újjászületés ajándék Istentől. Sehol nem lehet megvásárolni, semmilyen emberi technikával nem lehet elérni. És mégis mindenki megkaphatja, aki igazán vágyik rá, és kéri Istentől.
Az újjászületéshez két dolog szükségeltetik: „víz és lélek”.
A víz, Jézus beszéde, amelyet megtalálsz a négy evangéliumban. Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában.
A Szent Lélek nem más, mint az élő Isten ereje és jelenléte, amely segít megérteni Jézus szavait annak, aki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismerje az igazságot.
Az egész egy őszinte szándékkal, és egy egyszerű gyermeki imával kezdődik, amelyben az igazságot kereső személy kifejezi szándékát az Élő Isten, a Szent Lélek irányába; és Jézus beszédének megismerésével, megértésével és megcselekvésével folytatódik.
Hallottad az igazságot. Felkínáltatott számodra a szabadulás. Mit kezdesz vele? Elfogadod, vagy tovább gördítesz a facebookon (lefelé)?

Féltő szeretettel
„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Vélemény, hozzászólás?