Kategóriák
Minden

Karanténból kiszabadult gondolatok 3

Szemet behunyva, és mégis látva,
megyünk, amerre az út vezet,
magvakat szórva mindenütt,
öleljük, és tágítjuk a teret.
***
Hogyan is lehetne bárki a világ világossága és az élet sója, aki folyton a világ urainak félelemkető híreit, utasításait követi, elhiszi, és terjeszti, miközben papagájként ismételgeti Jézus nevét?
***
A CSORDASZELLEM PUSZTÍTÓBB MINDEN VÍRUSNÁL!
ÓVAKODJATOK ATTÓL! MENTSÉTEK, AMI MÉG MENTHETŐ!
***
Aki él, besz-él. Aki látja a valóságot, és hallgat, a halált hiszi, és nevezi életnek, és az lesz az ő osztályrésze.
jelen.fm
***
Azok számára, akik az életet választják, ezekben az időkben az a legnagyobb kihívás, hogy ne gyűlöljék a csordaszellemtől megrészegedett emberek gyülekezetét.
***
Az emberiség legfőbb ellensége a tudatlanság, és a tömegszellem, ami a világ vezetőit követve, magán viseli az előbbit. jelen.fm
***
Az életben épp annyira fontos a kiléleKzés, mint a beléleKzés, és az elengedés nem kevésbé fontos, mint az elfogadás. jelen.fm
***
A WHO azt üzeni, hogy olyant is mond néha, amit hallani akarunk, csak ezután is legyünk kíváncsiak az ő véleményére ahelyett, hogy gondolkodnánk, fohászkodnánk, próbálnánk megismerni az igazságot.
***
Régebb voltak állatok, és különböző technikai eszközök, amelyeket az ember tett celebbé (híressé).
Mára ez megfordult. Vannak állatok és különböző technikai eszközök, amelyek celebbé, híressé teszik az embert, akinek önmagában már nem igazán van értéke.
***
A SZÉP ÚJ VILÁGBAN DICSÉRET JÁR A GYÁVASÁGÉRT,
A MEGALKUVÁSÉRT ÉS A HAZUGSÁG SZERETETÉÉRT!
***
Nem az az igazi szegénység, hogy az embernek nincs pénze, hanem az, hogy
– nincs egyedisége,
– nincs kreativitása,
– nincs józan gondolkodása,
– nincs bátorsága
– nincs segítőkészsége,
csak félelme, és minden jelentéktelen dologról egy igen fontos véleménye.
***
ADDIG PANASZKODTUNK A MEGALKUVÓ, LELKÜKET PÉNZÉRT ÁRUBA BOCSÁJTÓ ORV-OSOK MIATT,
hogy a császár baktereket, biztonsági őröket rendelt az általa kitalált vírus diagnosztizálására. Mi jöhet még? Szabómesterekhez küld majd műtétre? ?
***
Sokszor nem az Antival van a baj, aki egyébként szociális, hanem azokkal, akik őt Antiszociálisnak nevezik csak azért, mert ő nem a szocializmus jelenlegi normái szerint szociális. ???
***
EGY BARÁTOM A MÚLTKOR AZT MONDTA,
a Jóisten arra kéri az embereket, ne legyenek képmutatók, mert abból származik a baj és a fájdalom. Erre az emberek úgy reagáltak, hogy tettek egy újabb maszkot a régire. Azóta még inkább csodálkoznak, honnét származik a baj, honnét a fájdalom.
***
A KORONAVÍRUS PROPAGANDA FELTALÁLÓINAK ÉS TERJESZTŐINEK SZERETETTEL:
„Mert nincs semmi rejtett dolog, amely napvilágra ne jönne, és nincsen olyan titok, amely ki ne derülne.”
Tehát mi értelme ilyen sok energiát fektetni abba, ami egyébként is halálra van ítélve? Nem lenne célszerűbb a hazug és halott dolgok helyett az életre fordítani azt?
Aki ezt üzeni, azt is mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak.
A COVID-19 hazugságok helyett nem lenne életszerűbb és boldogítóbb az élet örökérvényű szavait megismerni, és azokat osztogatni egymás között?
***
Sokáig azt hittem, hogy az ember legnagyobb ellensége a tudatlanság. Tévedtem. Az ember legnagyobb ellensége az, hogy azt hiszi, hogy tud.
***
EGY BARÁTOM ECCE” ASZONTA, MINÉL GYORSABBAN FOROG A FÖLD, ANNÁL JOBBAN SZÉDÜLNEK RAJTA AZ EMBEREK.
Mondanám, hogy igaza volt, de ez nem igaz, hisz még mindig igaza van.
Vajon, ha a hírek egy kis ideig arról szólnának, hogy a Föld meggondolta magát, és már semerre sem forgolódik, az emberek is felébrednének szédült állapotukból? ?
Akinek füle van, használja!
***
VESZÍTENIVALÓJA IS ANNAK VAN SOK, AKINEK SOK A BIRTOKOLNIVALÓJA.
jelen.fm
***
NEM ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET, HANEM „A NEM ÉN!” Akinek füle van, használja!
***
NÉZEM A FÉSZBUKOT,
ÉS ELTŰNŐDÖM:
Miért nem ment mindenki színésznek??
***
Az emberek annyira akarnak élni, hogy már azt is elfelejtették, miért; és annyira meg akarják menteni a testüket, hogy a lelküket elveszítik. ?
***
Richard Wurmbrand szerint a szeretetet nem úgy betűzik, hogy „esz, e, er, e, té, e, té” hanem így:
„á, el, dé, o, zé, a, té”.
***
Az elkerülhetetlen harc csak akkor nehéz, ha nem tudjuk, hogy már elvégeztetett, és saját erőből próbáljuk megvívni azt. jelen.fm
***
Ha már mindig valaki más a felelős a te nyomorúságodért, talán elérkezett az ideje annak, hogy szembesülj saját gyávaságoddal. jelen.fm
***
Kíváncsi vagy, mikor lesz jobb világ? Amikor kimondod: “Rajtam kívül senki más nem hibás.” youtu.be/xjHU4YtL0wQ
***
ÚGY GYŰJTIK A KORONAVÍRUS GYANÚS EMBEREKET,
mint én a bélyegeket kölyökkoromban…
***
A BÉKÉS ÉLET TITKA:
Nem lenni más zsákra folt,
nem lenni más foltra zsák,
mint amelyikre lenni kő’.
***
NEM STAGNÁLÁSRA LETTÜNK TEREMTVE
Ha az ember be akar rendezkedni idelenn, nem tudhatja meg, milyen az élet odafenn. Rendszerint az embertársainkat és a körülményeket hibáztatjuk, ha nem okoz örömöt a parkolás, az egy helyben időzés. Eközben még csak nem is gondolunk arra, hogy azért nem leljük örömünket a parkolásban, mert nem arra lettünk teremtve, hogy egy helyben időzzünk, hanem arra, hogy járjuk az élet és az igazság útját, és örömünket leljük abban. Ekképp tehát a parkolás békétlenségéért senki más nem felelős, csak mi, akik az út helyett a stagnálást választottuk, amire NINCS áldás Istentől. Valójában az az ember van a legjobban megtévesztve, aki örömét leli a parkolásban, mert az ilyen elveszíti a motivációt arra, hogy elinduljon az élet útján. Ekképp az álló, azaz az élettelen dolgokban leli örömét, mígnem ő maga is élettelenné válik.
***
Elméjükben sokan egy olyan istent őrizgetnek, és dédelgetnek, aki még embernek is hitvány, nemhogy istennek.
***
Sokan azért nem tudják levenni a maszkot, mert kiválóan tapad az álarcra.
***
A MASZKOT, VÉGLEGESEN, CSAK AZ ÁLARCOKKAL EGYÜTT VETHETJÜK LE.
***
„Sajnálom, ha a krokodil felfal egy embert, de nem tehetek szemrehányást a krokodilnak.” https://wp.me/p9J81F-UP
***
– Miért nem hisz a koronavírusban?
– Nincs időm. Van, Akiben higgyek. jelen.fm
***
AMÍG AZ EMBER NEM TAGADJA MEG AZ ÁLTALA KITALÁLT FÁJDALMAS VALÓSÁGOT, NEM LÁTHATJA MEG ISTEN ÉLŐ VALÓSÁGÁT. jelen.fm
***
A gyermek ajándékokat kap. A tolvaj zsákmányt szerez. Senki sem lehet gyermek, amíg tetten nem éri a tolvajt önmagában. jelen.fm
***
A rutinnal az új felfedezésének örömétől fosztjuk meg magunkat. Ekképp a halált választjuk. Jn 3:8 jelen.fm
***
NINCS IDŐ
– Kell egy óra a karomra!
– Kell egy óra (az) akarodra?
jelen.fm
***
A SZERELEM az, amikor két koldus találkozik.
A SZERETET az, amikor két gyermek együtt játszik. jelen.fm
***
Kétféle ember létezik e Földön. Az egyik gyermek, a másik nem tudja, hogy az.
***
A mai “normális” ember jutalma az, hogy elismerik. A bolond jutalma az, hogy túléli ezt az őrültséget. jelen.fm
***
Minél több időt és energiát szánsz arra, amit a “hatalmasok” mondanak, annál kevesebb az esélyed az életre. jelen.fm
***
3 dolog, amiben az ember bátran önző lehet:
önvizsgálat
önkritika
önismeret.
***
FIGYELMEZTET(ÉS)
tanít.
FIGYELMEZTET(Ő),
mert azt akarja, hogy élj.
***
Nem tetszik, amit látsz?
Miért nem irtod ki magadból?
jelen.fm
***
Isten nem azért “büntet”, mert megloptak, hanem azért, mert megloptál. jelen.fm
***
A látszat csal. Nem az a szegény, akitől loptak, hanem az, aki lopott. jelen.fm
***
Aki valóban gazdag, a szegénységben is az.
jelen.fm
***
Semmit nem birtokol
=
Mindene megvan.
jelen.fm
***
Nem akar gazdag lenni
=
Nem tud szegény lenni.
jelen.fm
***
Egyetlen hópehely sem érezte felelősnek magát a lavináért.
A lavina mégis megtörtént.
***
Gyűlölhetném azt, aki félelmében hazudik, és pusztít, de azzal csak segítenék neki a gyilkolásban.
***
Ha gyűlölöm a hatalmaskodót, elhitetem vele, hogy szükség van rá.
***
Aki nem ismeri az életet, hisz a halálban, és minden másban, ami halált okoz.
***
A test rabsága
a lélek szabadsága.
***
“Boldogok, akik sírnak, mert szomorúságuk igaz örömre fordul.”
***
Azt tanítják, legyél kemény, és érzéketlen.
A tűzifa épp ilyen.
***
Az esőcsepp nem fél a zuhanástól. Mégis magasabbra száll, mint a madár.
***
A gyermek könnyen megsérül. A felnőtt mégsem érti az ő boldogságát.
***
Az ember azt mondja, rossz idő van. A béka hálálkodik.
***
Meghatározom magam. Majd tüntetek a határok lebontásáért.
***
Józan ész, vagy józan élsz?
***
Akarom a szabadságot. A karom űzi a szabadságot.
***
Előbb beszól.
Majd beszél.
Végül Él.
***
Félt a haláltól,
mielőtt megszületett.
Későre látta meg a napvilágot.
***
A régi értelmét vesztette.
Új nyelveken szólnak.
***
A betű segítséget kínál, miközben a lélek ellen hadakozik.
***
A legtöbbet a csend szólja. A sokaság mégsem hallja.
***
A gyermek nehezen tanulja meg a beszédet. A felnőtt képtelen megtanulni a csendet.
***
Sok mindent megtanulunk, és megtanítunk, mire megértjük, nincs tanítás, mint ahogy tanulás sincsen.
***
A halál szemében hazudik az élet. Ez a halottaknak a legfelsőbb ítélet.
***
A halál nem fáj, amíg van, akitől lopni.
***
Tékozlás:
Elképzelt kérdésre keresni a választ.
***
Hiábavalóság:
Folyton felemelni azt, ami lefelé kívánkozik.
***
Amikor tornyokat emel, lefelé építkezik.
***
Megöleli a részt, egészségét veszti.
***
Az igazság nem a könyvbe, hanem a teremtésbe van írva.
***
Tudomány:
A hiábavalóság véleményezi saját művét. Az emberek csodálják ezt.
***
Tudja valaki, miért kellett lecserélni a gutaütést koronavírusra?? Régebben mindenki abban halt meg, ma ebben. Mit számít a név?
***
VÍRUS = HALÁL
1. Hiszel benne?
2. Ragaszkodsz hiedelmedhez?
jelen.fm
***
VÍRUSOS VALLÁSOSSÁG
Egyik pap azt mondja, veszélyes a vírus, a másik azt, hogy nem. Melyikben hiszel?
***
Aki idejéről nem „mond le” önként az élet és az igazság javára, attól a hazugság és a halál fogja elrabolni azt. jelen.fm
***
Az egyik “isten” megad mindent. A Másik megmutatja, hogy már most megvan mindenem, amire szükségem van.
***
Nem a szenvedéssel van a baj, hanem azzal, hogy nem az igazságért, hanem a hülyeség miatt szenvedünk. jelen.fm
***
DILEMMA
Azon tűnődöm, hogy ha valóban létezne ez a vírus, és lerúgnám a patkót amiatt, az rosszabb lenne-é, mint egy zombi világban magukat bankrablónak álcázó emberek között élni még 50 esztendeig? ?????
***
ASZONGYÁK PÉNZT LEHET KERESNI OTTHONRÓL. AZT NEM MONDJÁK, HOGY EMBERTÁRSAID OTTHONÁRÓL KERESED AZT. ?
***
NEM A VÍRUS FOGJA MEGÖLNI AZ EMBEREKET.
A vírusban hívő emberek fogják elpusztítani saját magukat és egymást. jelen.fm
***
ANNYIRA AKARUNK ÉLNI, HOGY ELFELEJTETTÜK, MIÉRT LENNE ÉRDEMES ÉLNI. EKKÉPP AKARATUNK ELLENÉRE VESZÍTJÜK EL AZ ÉLETÜNKET. jelen.fm
***
LÁTSZATVILÁG
A szabadság útja látszólag rabságba, a rabság útja pedig látszólag szabadságba visz. 1Thessz5:3 2Kor11:14 Lk6:20,9:23
***
A FÉLELEMBEN ÉLŐ EMBEREK
veszélyesebbek minden létező és nem létező vírusnál. wp.me/p9J81F-1oG
***
Akiknek a vigyor rá van plasztikázva az arcukra, és akkor is ott van, amikor sírni kellene… Na azoktól óvjon meg az Ég! jelen.fm
***
A VAKBUZGÓSÁG
az igazság számára olyan, mint a padlófék annak az autónak, amely négy keréken húz, és három keréken fékez.
jelen.fm
***
A TOTÁLIS LESZEGÉNYEDÉS LEGBIZTOSABB MÓDJA AZ,
amikor pénzt akarsz keresni az igazság helyett. jelen.fm
***
Mindent elengedett.
Mindene meglett.
jelen.fm
***
Régebb akik maszkot viseltek, bűnözők voltak. Ma ők a társadalom megmentői.
jelen.fm
***
Amikor lázadunk, elhitetjük magunkkal és egymással, hogy hatalmunkban áll valamit megváltoztatni. A változás is ajándék!
***
Miért kell megvárnunk a tragédiát, az elviselhetetlen fájdalmat, hogy Istenhez forduljunk, az igazságot válasszuk? jelen.fm
***
Sztálin és Hitler idejében is hittek az emberek a médiának. Ennek következtében milliók vesztették életüket.
jelen.fm
***
Az élet szavát megjelenítő személyektől a cselekvést sokszor oly módon követelik, mintha József Attilát küldenék betont keverni.
***
Ha tudná az ember, hova viszi őt a szenzáció, magas térdemeléssel kerülné azt. jelen.fm
***
Van, ki annyira jó akar lenni emberi erőből, hogy képtelen meglátni az igaz jóságot, mely életre visz. jelen.fm
***
Teremtőnk nem azt mondja, hogy jók legyünk, hanem azt, hogy ismerjük meg az Ő jóságát, és abból táplálkozva cselekedjünk. jelen.fm
***
Sztálin és Hitler idejében is hittek az emberek a médiának. Ennek következtében milliók vesztették életüket.
jelen.fm
***
Vajon lenne-e sértődés,
ha az ember nem félne a szembesüléstől?
jelen.fm
***
Vajon meg lehet-e sérteni az embert olyan kijelentéssel, amelynek nyoma sincs őbenne? jelen.fm
***
HARAGSZUNK A RENDSZERRE, MERT HIDEG ÉS KÖNYÖRTELEN. Mégis azon személyek véleményét tudakoljuk, akiket a rendszer nevelt. jelen.fm
***
SZEGÉNYSÉG:
A munka elrabolja az életünket. A fizetség is kevés. Ennek ellenére a legtöbben mégis azzal azonosítják magukat.
***
AZ EMBER
EGÉSZ ÉLETÉBEN GYŰJT.
Végül pedig mégis azzal marad, amit másoknak adott. Mit adtál te másoknak? jelen.fm
***
Sárga jelzés az időjárás, piros a Covid miatt. Ha így haladunk, kigyűjtjük a szivárvány összes színét…
***
Hargita megyében lassan már csak egy iparág fejlettebb a fakitermelésnél. A vírus gyanúsítottak ipari szinten történő termelése.
***
HARGITA MEGYÉBEN A LEGJOBB AZ EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET.
Hirtelen minden betegség eltűnt, már csak a Covid maradt.
***
ATTÓL TARTOK, hogy a feltétel nélküli elfogadás hazugságnak hívei lesznek az elsők, akik egymás torkának esnek, ha szorul a hurok.
***
A RABSZOLGA HARAGSZIK A RABSZOLGATARTÓRA NEM VÉVÉN ÉSZRE, HOGY Ő AZ, AKI AZ IGAZSÁGOT ELUTASÍTVA A RABSZOLGASÁGOT VÁLASZTJA.
***
A Covid-19 segédmunkás. Parancs szóra munkálkodik a búza és a konkoly szétválasztásában.
jelen.fm
***
EMBER, HA ÉLNI AKARSZ,
ne a földi tekintélyek kijelentéseit és statisztikáit keresd, hanem Istent és az Ő igazságát! jelen.fm
***
„Elvtársak! Valahogy meg kellene betegítsük a székelyeket. Különben ránk rohad a sok lélegeztető gép!”
***
ROMÁN FEJÁLLÁS
Régebb az ember elkapott valami betegséget, és meghalt. Ma pedig meghal, és elkapatnak vele „valami betegséget”.
***
Ő azt mondta, KÖVESS.
Mi úgy értettük, KÖVEZZ.
jelen.fm
***
A KÁVÉ „járvány” 4G-vel is igencsak gyorsan terjedt.
5G-vel százszor gyorsabban fogunk értesülni a legújabb hazugságokról.
***
ELHITTED, HOGY SOK PROBLÉMÁD VAN.
Valójában csak egy van: nincs Istened, csak elméleteid és vallásod. Ebből adódik a többi.
***
„MEDDIG FOGNAK ELMENNI?”
Ameddig tart a tudatlanságunk, a félelmünk, a gyávaságunk, a bizalmatlanságunk, az istentelenségünk.
***
Ne te akard a felszín alattit felhozni, mert nem bírod el! Engedd, hogy Isten hozza fel azt! Mert Ő tudja mennyit bírsz el‼️(Dobra Tibor)
***
„A jó professzorok” ugyanoda visznek, ahova „a rosszak”
***
LEGYÜNK INKÁBB SZOMORÚAK HAZUGSÁGAINK ÉS TÉVELYGÉSÜNK FELISMERÉSÉBEN, MINTSEM VIDÁMAK VAKSÁGUNK ÜNNEPLÉSÉBEN.
***
Akik már rég másokat kellene segítsenek, még mindig emberi segítségre szorulnak?
***
A GYERMEK NEM AZÉRT SZENVED, MERT AZ ELŐZŐ ÉLETÉBEN VALAMI HIBÁT KÖVETETT EL! https://ok.ru/video/1506496421470
***
“Ti ne mondjátok összeesküvésnek azt, amit e nép összeesküvésnek mond, és amitől fél, attól ti ne féljetek, és ne rettegjetek!”?
***
Aki a jót nem cselekszi, tudatlanul automatikusan rosszat cselekszik önmagával vagy mással.
***
Mindenki attól kapja fizetségét, akiben megbízott. A politikustól, a tudóstól, az orv-ostól, a paptól, vagy az Élő Istentől.
***
NINCS AZ AZ ISKOLA, AZ A VALLÁS, AZ A TANÍTÁS, AMELY MEGMENTHETNÉ AZT AZ EMBERT, AKINEK NINCS SZEMÉLYES KAPCSOLATA ISTENNEL.
***
Az igazság megismeréséhez szükséges „valóságosan” látni a valóságot. Viszont a valóság (önmagában) megöl. Az igazság életet ad.
***
A valóság és az igazság nem ugyanaz. Az igazság segít megérteni a valóságot, ami mulandó. Az igazság Örökkévaló. jelen.fm
***
Két ember ugyanazt szólja. Az egyik igazat szól, a másik hazudik. Hogyan tudod eldönteni melyik hazudik? Videó hamarosan! jelen.fm
***
AZ IGAZI SZUPERHŐSÖK
nem latexben, és nem öltönyben vannak, hanem zsákruhában. jelen.fm
***
A világ úgy szívja le az emberek energiáját, hogy állandó reakcióban tartja őket az ő provokációval. Pl. COVID – 19 hírek.
jelen.fm
***
A másik fontos dolog:
KILÉPNI A RUTIN KÖRFORGÁSÁBÓL
jelen.fm
***
AZ EMBER VAGY SZABAD,
VAGY VALLÁSOS. VAN, KI ÚGY VALLÁSOS,
HOGY NEM TUD RÓLA.
jelen.fm
***
HA EMBERT KÖVETSZ,
VALLÁSOS VAGY.
jelen.fm
***
HA VAN STÍLUSOD,
HA VAN RUTINOD,
VALLÁSOS VAGY.
jelen.fm
***
A TEREMTŐ URALMAT ADOTT AZ EMBERNEK.
URALMAT, ÉS NEN SZOLGASÁGOT.
AKI ELSZAKAD TŐLE, ELVESZÍTI AZT.
jelen.fm
***
AKI LÉLEKBEN VESZÍT, TESTBEN IS VESZÍTENI FOG. AKI TESTBEN VESZÍT, HIT ÁLTAL LÉLEKBEN GYŐZHET.
jelen.fm
***
A RENDSZER IMPULZUSAIRA ADOTT REAKCIÓD TARTJA ÉLETBEN A RENDSZERT.
jelen.fm
***
GYŐZNI AKARÁSOD A VESZTED. AKI MEG AKARJA TARTANI AZ ÉLETÉT, ELVESZÍTI AZT.
jelen.fm
***
A GYŐZELMET NEM TE FOGOD VÉGHEZVINNI. A GYŐZELEM AJÁNDÉK A GYERMEKNEK.
jelen.fm
***
A HITET NEM AZÉRT KAPTAD, HOGY TUDOMÁNYOSAN MAGYARÁZKODJ.
jelen.fm
***
AZ IGAZI HIT, AZ EMBEREKBE VETETT HIT TELJES MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÖRÖKKÉVALÓBA VETETT BIZALOM ÁLTAL.
jelen.fm
***
ISTEN GYERMEKEI SZÁMÁRA LEJÁRT A GURUK, A TANÍTÓK, A PAPOK, A LELKÉSZEK, A PROFESSZOROK IDEJE! EZT NE FELEDJÉTEK! ?
jelen.fm
***
Ne azért ne higgy nekem, mert nem mondok igazat, hanem azért, mert számodra csak az igaz, amit te személyesen kapsz Istentől! jelen.fm
***
HA LECSERÉLED A ROMLANDÓT A ROMOLHATATLANRA, ROMOLHATATLANNÁ VÁLTÁL. jelen.fm
***
ISTEN REND-ÉLETE
AZ IGAZSÁGTÓL ELTÁVOLODOTT EMBERI VILÁGBAN TÖRVÉNY ÉS PARANCSOLAT FORMÁJÁBAN LÁT NAPVILÁGOT. jelen.fm
***
SAJÁT ELMÉLET
VS. IGAZSÁG
Míg a sajátnak hitt elmélettel az ember magának kedveskedik, addig az igazság gyógyít, és életet ad.
***
HA AZ EMBER NEM TESZI A LEGELSŐ HELYRE AZ IGAZSÁG SZERETETÉT, ELŐBB-UTÓBB MAGÁBA SZIPPANTJA ŐT EGY VALLÁSI MOZGALOM. jelen.fm
***
EZEK AZ APRÓSÁGOK MÁJUS, JÚNIUS, JÚLIUS HÓNAPOKBAN JELENTEK MEG A FACEBOOK IDŐVONALAMON. Bármelyik pillanatban megtörténhet, hogy ismételten elhagyom a facebookot, de amíg ez megtörténik, minden nap közzéteszek valami apróságot, ami Isten segedelmével nagy dolgokat indíthat el az emberi szívekben.
INGYEN KAPTÁTOK, INGYEN ADJÁTOK.
[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?