Kategóriák
Minden

Hogyan különböztetheted meg az igaz embert a vallásos embertől?

1.
– A vallásos személy igényli, hogy más emberek (vallási, ill politikai vezetők) gondolkodjanak, és döntéseket hozzanak helyette.
– Az igazságban járó minden emberi kijelentést, minden földi jelenséget felülbírál a Lélek által. Nem embereknek akar megfelelni, hanem annak a Léleknek, aki Jézus testét (is) feltámasztotta a halálból.

2.
– A vallásos személy a Biblia kijelentéseit képtelen rávetíteni az aktuális élethelyzetre. Így látást és értést sem kap arra vonatkozóan, hogy mi miért történik, és milyen irányba tart a világ.
– Az igazságszerető a Biblia kinyilatkoztatásait fel tudja használni az aktuális egyéni és társadalmi helyzetek megítélésére és megértésére. Ekképp a megoldás megmutatására is.

3.
– A vallásos személynek, mivel emberi programokat, szokásokat, hagyományokat követ, kiszámítható minden lépése.
– Az igaz, mivel nem emberi programok, hanem Lélek által él, és cselekszik, az egyre inkább elgépiesedő embertársai számára kiszámíthatatlan.

4.
– A vallásos embertársait egy vallási felekezetbe, mozgalomba hívja Isten, Jézus, Buddha és más kimagasló személyiségek és földi tekintélyek nevében.
– Az igazságszerető személy embertársait az igazság keresésére, Krisztus tanításának személyes megismerésére, megcselekvésére, és az Istennel való élő kapcsolatra bátorítja.

5.
– A vallásos személy részt vesz, és szerepet vállal az emberek alkotta földi hatalmi rendszerben, hierarchiában és hatalmaskodni próbál azon embertársai felett, akik kevesebb ismerettel, kisebb beavatási szinttel rendelkeznek, mint ő.
– Az igaz ember a neki megadatott kegyelem, hit, és bölcsesség mértéke szerint készségesen szolgálja embertársait, és mint ahogy Pál is mondta, különbnek tartja őket saját magánál.

Megjegyzés:
A „vallásos ember” megnevezés ez esetben nem csupán a hindu, buddhista, keresztény, zsidó és egyéb vallási felekezetekhez tartozó személyeket jelöli, hanem minden egyes emberi személyt, aki alárendeli magát olyan vallási, filozófiai, politikai, netán áltudományos ideológiáknak, amelyek mellett az Élet Szerzője nem tesz bizonyságot.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?