Kategóriák
Minden

HALÁSZAT

Nem érhető el leírás a fényképhez.Ha teljesen figyelmen kívül hagynám a tenger hullámait és örvényeit, amelyek megfojtják, és a mélyre rántják embertársaimat, nem lenne semmi motivációm arra, hogy bevessem az igazság hálóját a népek tengerébe. Bevallom, kicsit nehéz a felszínén maradni, mert ha nem arra nézek, aki tengeren járást megmutatta, könnyen úgy járhatok, mint Péter, aki néhány lépés után süllyedni kezdett.

Bár utálom a tajtékzó tengert, és nem szívesen érintkezek bűzös habjaival, mégis valami arra ösztönöz, hogy kimenjek halászni. Bedobom a hálót a felbőszült hullámok közé, hátha valaki belekapaszkodik, és megmenekül, amíg még nem késő.

Íme, itt az igazság hálója már sokadjára is:
A koronavírus hazugság. A médiában dolgozók, a politikusok, a lelküket áruba bocsájtó vallási vezetők hazudnak, mint ahogy nagyon sok tudományos szaktekintély is azt teszi. Egyesek talán tudatlanul, mások pedig szándékosan, pénzért, a meggazdagodás és a hatalomvágy által indítva vezetik félre embertársaikat. Azért hazudnak, mert nem ismerték meg, és nem is akarták megismerni az igazságot. Milyen igazságot? Isten és ember egészséges kapcsolatának igazságát. A teremtés rendjének igazságát, aminek NEM képezi részét a COVID-19-nek nevezett vírusos beetetés, tömeghisztéria, de még az annál sokkal veszélyesebb lepra sem.
Ezek a népszerű hazugságok okozzák a hullámokat, és a halálos örvényéket a népek tengerében, amelyek a testtel együtt képesek elpusztítani a lelket is.
A háló, amit bedobok az örvénylő tengerbe, ajándék Istentől azok számára, akik belekapaszkodnak, és megmenekülnek azáltal. A halászat pedig erkölcsi kötelesség, amelyért arany és ezüst nem jár. Pénzt nem kapok ezért a munkáért, sem dicséretet az emberektől. Viszont annál több kritikát, kioktatást, rosszindulatú megjegyzést azok részéről, akik elhitték, hogy a tenger politikusok, vallási vezetők és szaktekintélyek által gerjesztett örvényei a jólétet kínálják az emberek számára.
A földi jutalmam a békesség, amit a háló kivetése közben érzek, és akkor, amikor egy ember belekapaszkodik abba, és megmenekül. A fizetségem részét képezi a gondviselés. Az a bizonyosság, hogy tökéletes védelem alatt vagyok, és a látszat ellenére minden az én javamat szolgálja. Az a tudat, hogy minden próbatétel, sőt, még a majdani halálom is a lelkem biztonsága érdekében lesz elrendelve.
Világi mércével nézve szegény vagyok, mert jóformán semmi értéktárgyam sincs. Az Örökkévaló mércéje szerint pedig gazdagnak, sőt, mi több, örökösnek nyilváníttattam, amikor úgy döntöttem, hogy szeretnék önként, szabad akaratomból mindenről lemondani azért, hogy olyan kincsekre tehessek szert, amit már nem vehet el tőlem a világ. Így hát az én szegénységem csupán látszólag szegénység azon szemek előtt, amelyek előbb vagy utóbb meggyengülnek, a bogarak s a férgek martalékává válnak.
Én amikor azt kívántam, hogy de szeretnék gazdag lenni, nem libasültre gondoltam, hanem a Szerelmes Isten asztalára, aki örömét leli abban, hogy megvendégelje azokat, akik nem érik be a libasülttel, és a földi gazdagsággal, hanem az igazságot, a lélek lakomáját választották.
Most még hánykolódik a tenger. Legfőképp kínjában, mert tudja, hogy már nem tart soká az ő uralma. Az ő hánykolódása, ugyanúgy, mint a földi kincsek és a libasült ízének élvezete, ideig-óráig való….
Viszont azok, akik belekapaszkodnak abba a hálóba, amit a fuldokló emberek megmentésére kínál a Jóisten, olyan lakomára kapnak meghívót, amelynek élménye örökké tart.
A döntés a te kezedben van. Engeded, hogy tovább fojtogassanak a COVID-19 nevet viselő félelemhullámok, vagy pedig belekapaszkodsz az istenadta hálóba, hogy megmenekülj, és igaz életet nyerj általa?

jelen.fm

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?