Kategóriák
Minden

Gyermekáldás és terhességAz elmúlt időszakban négy olyan fiatal pár történetével találkoztam, akik eljutottak arra a megértésre, hogy az élet egy olyan ajándék, amelyet nagy öröm megosztani másokkal is. Érdekes módon mind a négy pár öt utódot hozott a világra. Ami még ennél is érdekesebb volt számomra, az, hogy egyikük sem teherként éli meg azt, hogy öt gyermeke van. Az anyukák és az apukák egyaránt fiatalosak, szeretetteljesek és gyermetegek maradtak. A másik érdekesség, ami számomra feltűnt, hogy egyik anyuka és egyik apuka sem volt elhízva. Sőt, egyik esetben alig tudtam megkülönböztetni az anyát az Ő lányaitól. Megmondom őszintén, hogy ez a dolog nem csupán meglepett, hanem valósággal lesokkolt engem, és csak annyit tudtam mondani, hogy áldott legyen annak neve, aki az életet tökéletesre tervezte.
Úgy gondolom, nem mondok újat azzal, hogy a mai anyukák és apukák többsége még egy gyermeket is teherként visel. Nem is csoda, hisz nagyon sok magyar nő nem is hallott még az áldott állapotról. Ezért nem marad más számára, mint teherbe esni, terhes lenni, a gyermeket úgy az anyaméhben, mint a karjaiban teherként hordozni.
Kedves fiatal szülők, súlyos szavak következnek. Viszont annak érdekében, hogy ne gondoljátok azt, hogy lenézlek titeket, egy erős önkritikával fogom bevezetni a most következő gondolatokat.

Következzen, tehát, az önkritika.
Az igazat megvallva én magam sem ismertem Isten kegyelmét és tökéletes tervét az életről. Ezért a nagy ÉN, eddigi élete során, amit lehetett, szinte mindent elrontott. A magam és embertársaim nyomorúságát látva minden ellen fellázadtam, nem véve észre, hogy amikor a gonoszság, és az emberi tudatlanság ellen lázadok, bölcsesség hiányában az Örökkévaló tökéletes tervét is megvetem, és elvetem magamtól. Tudatlansággal társuló buzgóságomban a gonoszság cselekedeteivel párhuzamosan a Mindenható dicső tervét is aláztam, ahol értem. Elkövettem minden törvényszegést a fizikai gyilkosságot leszámítva. Azért fűztem a gyilkosság szó elé a fizikai jelzőt, mert bár fizikailag tudtommal senkit nem öltem meg, a fizikai gyilkosságnál is súlyosabb bűntetteteket követtem el néhány női személlyel szemben azáltal, hogy segítettem nekik abban, hogy paráznává váljon. Erről szól a „Miként teszi a férfi kurvává a nőt” című youtube videóm. Bevallom, hogy azok után, ahogy korábban éltem, ha igazságosan megkaptam volna eddigi döntéseim és cselekedeteim méltó jutalmát, már rég nem szabadna léteznem. A félreértések elkerülése végett ezen a ponton hangsúlyozom, hogy nem azért írom ezeket a sorokat, mert rosszabb, gonoszabb voltam a legtöbb férfinál. Minden gonoszságommal és tudatlanságommal sok férfihoz képest talán nagyon is erkölcsös voltam. Ez azt jelenti, hogy nem használtam ki épp minden lehetőséget arra, hogy minden utamba kerülő női személyt a testi vágyaim kielégítésének halott eszközeként használjak.
Viszont az irgalom Atyja ráébresztett a valós állapotomra, aminek következtében beismerő vallomást tettem arról, hogy gyilkos vagyok, mert tudatlanságomnak és a társadalomtól örökölt hazugságoknak köszönhetően több női személynek okoztam olyan sebeket, amelyek következtében ők megtagadták az élet szerzője által rájuk szabott szerepüket és a világ csábításaira hallgatva elindultak a feneketlen szakadék irányába. Sajnos elképzelhető, hogy ha a Mindenható természetfölötti módon be nem avatkozik az életükbe, egyesek sosem fognak tudni irányt váltani, még mielőtt elérnék a szakadék peremét.
Tehát, drága embertárs, eddigi életemet tekintve egyáltalán nincs, amivel dicsekednem, mert ugyanúgy mint te, én is figyelmen kívül hagytam az élet hívó szavát, és „a sajátomnak hitt” elképzelések szerint éltem az életemet, aminek meg is lett a következménye. Az egyedüli dolog, amivel dicsekedhetek, az, hogy az Irgalom szerzője és annak Megtestesítője lejött a porba, a hazugságok lélek tipró poklába énértem, kinyújtotta a kezét felém, és eltörölte a halálos ítéletemet, amelyet a világi bölcsek tudományát követve vontam magamra.
Fontosnak tartom elmondani, hogy valaki hatalmas árat fizetett azért, hogy én szabad lehessek, élhessek, és megoszthassam ezeket a gondolatokat azokkal, akik még mindig halálos ítélet alatt vannak anélkül, hogy tudnának róla. Ennyit röviden magamról, a gyilkosról, akinek Isten kegyelme és Krisztus áldozata által eltöröltetett a halálos ítélete.

És most következzenek a súlyos szavak.
Sajnos a legtöbben úgy nőttünk fel, hogy azt láttuk, hogy a nagy család átok, nyomorúság, nélkülözés, szabad idő hiány, betegség, tragédia. Ráadásul a főáramú médián, az újonnan megjelenő hamis spiritualitáson és ezotérián keresztül is az igazolódik sokak számára, hogy csak a buta emberek szaporodnak, akik végül nagy nyomorúságban, nélkülözésben fogják leélni az életüket, aminek következtében nem fognak eljutni a „megvilágosodásra”.
Egyre több olyan anyukát és apukát látok, akik még egy vagy két gyermek jelenlétét is, akik Isten kegyelméből adattak számukra, hogy valamiképp megmeneküljenek, hatalmas teherként élik meg. Sok anyuka már egy gyermek után is kórosan elhízik, betegeskedik, depressziós lesz. És ami még ennél is rosszabb, egy idő után a gyermekét kezdi okolni az ő nyomorúságáért ezáltal olyan sebeket ejtve a gyermeke szívében, amelyeket emberi eszközökkel teljességgel lehetetlen begyógyítani.

Most pedig jöjjön két sokkoló kérdés.
Minek köszönhető, hogy bizonyos anyukák öt gyermek után is fiatalok, egészségesek, gyermetegek maradnak, életörömük van, lelkesednek, és hálásak az életért?
És mi az oka annak, hogy a „modern anyukák” egyetlen gyermeket is teherként viselnek, elhíznak, elveszítik az egészségüket, az életkedvüket, különböző test- és lélekápoló terápiákra kell járjanak, elválnak, majd a gyermekeiket okolják amiatt, hogy nem szórakozhattak az életben eleget, és nem élhettek úgy, ahogy nekik tetszett?

Nem akarok okostojás lenni. Válaszképp nem a saját véleményemet mondom el, hanem azt, amit láttam azoknál a családoknál, amelyek életébe betekintést nyerhettem.
A válasz röviden a következő. Azoknak a családoknak, akik öt gyermekkel is boldogan, gondtalanul élnek, és hálásak az életért, van Gond-Viselőjük, oltalmazójuk, segítőjük és vigasztalójuk. Ezért öt gyermek mellett még arra is jut idejük és energiájuk, hogy mások számára segítséget, vigasztalást adjanak, utat mutassanak.
Ezzel szemben azok a szülők, akiknek egy vagy két gyermek jelenléte is nagy terhet jelent, megfigyeléseim szerint, főképp saját magukban, saját erejükben, saját emberektől szerzett intelligenciájukban bíznak. Olyan „tudományok” szerint élnek, amelyek nagy ívben eltérnek azoktól az alapvető útmutatásoktól, amelyeket az Élet szerzője az emberek rendelkezésére bocsátott a próféták, és az egyszülött fia, Jézus Krisztus által.
Azok a nagy családos szülők, akikről a fentiekben beszéltem, az Élő Istenben, és az Ő kijelentéseiben bíznak, az Ő erejéből táplálkoznak. Ekképp megvan mindig mindenük, kenyerük örömük és jókedvük. A modern egy-két gyermekes szülők, akiknek még egy gyermek is teher, saját magukban, és az emberi tudományokban bíznak, a saját véges erejükből, és embertársaik energiájából táplálkoznak.

Úgy gondolom, hogy ha valaki eddig kételkedett volna Isten létezésében, a fentiek alapján egyértelműen el tudja dönteni, hogy van-e Isten, vagy nincs. És azt is megtudhatja, hogy mit jelent egy sok gyermekes család számára Isten kijelentéseiből és erejéből táplálkozni.
Arra, hogy mit jelent, az emberi bölcsességekre támaszkodni, a közösségi média szenzációs közleményeiből táplálkozni, Isten oltalmazó kezét kitaszítani az életünkből, egyre több példát kínál számunkra a világ.
Nem várom senkitől, hogy higgyen az én szavaimnak, mert bár megtapasztaltam Isten gyógyító, vigasztaló, oltalmazó és bátorító kegyelmét, még mindig van bennem gyarlóság.
Viszont azt mindenképp javaslom, minden igazságkeresőnek, hogy személyesen kutasson, keressen, szemlélődjön. Vizsgálja meg azokat a családokat, ahol sok gyermek, jókedv, melegség, szeretet van. Nézze meg, hogy milyen szellemiség szerint élnek.
És utána vizsgálja meg azon embertársait is, akik elváltak, akik kevés utódot hoztak a világra, akik alkohol függők, akik mogorvák, akik házában hideg van. És tudakozza meg tőlük is, hogy milyen szellemiség szerint élik az életüket.
Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. Aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, megelégíttetik. Teljesen nyilvánvaló, hogy a bennünk élő szellemiség meghatározza fizikai életünk minden aspektusát. Tehát megmutatkozik a fizikai életünkben is, hogy az ember milyen szellemi táplálékot fogyaszt nap mint nap, és milyen forrásból szerzi ezt az eledelt.
Zárógondolatképp megosztok egy rövidke felismerést, amelyet annak kegyelméből kaptam, aki tanítása, élete és önként vállalt áldozata révén kijelentette, hogy minden gyilkos, aki hozzá fordul, az ő vére által felmentést nyer a halálos ítélet vádja alól.

Nem azok örökölik az (örök) életet, akik mohó, önző és önkényes módon elkapkodják azt, hanem azok, akik megértik, hogy az élet ajándék. Azok válnak az Isten által felkínált élet örököseivé, akik örömmel fogadják ezt az ajándékot, és örömüket lelik az ajándékozásban.
Tavasszal a gyomnövények és az életet tápláló növények magvai egyaránt kicsiráznak, és növekedni kezdenek. A gyomnövények is ugyanannyi esőt és napfényt kapnak a növekedéshez, mint az életet tápláló búza. Viszont ősszel, amikor elérkezik az aratás ideje, a gyomnövényeket kitépik és elégetik. A búzát a csűrbe takarják. A búza nagy része elhal, hogy életet adjon az embereknek. A másik részét pedig visszaszórják a földbe, hogy új életet teremjen. Ha jó a föld, „némely mag terem száz annyit, némely hatvan annyit, a másik harminc annyit”.
Az istentelen emberek (a tolvajok, a hazugok, a paráznák stb) és a gyomnövények között az a hasonlóság, hogy önző módon (jogtalanul) veszik el a másét, anélkül, hogy életet adó táplálékot teremnének mások számára.
Viszont az Istent nem ismerő emberek és a gyomnövények között van egy lényeges különbség. Nevezetesen az, hogy amíg a gyomnövény soha nem válhat életet adó növénnyé, addig egy istentelen embernek, amíg fizikai testben létezik, van lehetősége arra, hogy Isten ereje és Krisztus bölcsessége által megváltozzon. Az írás szerint, az ember a teremtés koronája, Isten kedvence, akit Ő a saját hasonlatosságára teremtett. Ezért az ember az egyedüli teremtmény, akinek megadatott, hogy Isten Krisztusban kijelentett kegyelme által teljesen megváltozzon, átminősüljön, átlényegüljön, és újjászülessen.
A gyomnövényből sosem lesz életet adó búza, de a gyilkosból, a paráznából, a tolvajból, a hazugból, a tékozlóból, a megtévesztettből, a megalázottból, a betegből, a nyomorultból igenis lehet szent, akit a könyörület ereje teljesen elszakít a múlttól, és az igazi élet örökösévé tesz.
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”

Kedves olvasó, ma e sorok által hozzád elközelített Isten országa! Ha volt alkalmad elolvasni e gondolatokat, hallani e szavakat, azt jelenti, hogy bármekkora bűnt követtél el a múltban, neked még mindig nem késő, mert MOST még van lehetőséged az Isten által felkínált váltságdíjat elfogadni, hogy mentesülj eddigi cselekedeteid jogos fizetségétől, a halálos ítélettől. Hogy mit kezdesz vele, teljességgel rajtad múlik. Ha most, ebben a pillanatban visszatekintesz a világra, ahonnét ide érkeztél, szinte biztos, hogy visszakerülsz a világ hatalma alá, és szolgaságban maradsz. Viszont ha belekapaszkodsz ezekbe a szavakba, és mostantól csak Krisztusra nézel, élni fogsz, megérted, mit jelent a vízen járás, és élő vizek forrása lesz tebenned.
„Ma, ha az ő szavát hallod, meg ne keményítsd a te szívedet”, „mert a holnap nem a tiéd”. Ezért nem tudhatod, hogy mikor érkezik el számodra az az óra, amikor elvétetik tőled a választás lehetősége.

Ha megértetted a fentieket, és az Isten nélkül élő anyukák és apukák sorsában magadra ismertél, remélhetőleg azt is megértetted, hogy ezt a hívást, ezt a lehetőséget nem tőlem kapod. Ezért ha új életet akarsz, nem hozzám kell fordulnod segítségért, hanem ahhoz, akinek a kegyelme által én is új életet kaptam: az ártatlanul megkínzott, a megszégyenített, a megalázott, a szembeköpött, a keresztre feszített, a harmadnapon feltámadt Jézus Krisztushoz, aki engedelmességében teljessé lett a Világ Teremtőjének dicsősége. Ha elindulsz ezen az úton, az útitársakat is Ő fogja kirendelni számodra. Viszont jól jegyezd meg, hogy az útitársaid, nem a te feletteseid, nem a te főnökeid, nem a te pásztoraid, hanem a te testvéreid kell legyenek.
Az egyedüli pásztor azt mondta, hogy az ő juhai hallják az ő hangját, és követik őt.
Ha elindulsz a Krisztus által kijelölt keskeny úton, és engedelmes vagy, hallani fogod az Ő hangját. Ha a jövőben úgy alakulna az életed, hogy újból megmondó embereket, pásztorokat fogsz követni, azt jelenti, hogy elfordítottad a tekintetedet az egyedüli pásztorról, és nem hallod már a hangját. Helyette olyan hangokat hallasz, amelyek visszavisznek a világ útvesztőibe.
Ilyenkor emlékezz arra, hogy ez azért történik, mert nem cselekedted azt, amit Ő mondott neked, és ekképp nem kaphattál bizonyságot arról, hogy az Ő bölcsessége és ereje veled van, ígéretéhez híven az idők végezetéig.
Senki nem hallhatja őt, aki megtagadta az engedelmességet, amikor még hallotta őt. Ez teljesen logikus, hisz te sem beszélsz az olyan személyhez, aki folyamatosan figyelmen kívül hagyja, amit mondasz neki.
Ha netán azon kapod magad, hogy újból embereket követsz, és már tapasztalod is annak keserű gyümölcseit, jussanak eszedbe ezek a szavak. Böjtölj, olvasd az evangéliumot és imádkozz, hogy újra meghalld az egyedüli pásztor hangját, aki azt ígérte, hogy elvezeti az összes gyermekét ahhoz a kapuhoz, amelyet átlépve, teljesen elszakad a világ csalárdságától, és bekerül Isten dicsőségébe.

[mailerlite_form form_id=1]

Ha inspiráltak a fenti sorok, ne lájkold, mert nem azért írattak, hogy lájkokat és dicséreteket szerezzen emberektől, hanem azért, hogy akik “rabságban vannak, megszabaduljanak”, “a vakok szemei és a süketek fülei megnyíljanak”, hogy “a bénák újra járjanak”, és “a halottak feltámadjanak”.
Ha inspiráltak a fenti sorok, a leghasznosabb dolog, amit tehetsz, az, hogy először te magad elfogadod a hívást, és személyesen Istenhez fordulsz. Elolvasod az evangéliumot és bemész a belső szobádba, hogy kapj megértéseket, kijelentéseket, és erőt Istentől.
Ha inspiráltak a fenti sorok, a második leghasznosabb dolog, amit tehetsz, az, hogy megosztod embertársaiddal azzal a reménységgel, hogy ők is meghallják az élet szerzőjének a hívó szavát általuk. Ha tetszett, egyelőre megoszthatod a bejegyzést magát, viszont a leghasznosabb megosztás az lesz, amikor Isten bölcsességével felvértezve te személyesen fogod elmondani embertársaidnak, hogy „Neked még nem késő! Elközelített hozzád Isten országa”.

Szeretettel,
„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Vélemény, hozzászólás?