Kategóriák
Minden

Fussál ki belőle, amíg nem késő!

“A vallásos agymosás és a császár rendszere kéz a kézben járnak egymással.”

Jézus azt mondta, hogy aki ismeri őt, az is cselekszi mindazokat, amiket ő cselekedett. El tudod képzelni, hogy Jézus ilyeneket cselekedett? Őszintén!
Pál ezt mondta az igazság szeretetében történő összejövetelekről.
“Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” (1Kor 14:40)
Vajon arra gondolt, amit ebben a videóban lehet látni?
Krisztus követői és barátai NEM őrjöngtek és nem őrjöngnek a Föld királyai és az üzletemberek által létrehozott emberi szervezetekben.
Krisztus követői és barátai azt teszik, amit ő és az apostolok tettek. Betegeket és “rabokat” látogatnak; vigasztalnak, gyámolítanak, bátorítanak, segítenek; visszaadják a “vakok” látását, a “süketek” hallását”, életre hívják, és feltámasztják a (szellemi) halottakat. Az igazság megmutatásával leleplezik a sötétség cselekedeteit.
A mester tanítványai ezt mondják. Elközelített hozzád az Isten országa, elérkezett a szabadulásod napja!

Jézus ezt üzeni azoknak, akik Istent keresve bekerültek az ilyen és ehhez hasonló szervezetek fogságába.
“Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:
Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól.” (Jel 18:4)

Aki még mindig tagja valamilyen emberi szerveződésnek, ahol ilyen dolgok történnek, vegye tudomásul, hogy egy világméretű megtévesztés áldozata, amely révén önként kiszolgáltatja élete idejét és energiáját (pénzét) ennek a lélekgyilkos gépezetnek.
Mint tudjuk, ez a lélek elleni merénylet jelen van mindenütt a Földön, és a legtöbb helyen teljesen hivatalosan működik. Tudnod kell, hogy ezeknek a szervezeteknek nem kell adót fizetniük az államnak. Ezért az ószövetségi igerészekkel megmagyarázott, emberektől érzelmi zsarolással megszerzett tized teljes mértékben a vezetők zsebébe megy, amelyet továbbra is felhasználnak a megtört szívű, eltévelyedett emberek érzelmi moneypulálására.
Ezek a szervezetek nem csupán adómentességet élveznek, hanem még hivatalos állami támogatásban is részesülnek.
Nem is csoda, hisz ugyanaz a szellemiség és hatalom működteti őket, mint az állami apparátust.
A vallásos agymosás és a császár rendszere kéz a kézben járnak egymással.
Jézus az ő hű követőinek és barátainak a következőképpen segít megérteni ezt a jelenséget.
“Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektől?
Monda néki Péter: Az idegenektől. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.” (Mt 17:25-26)
Az állam azért nem szed adót a vallásos szervezetektől, mert azok az ő fiai!
“Minden ország, a mely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.” (Mt 12: 25)
Ez az oka annak, hogy a császár nem támadja, hanem támogatja az ilyen, gyülekezeteknek és vallásoknak nevezett, bűnszervezeteket. Azáltal, hogy őket támogatja, saját magát támogatja, mert tisztában van azzal az egyszerű ténnyel, hogy szüksége van azokra az emberi rendszerekre, amelyek a népbutítás eszközeként szolgálnak. Ha nem lennének ilyen, és ehhez hasonló, vallási felekezetek, amelyek az emberek és az állam támogatásában egyaránt részesülnek, nem lenne ilyen magas fokú a népbutítás. Ekképp kevesebb ember szolgáltatná ki élete idejét és erejét a császár rendszerének.
Tehát a Hit Gyülekezete és a hozzá hasonló vallásos szervezetek óriási szolgálatot tesznek a császárnak azáltal, hogy összegyűjtik a megtört szívű, istenkereső embereket, és egy olyan tömegpszichózis alá helyezik őket, amelytől emberi erővel teljességgel lehetetlen megszabadulni.
Meggyőződésem, hogy ezekben a szervezetekben még nagyon sok jóhiszemű ember van, akiket a Mindenható így vagy úgy meg fog szólítani, és ki fog hívni.
Ezért én is féltő szeretettel kiáltom feléd, amit Krisztus. Fussál ki belőle, amíg még nem késő, hogy ne kapj az ő csapásaiból!
Ha még mindig tagja vagy egy ilyen felekezetnek, szervezetnek, kiálts teljes szívedből Istenhez, olvasd az evangéliumot, és kérd a Mindenhatót, hogy segítsen megszabadulni, mert emberi erővel és intelligenciával szinte teljesen lehetetlen kijönni ezekből a vallási rendszerekből, útvesztőkből.
Tudjál róla, hogy nem te leszel az első, akit Isten megszabadít ebből a lelket kárhoztató megtévesztésből. És ha megteszed az első lépést, Ő megad neked minden eszközt, hogy teljesen megszabadulj ebből a megkötözöttségből. Társakat rendel melléd, akik hasonló cipőben jártak, vagy járnak, mint te, akik révén emberi segítséget is kapsz. Viszont mindenek előtt és mindenek fölött Krisztusra kell nézned, aki az evangélium és a Szent Lélek által kijelent neked személyesen mindent, amit tudnod kell, ahhoz, hogy teljes szabadulást nyerj.

Ha elindulsz, kérlek ne felejtsd a legfontosabbat! Ne nézz hátra, mert aki az eke szarvát megfogta és hátra tekint, nem tud teljes szabadulást nyerni.
Szinte teljesen biztos, hogy átkozni fognak, minden rosszat rád hordanak azért, mert elhagytad őket a Krisztusért. A pokol tüzével fognak fenyegetni, hogy ellene szóltál az Ő felkent szentjüknek, Németh Sándornak. Azt fogják mondani, hogy szent lélek káromló vagy azáltal, hogy megkérdőjelezed a vezetőjük tanításait, és az ő rendszerüket, és el fogsz kárhozni. Ilyenkor jusson eszedbe, hogy ezt előtted már mindenkivel megtették, aki kijött ebből a szervezetből. És ez így van rendjén. Meg is kell tegyék, mert mit érne a te hited próba nélkül. De te ne nézz hátra, ne nézz a tenger hullámaira, mint Péter, amikor elindult Jézus felé a vízen, mert ha megteszed, úgy jársz, mint ő. Elkezdesz süllyedni vissza a Hit Gyülekezetének tengerébe, vagy egy másik, ahhoz hasonló tengerecskébe.
Ezért te ne a hullámokra nézz, hanem Krisztusra, aki minden igazságkereső ember számára megmutatja ma is, hogy ki lehet jönni a tömegszellem tengeréből, és lehet a tengeren járni!
Az Ő bölcsessége, az Örökkévaló életet megtartó és életet megújító kegyelme legyen veled!

[mailerlite_form form_id=1]

AZ ÖSSZES EDDIG MEGJELENT HANGANYAG

P.S.
Az alábbiakban megosztok néhány videót, amely azt bizonyítja, hogy különböző köntösben ugyan, de ez a hitetés mindenütt jelen van a világban, és rabul ejti emberek százezreit. Mellékelek egy hasznos bizonyságot is, amely azt igazolja, hogy Isten segedelmével meg lehet szabadulni ebből a lélekvesztő labirintusból!
Végezetül pedig arra bátorítok minden egyes személyt, aki megjárta ezt az útvesztőt, hogy kérje Isten kegyelmét és bölcsességét ahhoz, hogy megoszthassa bizonyságát nyilvánosan is, hogy azok, akik még mindig benne vannak ebben a sátáni csapdában, inspirációt, erőt és bátorságot meríthessenek a szabaduláshoz.

https://www.youtube.com/watch?v=DWe1TM1HA3U

Vélemény, hozzászólás?