Kategóriák
Minden

Figyelmeztetés az internettel kapcsolatosan

Drága embertársak! A facebook, a youtube és a többi közösségi oldal nem arra van, hogy az igazságot szolgálja, és szólja! Ezek a webportálok egyre alkalmatlanabbak arra, hogy olyan információkat közöljenek velünk, amelyek révén kijuthatunk ebből az útvesztőből. Nem hiába nevezik az internetet világhálónak (World Wide Web)! A világháló, mint ahogy a neve is mutatja, a világot szolgálja, és akit behálóz, annak szó szerint befellegzett!

A látszat csal! Elvileg szólásszabadság van, de valójában már történik a cenzúra, amely révén egyre inkább el lesz lehetetlenítve az, hogy az ÉLETFONTOSSÁGÚ INFORMÁCIÓK napvilágot lássanak. Ekképp maradnak azok a közlemények, amelyek a világ hálójában tartják az embereket életük végéig. Akik benne ragadnak ebben a hálóban, életük utolsó napjáig önként és díjmentesen szolgáltatják ki életük erejét és életük idejét a világ és a világháló urának, az úgynevezett Sátánnak.

Mégis miért engedik meg, hogy bárki bármit közzétegyen?
A világháló azért engedi meg mindenkinek, hogy bármit közzétegyen, mert a világ urai tudják, hogy a legtöbb ember már annyira át van programozva, hogy minden, amit megoszthat embertársaival, azt a rendszert erősíti, amely lelkek millióit ejti rabul, és taszítja a kárhozatba. A szenzációval, a látvánnyal, a hangzatosabbnál hangzatosabb hazugságokkal elrabolja életünk idejét és életünk energiáját, amelyet a legtöbben egy kis világi elismerésért cserében önként szolgáltatunk ki a világháló urának, A GÉPNEK. Tehát elvileg mindenkinek meg van engedve, hogy közzétegye a gondolatait és az érzéseit a világhálón, de kevesen látják azt, hogy a legtöbb ember gondolatai és érzései olyan gondolatok és érzések, amelyeket rendszeres ismétlésekkel a főáramú média világhálója programozott az ő elméjükbe hosszú éveken keresztül.

Azok számára, akik megértették a fenti sorok üzenetét elmondom, hogy mikképp lehet valóságosan megszabadulni attól a rendszertől, amely tolvaj módon az élő lelkek energiáját és idejét használja saját maga fenntartására.
Jézus azt mondta, hogy aki megismeri az ő beszédét, és cselekszi azt, amit Ő mondott, meg fogja ismerni a teljes igazságot, és az igazság szabaddá teszi őt. Az igazság az, hogy minden egyes személynek lehet kapcsolata az Élő Isten lelkével, amely lépésről lépésre elvezeti őt minden olyan igazságra, amely révén nem csupán megszabadulhat a világ lelket fojtogató hálójától, hanem arra is alkalmassá válik, hogy segítsen embertársainak a szabadulásban („Ti vagytok a világ világossága.”). Tehát nem a világháló, hanem Isten Lelke az, ami képes kivezetni bennünket a sötétségből. A világháló a világban tart bennünket, mert a világ eszköze az. Isten lelke folyamatosan megmutatja az utat számunkra, amelyen ha elindulunk, ténylegesen ki fogunk jutni a világ útvesztőiből, és meglátjuk az igazi életet, amelyet Jézus úgy nevezett, hogy Isten országa, Isten Királysága, Mennyek országa.

Ő ezeket szólta kétezer évvel ezelőtt:
„Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” (Jn 8:31-32)
„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek.” (Jn 14:26) „És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és [így] nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz [is] az és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.”

Vélemény, hozzászólás?