Kategóriák
Minden

ENERGIAVÁMPÍROK

A lopás úgy kezdődik, hogy az ember olyan dolgokat cselekszik, amire nincs áldása Istennek. Olyan bűnöket, életellenes cselekedeteket követ el, amelyekre az élet törvénye szerint nem adatik életerő. Amikor fogytán az életerő, megbetegszik. Beleesik az önsajnálatba, és áldozatként tünteti fel magát az embertársai szemében. Ezek megsajnálván őt, figyelmet és életerőt adnak neki mindaddig, amíg egyszer csak azon kapják magukat, hogy az illető személy jelenlétében rohamosan fogy az életerejük, és megvonják tőle a figyelmet.
Ekképp a tolvaj magára marad, és esélyt kap arra, hogy meglássa, hogy a saját bűnei, életellenes cselekedetei miatt haldoklik. Ha meglátja, és őszintén megbánja cselekedeteit az Ég és a Föld Teremtője előtt, élni fog. Amennyiben megmarad a tagadásban, elvétetik tőle az élet, és a lelke is kárba vész.

A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.
Lk 23:39