Kategóriák
Minden

Ejtőernyős kérdés

Amikor a repülő zuhanni kezd, beéred-e azzal a gondolattal, hogy te hiszel az ejtőernyőben, vagy szerzel magadnak egy ejtőernyőt és magadra öltöd, mielőtt kiugornál a repülőből?
 
Drága embertárs! Akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, az élet szerzőjében, de nem vágynak arra, hogy megismerjék őt, olyanok, mint azok a személyek, akik hisznek az ejtőernyőben, de nem öltik azt magukra mielőtt kiugornának a zuhanó repülőből.
Teljesen logikus, hogy ha valaki meg akarja menteni az életét, amikor a repülő zuhanni kezd, nem elég csupán hinnie az ejtőernyőben. Magára kell öltenie azt.
Ha valaki éhes, nem csak hisz a kenyérben, hanem megvásárolja, megtöri, és elfogyasztja azt.
Ugyanez a helyzet Istennel, az élet szerzőjével is. Ha valaki meg szeretné ismerni, és meg szeretné élni az általa elgondolt életet, nem elég hinnie benne. Csupán attól, hogy hisz benne, senki sem tudja megismerni őt. Csupán attól, hogy beszél róla, használja az ő nevét, senki sem fogja megtudni, mitől lehet örömteli és gyümölcsöző az élet.
 
A világ vallásai arra biztatnak, hogy higgyünk Istenben.
A vallásokkal és az emberek által létrehozott rendszerekkel ellentétben, Krisztus azt mondja, hogy ahhoz, hogy élhessünk, fontos megismernünk az Élet Szerzőjét, és az ő használati útmutatóját az élethez.
Ő a tudtunkra adja, hogy nem láthatja meg senki sem az igazi életet, aki elmulasztja megismerni az Ő igéjét, az élet tökéletes tervrajzát. Azt hiszem, hogy ebben nincsen semmi érthetetlen.
Krisztus azt is mondta, hogy Ő az Élet tökéletes tervrajza, a testté lett ige, amelyet ha megismerünk, és alkalmazunk, élni fogunk általa. És ő ezt nem csupán mondta, hanem bizonyságot is tett ezen kijelentés igazságáról jellemével, cselekedeteivel, és az egész életével:
Tanított, embereket szabadított meg a világ hazugságainak börtönéből, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel. Bár rendelkezhetett a világ teremtőjének minden erejével, engedte magát megalázni, megkínozni, halálra gyötörni. Harmadnapon pedig feltámasztatott annak bizonyságául, hogy minden, amit mondott, a mindenség Teremtőjétől való, és életet ad.
Honnét tudom, hogy ez igaz?
Onnét, drága embertárs, hogy mielőtt találkoztam az Ő élő valóságával én magam is halott voltam. A legszörnyűbb az volt az én halálomban, hogy mindvégig meg voltam győződve arról, hogy élek. Mielőtt találkoztam volna vele, süket voltam, vak voltam, és még járni sem tudtam. Olyannyira tönkre voltak menve az érzékeim, hogy még azt is képtelen voltam meglátni, hogy amit én életnek nevezek, az maga a halál, a garantált kárhozat.
Sajnos ezekkel a facebookon leírt, gyarló és többértelmű emberi szavakkal szinte teljességgel képtelenség bizonyságot tenni arról, hogy Ő képes meggyógyítani ma is a vakok szemeit és a süketek füleit. Írott emberi szavakkal lehetelten elmondani, hogy Ő ma is fel tudja támasztani a halottakat.
Ezért kérem a kegyelmes Istent, az egyszülött fiú halálra gyötört testének a feltámasztóját, hogy tegyen bizonyságot a te szívedben is arról, hogy Krisztus az ejtőernyő, amelyben nem elég hinnünk, hanem fontos megismernünk, magunkra kell öltenünk, mielőtt kiugranánk a zuhanó repülőből amelyben mindannyian utazunk. Őszintén kívánom, hogy legyen bátorságod felvenni ezt az ejtőernyőt, amíg még nem késő.
 
Féltő szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”
[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?