Kategóriák
Minden

Egy kiáltó szó a SZAVAZÁSRÓL

“Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul a szíve!
Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, amely nem látja, hogy jó következnék, hanem sivár helyen lakik a sivatagban, kopár és kihalt földön.
De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, és akinek bizodalma az ÚR.
Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad. Száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni.”
Jeremiás próféta könyve, 17. fejezet, 5-8 bekezdés

Drága embertárs!
A “császár” is egy ember. Sőt, mindenki csupán ember, aki a császár által előírt választásokat, szavazásokat népszerűsíti, vagy ellenzi.
A kérdés az, hogy te kiben bízol?
Hol van a figyelmed? Hol van a te életet adó, és életet megtartó figyelmed? Mire irányítod a figyelmedet, életed idejét és életed energiáját, amelyet az Örökkévaló jókedvéből és irgalmából szereztél?
Az örökkévaló dolgokra, amelyek révén örökkévaló kincseket szerzel magadnak,
vagy a hiábavaló dolgokra, amelyek révén a mulandóságba, a hiábavalóságba ölöd a lelkedet, az életedet?

Péter, amikor a népek tengerének hullámaira fordította a tekintetét, elkezdett süllyedni vissza a népek tengerébe. Viszont kinyújtotta a kezét Krisztus felé, aki megtanította neki, hogyan lehet kijönni a tengerből, és hogyan lehet a tengeren járni.
Erdélyben ma a “tenger” a szavazás és a nem szavazás között hánykolódik magával ragadva, a mélység felé rántva, a császár rabszolgáivá téve emberek százezreit.

A kérdés az, hogy te kire fordítod most a figyelmed? A tengerre és a tenger urára, aki a választásokat szervezi, vagy arra, aki kijött a tengerből, és megtanította a barátait a tengeren járni?
Mire fordítod életed idejét, és életed energiáját?
A császár által fenntartott halandó, mulandó, hiábavaló dolgokra, emberi erőlködésekre, cirkuszi mutatványokra, amelyek az elmúláshoz, a hiábavalósághoz láncolják a lelkedet,
vagy az Örökkévalóra, az Ő tökéletes kijelentésére, a Krisztusra, örök életet nyerve általa?

Miről szól a csodaország alkotmánya?

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?