Kategóriák
Minden

Decemberi mindennapi

Apró gondolatok, amelyek 2019 decemberében a Facebook üzenőfalamon napvilágot láttak:

 

 

FELJEBB VAGY LEJJEBB?

Bizony, vannak olyan emberek, akik azáltal vannak feljebb, mint mások, hogy lejjebb vannak.
Hogy lehetséges ez?
Úgy, hogy vannak, akik fent vannak, de lefelé tartanak, és vannak, akik már voltak a szakadék legmélyén, épp csak irányt váltottak, de már felfelé tartanak.

Megértette, aki megérthette.

 

 

A vallásról meggyőződésem, hogy elválaszt Istentől. Ennek ellenére vannak olyan vallásos emberek is, akik közelebb vannak az igazsághoz, mint én. Aki ezt olvassa, nagy valószínűséggel nem tartozik a kivételek közé. ????

 

 

EGY FÖLDÖNKÍVÜLI
brit tudós azt mondta, hogy mi azon a bolygón élünk, amelyiken a hazugság kínálat a leggyakrabban találkozik a kereslettel.

 

 

Idén szilveszterkor ti hányan lesztek egy helységben egyedül?

 

 

A hazugság azáltal halad felfelé, hogy az ember görget (a Facebookon) lefelé. Amikor feljut a csúcsra, az ember elveszíti az életét.

 

 

Nem TE, nem Ő, nem MI, nem TI, nem ŐK, hanem ÉN! Ez a lényeg. Senki sem rossz, senki sem bűnös, senki sem hazug, senki sem tudatlan, senki sem gonosz, senki sem istentelen rajtam kívül! Marad hát az egyes szám első személy, és ha az is meghal, kezdetét veszi az igazság, a mennyek országa! ???????
Megértette, aki megérthette!

 

 

Mit látnak szemeim?

„Ki minek gondol, az vagyok annak.” – mondta Weöres Sándor az egyik versében.
Ha ezt az egy dolgot megértenénk, az már nagyon sok fölösleges fejfájástól megszabadítana bennünket.

Amikor rád nézek, én nem azt látom, ami te valójában vagy, hanem azt, amit szükséges látnom ahhoz, hogy megtehessek egy újabb lépést az utamon. Ez egy nagyon fontos ajándék az élettől, és szerves részét képezi annak, amit mi úgy hívunk, hogy kegyelem. Alapjában véve tényleg úgy működik, mint egy szeretetteljes szülő, aki jókedvvel ad a gyermekének, ha ő ráirányítja a tekintetét, (kér tőle).
Talán még azt is kijelenthetjük, hogy felettébb nagy önteltségre utal, ha valaki azt hiszi, hogy amikor az embertársára néz, azt látja, aki ő valójában.
Talán a legtöbb fölösleges és meddő vita is abból származik, hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy amikor embertársunkra nézünk, nem az embertársunk valóságát látjuk, hanem azt a képet, amelyre nekünk szükségünk van a számunkra soron következő lépés megtételéhez.
E felismerés révén elkerülhető lenne sok fölösleges vádaskodás, ellenségeskedés, felelősséghárítás, amely egyre inkább eltávolít az élettől, és olyan felismerésre tehetnénk szert, amely közelebb vihetne ahhoz.

 

 

Itt járt az ördög. Látta, hogy nélküle is jól boldogulunk az önbántalmazás és egymás bántalmazásának útján, és továbbállt…

 

 

TUDOMÁNY
Figyelembe véve, hogyan gondolkodik az emberiség a tudományról, határozottan kijelenthetjük, hogy az az igazság, ami szabaddá teheti a lelket, valójában nem tudomány. Az életnek semmi köze nincs ahhoz, amit az ember valaha is gondolt a tudományról.

Az élet igazsága egyszerűbb, mégis elérhetetlenebb minden (emberi) tudománynál, és a tudálékos elme nem láthatja azt:

„Ha gyermek vagyok, megigazíttatok.”

A megigazítás van, nem tud nem lenni. Minden gyermek látja. Amikor a gyermek tanulni kezd, valójában a nem látást sajátítja el. Ezt követően meg akar tanulni látni. Ily módon súlyosbodik a vaksága. Végül feladja, lemond arról, hogy valaha is látni fog. Ekkor az Úr megkeni az ő szemeit gyógyírral, hogy újból lássa: az élet és annak minden tartozéka ajándék az Élet Szerzőjétől a gyermeknek.
Gyermek tetszik lenni, bácsi? Tetszik tudni játszani, néni?

 

 

Több évtizedes szisztematikus programozás után az embernek nincs szüksége televízióra, ugyanis ma már mindenki azt közvetít az üzenőfalán, amit a televízió is közvetítene. És tesszük ezt önként, bérmentve. A szeretet nevében adjuk át egymásnak a halálos vírust, miközben azzal büszkélkedünk, hogy mi már tíz éve nem néztünk tévét.
Irgalom Atyja, ne hagyj el!

 

 

Még ha nem vagyok is, létezni látszom.
Még ha sírok is, csak önfeledten játszom.
Ezt az utat egyedül, néha mással járom,
Kegyelemben nyugszik életem, halálom.

 

 

A legtöbb ember azért dolgozik, hogy kevéske szabad idejében szabadon képzeleghessen valótlan dolgokról. A bölcs meg elgondolkodik azon, hogyan került abba a megalázó állapotba, hogy olyan munkát végez, – ráadásul pénzért – amit nem szeret, és teljes mértékben hiányzik az életéből mindaz, amit örömmel, jókedvvel és önzetlenül cselekedhetne.

 

 

A Tökéletesség nem megalkuvó, csak türelmes.

Ha nem járunk Lélek szerinti tökéletességben, egészen biztos, hogy rosszat cselekszünk, még ha nem is tudunk róla. A tökéletesség szerint nincs rossz és még rosszabb, jó és még jobb. Szerinte csak Ő van. Minden más csak ideig-óráig való, mulandó. Ekképp minden, ami nem Tökéletes, amire elhiszi magáról, hogy létezik, már csak néhány lépésre van a megsemmisüléstől.

„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”

 

 

Az igaz lét nem gondol rosszat. És ha rosszat nem gondol, nyilván nem is teremthet rosszat. Csak az igazságtól elszakadt, ideiglenes lét teremthet rosszat.
Teszi ezt oly módon, hogy meghatározza magát, meghatárolja, körülhatárolja, körülépíti magát vastag betonfalakkal. Ekképp születik meg a hiábavaló dicsőség, az ÉN!
Viszont az ÉN egy idő után belefárad saját erőlködésébe, saját omladozó falainak építésébe, újraépítésébe. Megszűnik akarni, székelynek, magyarnak, zsidónak, focistának, bajnoknak, kitüntetettnek, elismertnek, okosnak, szépnek, jónak, rossznak, hindunak, jó kereszténynek vagy bármi másnak lenni. Megfeszíti saját magát, felveszi önként a maga keresztjét, és engedi, hogy a társadalom dárdája átszúrja a szívét. Életében először és utoljára őszintén kimondja, hogy nem érdekel, Legyen meg a TE akaratod. Ekképp bekerül a bizalomba, a tőle függetlenül is létező biztonság alomjába, és megnyugszik ott, mint a csecsemő az édesanyja kebelén. Megnyugszik, de nem alszik. Nyugalmában végzi el mindazt, ami tökéletes, mindazt, ami már rég elvégeztetett.

 

 

KARÁCSONYI ÜNNEPRONTÓ
(Ördögfy Aladár verse) ?

Kedves ünneplők! Köszönjük, hogy önként részt vettetek ezen a nemzetközi kirakat versenyen és fesztiválon! Mivelhogy mindannyian kiválóan szerepeltetek, és teljesítettétek az elvárásokat, a zsűri úgy döntött, hogy ebben az évben mindenkit különdíjban részesít, és nyilvánosan megdicsér.

A bálványimádás és a képmutatás legjelesebb ünnepe alkalmábu drakulálunk minden kedves résztvevőnek Erdélyből! És természetesen kívánjuk, hogy annak, amit a kirakatba helyezett, legalább 0.0001 százaléka legyen belső valóság, amivel valamikképp elvegetálhat a következő karácsonyig.
Sok-sok szervezettel,
(álom-)világotok urai

 

 

Bizony jobb nem tudni semmit a spiritualitásról, mint hülyeséget, netán hazugságot tudni arról (bárki nevében is).
???

 

 

Egy igazán új teremtésnek másképp kellene fogalmaznia bizonyos dolgokat. Többes szám első személyből nem ártana átpakolni néhány dolgot többes szám második személybe, jobb esetben pedig többes szám harmadik személybe, hogy több jusson azoknak, akik még ragaszkodnak a régi dolgokhoz.

„időszámításotok előtt/ után”
„naprendszeretek bolygói”
„tudósaitok”
„elöljáróitok”
„királyaitok”
„orvosaitok”
„fejődésetek”
„ufóitok”
„démonjaitok”
„büszkeségetek”
„hagyományotok”
„szokásotok”
„ünnepetek”
„isteneitek”
„vallásotok”
„télapótok”
„vagyontok”

stb. ?????

 

 

Amíg folyton csak magunkon kívül keressük, nem győzhetjük le az ellenséget.

 

 

A szer-tartás a szer-etet szöges ellentéte. Továbbadod, etetsz, táplálsz a szerrel, vagy magadnál tartod azt?

 

 

Embertársaim beetetésének látványánál csak egy szívszorongatóbb látvány van. Az, hogy embertársaim igénylik a beetetést.

 

 

313-ban a császár arra gondolt, hogy, ha már mindenképp hallani akarnak az emberek a Megváltóról, jobb lesz, ha tőle hallanak Róla. A „lányai” segítségével azóta is hirdeti ő a Megváltót a Vatikánból (a maga módján). Ennek következményeképp a keresztények azt hiszik, hogy amikor gyülekezetbe és templomba mennek, a Megváltót hallják… de már nem sokáig…
„És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.”

 

 

Az emberek Sátánról alkotott képe sátánibb, mint Sátán maga. Ez az igazi Sátán, az igazi megtévesztés!

 

 

Azokban a napokban több szajha megmenekült. Sok zsidó nem. Ezekben a napokban több szajha meg fog menekülni. Sok keresztény nem.

 

 

A leghasznosabb dolog, amit tehetünk az álmunkért, az, ha vágyjuk, hogy a világ helyett az Igazság formálja azt.

 

 

Biza különbség van az önelégültség és az elégedettség, az önhittség és a hit, az önbizalom és a bizalom között.

 

 

Nem arra kapjuk a többletet, hogy dicsekedjünk, netán hatalmaskodjunk, hanem arra, hogy szolgáljunk azzal.

 

 

Attól gyermek a gyermek, hogy van Gondviselője. Az ő Gondviselője a mindenség ura. Ezért a gyermeknek minden lehetséges.

 

 

Addig voltam szép, amíg a tied lettem. Amikor birtokolni kezdtél, szépségemet elvesztettem.

 

 

A legjobban nem is az ateisták, hanem a keresztények tagadják Istent azzal, hogy embereket, emberi mozgalmakat követnek.

 

 

A legtöbb embernek kétféleképpen is be lehet adni ugyanazt a hazugságot. A tudomány nevében, és Isten nevében.

 

 

AZ IGAZSÁG ÉLET
Az igazság „célja”, hogy megismerd őt. A hazugság el akarja hitetni veled, hogy te már ismered az igazságot.

 

 

Jézus az idejének nagy részét olyan személyekkel töltötte, akiket a legtöbb keresztény nem szívesen lát maga körül.

 

 

Ha hirtelen megszűnne a birtoklás, mi lenne az idővel?
Érted már a lényeget?

 

 

Az igazság asztalánál éhezni bizony táplálóbb, mint a hazugság asztalánál úri eledelt fogyasztani.

 

 

Az Ő szava örök élet!
Az Ő szava örökké lett!

 

 

HÁROM KÉRDÉS A BARÁTSÁG ELMÚLÁSA KAPCSÁN

1. Lehetséges, hogy rendszerint azok a barátok tűnnek el a leghamarabb, akik akár élőben, akár itt, a virtuális valóságban a legtöbbet LIE-kolnak? (lie=hazugság)
2. Milyen értékek mentén köttetnek azok a barátságok, amelyeket az idő lemos az emberről? Örökkévaló, vagy mulandó, hiábavaló értékek mentén?
3. Vajon eljöhet az a nap, amikor az ember az egykori veszteségére hálával tekint vissza?

 

 

MIÉRT VAN TIZEDFIZETÉS A VALLÁSI FELEKEZETEKBEN?

Kell a tized a századosnak, hogy az odaadhassa az ezredesnek, hogy az odaadhassa a milliomosnak, és az odaadhassa a milliárdosnak, hogy az visszaadhasson belőle néhány fillért, hogy vegyenek újabb hangszórókat, amelyekben elmondhatják, hogy márpedig az Úr megáld, ha jól fizetsz, de ha nem, akkor lesz neked sírás és fogcsikorgatás.
Bizony én sem vagyok túlságosan talpraesett, de az teljesen biztos, hogy a feje tetején áll a világ. És a legnagyobb hülyítésekre épp Isten és Jézus nevét használja a Gép…
Aki nem kap személyesen kijelentéseket és megértéseket, aki nem személyesen ismeri meg, mit mondott Jézus, nincs ahogy elkerülje ezt a világméretű beetetést, és nincs ahogy valódi szabadulást lásson az ő lelke.
„Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;
És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.
Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.”

 

 

MIÉRT VAN TIZEDFIZETÉS A VALLÁSI FELEKEZETEKBEN?

Kell a tized a századosnak, hogy az odaadhassa az ezredesnek, hogy az odaadhassa a milliomosnak, és az odaadhassa a milliárdosnak, hogy az visszaadhasson belőle néhány fillért, hogy vegyenek újabb hangszórókat, amelyekben elmondhatják, hogy márpedig az Úr megáld, ha jól fizetsz, de ha nem, akkor lesz neked sírás és fogcsikorgatás.
Bizony én sem vagyok túlságosan talpraesett, de az teljesen biztos, hogy a feje tetején áll a világ. És a legnagyobb hülyítésekre épp Isten és Jézus nevét használja a Gép…
Aki nem kap személyesen kijelentéseket és megértéseket, aki nem személyesen ismeri meg, mit mondott Jézus, nincs ahogy elkerülje ezt a világméretű beetetést, és nincs ahogy valódi szabadulást lásson az ő lelke.
„Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;
És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.
Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.”

A Biblia olyan elementáris igazságot tartalmaz, amely nélkül minden, az emberek közötti interakció gyümölcstelen és életellenes.
A legtöbb férfi azt az életerőt, amellyel megmenthetné magát és a családját, leföldeli, a szexre fordítja.
MIÉRT HÍV A BARÁTOD A HIT GYÜLEKEZETÉBE?
Azért, mert csak azt ismeri. Ha Krisztust ismerné, téged is az Ő megismerésére hívna.
ELGONDOLKODTATŐ
– Jönnek az ünnepek!
– Hozzánk már évekkel ezelőtt eljöttek, és itt is maradtak.
ElgondolkodtatŐ
– Jönnek az ünnepek!
– Már megint? A tavaly ilyenkor is ezt mondtad. Végül mikor érkeznek?
KARÁCSONY
Jézus nem azt mondta, hogy tartsuk meg az Ő szülinapját, hanem azt, hogy ismerjük meg, és  tartsuk meg az ő beszédét, hogy élhessünk azáltal.

 

– Melyik Biblia-fordítást lehet a legkönnyebben megérteni?
– Azt, amelyiket az ember, Isten lelkét segítségül hívva, olvassa. (Videó a youtubeon: Melyik Biblia-fordítást lehet a legkönnyebben megérteni?)

 

 

MEGÉRZÉS

Ma reggel volt egy olyan „megérzésem”, hogy kell menjek kakálni. És lám, amikor végül megérzésemre hallgatva ráültem a vécére, bizonyosságot szereztem afelől, hogy nem csalt a megérzésem. Viszont, ha azt mondom, hogy van egy olyan érzésem, hogy TE kell menjél kakálni, megtörténhet, hogy csalódnom kell a megérzésemben.

A fentiek lényege az, hogy ha folyton mások személye kapcsán vannak megérzéseink a saját személyünk helyett, közel van már a homokvár összeomlásának órája; és ennek következtében maradandó testi és lelki károsodást is szenvedhetünk.

 

 

HÁLA
Sok ajándékot kaptam eddigi életem során. De mivelhogy az ajándékaim valódi forrását nem ismertem, nem tudtam igazán hálás lenni. Ugyanazt az tettem, amit a legtöbben. Embereknek köszöntem meg mindent, amit kaptam. Sokáig egy „köszönöm szépenbe” vagy „Isten fizessébe” teljesen belefért minden, amit a háláról gondoltam.
Ma meggyőződésem, hogy amíg az ember nem ismeri az ajándékai valódi forrását, valódi hálát sem tud érezni semmiért. És ez meg is látszik rajta.
A Teremtő, Krisztusban kijelentett kegyelme által megérthettem, hogy az igazi hála, az önzetlen és örömteli szolgálatban ölt testet, és válik teljessé, amikor az ember nem csupán nem vár semmit az adottakért cserében, hanem állandóan fürkészi az alkalmat, amikor embertársának átadhatja, továbbadhatja mindazt, amit az Úristen jókedvéből, ajándékba kapott.
Érted? Igen, érted! De igazán érted? ?
Isten éltessen örökkön örökké!

 

 

A JÓSÁG AJÁNDÉK!
A jó ingyen van. Ekképp aki akarja a jót, az Istennel szembeni bizalmatlanságának ad hangot. Aki megérthette, megértette.

 

 

Amikor azt hiszed, hogy az „aranyközép” a te utad, a lassú és biztos halált választod.

 

 

Az igazság jelenlétében megszűnik a közöny. (Videó: https://youtu.be/zCAhlzhItYw)

 

 

A TÖKÉLETESSÉG MAGA AZ ÉLET. MINDEN MÁS HALDOKLÁS.

 

 

HONNAN TUDHATOD, HOGY KI ÖLELGET TÉGED?
Az ölelés önmagában semmi. A mosoly, a kézfogás önmagában semmi. Amíg nincs kihívás, amíg nincs kísértés, amíg nincs próbatétel, az ember nem tudhatja, hogy ki ölelgeti őt. Az ölelés, a kézfogás, a mosoly önmagában semmit.
Az emberek halálra ölelgetik egymást anélkül, hogy tudatosulna ez bennük.

***

AZ IGAZSÁG SZERETŐJÉNEK NAPPAL VAN SÖTÉTSÉG ÉS ÉJJEL VAN VILÁGOSSÁG.
A nap megvilágítja a világ hazugságait, amiben a test szemei hinni akarnak, és ami ellen a Lélek tiltakozik. Éjszaka nem vakít a nappal hamis fénye, és az igazság nyilvánvalóvá válik, amely életre szólítja a lelket.

***

AKI NEM ISMERI AZ IGAZSÁGOT,
anélkül, hogy tudna arról, fájdalmat, neheztelést, mérget és betegséget halmoz, amely lassan de biztosan megöli őt.

***

Vannak emberek, akiket még nem ölt meg a betű, de még a lélek sem elevenített meg.

***

A többlet erő arra adatik, hogy megtapasztaljuk a szolgálat örömét vele. Aki a hatalmaskodásra használja, attól örökre elvétetik.

 

 

***

A PROFESSZOR ÚR TÖKÉLETESEN BESZÉLT.
Az összes professzor kolléga értékelte az előadását, de a hallgatóság annak ellenére, hogy egyetértően bólogatott, és tapsolt, semmit sem értett meg abból, amit ő mondott.
Talán a professzor maga sem tudja, milyen tudomány által lett ő professzor.

„Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak.”

 

***

KI URALKODHAT FÖLÖTTED?

Ha a te Édesapád nem más, mint az Ég és a Föld Teremtője, és te az Ő örököse vagy, uralkodhat-e bárki ember fia terajtad?

A kérdés:
Ki a te Édesapád?

Most már érted, miért fontos megismerni és megcselekedni az igazságot, Jézus tanítását?

Vélemény, hozzászólás?