Kategóriák
Írások

De miért?

Nem azért beszélek Krisztus evangéliumáról, hogy a mennybe kerüljek, hogy a vallásos babonák összeráncolt szemöldökű istene meg ne büntessen engem, hanem azért, mert másnak nincs értelme, mert máshol nincs olyan ért-elem, amiben élet van, és amely képes a holtat is megeleveníteni.
Földi életem utolsó pillanatában, hogy alkalmas leszek-e arra, hogy meglássam a tökéletességet, amelyet az élet szerzője megálmodott, nem tudom. Ebben a kérdésben az fog dönteni, akinek a szavára az élettelen anyag megelevenedett.
Krisztus életet adó és életet megtartó bölcsességét azért tartom fontosnak népszerűsíteni, mert azok után, hogy megláthattam a világ összes dicsőségét, és bőségesen bemerítkezhettem az általa kínált vak-ációs örömökbe, határozottan kijelenthetem, hogy eddigi életem során nem találtam semmit, ami értékesebb, ékesebb és fenségesebb lenne, mint az, amit az Ő tudománya kínál a világ labirintusában megrekedt emberek számára. Sőt, valahányszor rávetem tekintetemet, határozottan azt érzem, hogy az égadta világon semmi másnak nincs értelme; és ha már itt vagyok, és élnem kell e testben, illendő azzal foglalkoznom, aminek értelme van, amiben élet van, ami ékes, ami szép. Az értelem nélküli, a rossz, a rothadó, az undorító megjelenítésére bőven akad önkéntes jelentkező, aki egy kis anyagi jólétért, kényelemért, élvezetért cserében hajlandó szembeköpni azt a szót, amely a mező virágait oly ékesen öltözteti, és az ég madarainak dalát öröménekké teszi.
Teljesen nyilvánvaló, hogy ha én valamiképp egészlen megszűnnék a halált, a testi és lelki fájdalmakat okozó hazugságokat hirdetni, bőven akadna jelentkező a megüresedett pozícióra, aki teljes odaadással hirdetné és dicsőítené a hiábavaló mulandót énhelyettem.
Más szóval: nem az a kihívás, hogy a jellemtelenséget, a tisztátalanságot, a hangzatosabbnál hangzatosabb hazugságokat, fülnek és szemnek tetsző, cukormázzal megkent élettelen dolgokat népszerűsítse az ember, hanem az, hogy megtalálja és megmutassa azt az igazságot, amely öröktől fogva létezett, örökön létezni fog, és teljes az életnek örömével.

Szép és dicső az Ő igazsága. Mindazonáltal az elbukott kereszténység üzenetével ellentéteben igencsak könyörtelen, mert nem az erényeimet és a földi dicsőségemet mutatja meg nekem, hanem a balgaságomat, a gyarlóságomat, a féltve őrzött, rejtett gonoszságomat, amelyet ha le nem leplezek, és el nem vetek, a legkisebb esélyem sincs arra, hogy igaz életet lássanak fátyolos szemeim. Ekképp válik igazzá, hogy Ő megdorgál, de meg is vigasztal. A hazug testnek fájdalmas az Ő dorgálása, de a haldokló lélek számára édes az Ő vigasztalása.
Ekképp jaj annak, aki a megigazító dorgálás helyett az olcsó vigasz felé tárja ki karjait! És áldott az az ember, aki engedi magát széttörni, majd újjászülni ama igazság által, amely az élettelen anyagot életre hívta.

Akinek nem okozott nehézséget a fenti sorok olvasása, Károli Gáspár 1908-ban revideált bibliafordítását javaslom a leginkább, mert régies nyelvezete ellenére még mindig az ő fordítása a legpontosabb, és a legkevésbé félreérthető.
Arról, hogy milyen ember volt a nagykárolyi születésű Radicsics Gáspár, aki életét kockáztatva véghezvitte az írás “egészlen való megfordítását”, a következő címen olvashatsz:
http://biblia.hu/bevez/magyar.htm#karoli

egy Kiáltó Szó a Pusztában”

FELHÍVÁS:
A főoldalon található “Audió” rovatban olyan hanganyagok is vannak, amelyek nem jelentek meg külön bejegyzésben. Aki bekapcsolja a lejátszót, olyan témákkal is fog találkozni, amelyek nem voltak a blogon közzétéve. A lejátszó jobb alsó sarkában található “UP NEXT”-re kattintva ki lehet választani a lejátszani kívánt hanganyagot. Különben a lejátszó automatikusan mindig a legfrissebb felvételeket teszi be elsőnek.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?