Kategóriák
Filmek Írások Mese Minden

Miről szól a Csodaország alkotmánya?

Isten országa hasonlatos ahhoz a képzeletbeli földi országhoz, amelyben semmiből sincs hiány, és amelyben az öröm, a szeretet és a lelkesedés messze felülmúlja a legtökéletesebb és legtisztább ember legmerészebb képzeltét is. Ennek az országnak a királya követei által közhírré teszi az egész Földön, hogy az ő birodalmában még nagyon sok hely van. Ezért hajlandó megnyitni határait azon személyek előtt, akik elégedetlenek a saját országuk kínálta lehetőségekkel. Egyedüli feltétele annak, hogy valaki beléphessen ebbe a tökéletes országba az, hogy megismerje, megszeresse annak alkotmányát, és őszinte késztetést érezzen arra, hogy megcselekedje azt.
A királyfi által kijelentetik, hogy a világ összes polgára, ki betekintést nyer e tökéletes ország alkotmányába, és örömét leli annak megismerésében és megcselekvésében, automatikusan örökérvényű belépést nyer ebbe a tökéletes birodalomba.
Ennek az országnak az alkotmányát a követek díjmentesen bemutatják minden kedves érdeklődő számára. A bemutató és az ismertető teljesen ingyenes, hisz e tökéletes ország alkotmányának egyik alaptörvénye kimondja, hogy szíve kívánsága szerint teljesen díjmentesen hozzájuthat az összes polgár minden kincshez és minden örömforráshoz azzal az egy feltétellel, hogy nem akarja birtokolni azt, és örömét leli abban, hogy megoszt mindent az ő polgártársaival.

A szomszédos országok királyai is tudomást szereztek e mesébe illő ország királyának ajánlatáról, ezért úgy döntöttek, hogy kiküldik ők is a követeiket álruhába öltözve, hogy megtévesszék az embereket oly módon, hogy valótlan dolgokat és fél-igazságokat hirdetnek erről az Új birodalomról. A tökéletes ország királyának hatalmában áll, hogy hadat üzenjen a Föld összes királyának, és megsemmisítse az ő birodalmukat, de nem teszi, mert tudja, hogy az ő hazugságaik most még nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy kiszűrje az érdemtelen bevándorlókat, azokat a jelentkezőket, akik csupán a csodaország juttatásaiért akarnának állampolgárok lenni, de egyáltalán nem kíváncsiak az ország alkotmányára, és eszük ágában sincs betartani annak törvényét, amely örök életet, soha véget nem érő örömöt kínál az engedelmes polgárok számára.
Ekképp minden egyes ember, aki hisz a világ királyainak ígéreteiben, nem fordul a csodaország királyának követeihez, hogy azok megismertessék vele a csodaország alkotmányát. Sokan közülük kigúnyolják, bántalmazzák és meggyilkolják a csodaország követeit, mint ahogy a királyfival is tették, de a király feltámasztja őket, mert a csodaország alkotmánya szerint a lakosok örökön tartó életben részesülnek.
Azok a földi halandók, akik még nem ismerik a csodaország alkotmányát, és még nem nyertek betekintést a király életet adó és életet megtartó bölcsességébe, nem tudják megkülönböztetni a csodaország követeit a szomszédos országok álruhába öltözött követeitől. Viszont azoknak, akik örömmel fogadják a csodaország hírét s hívását, örömmel tanulmányozzák, és cselekszik annak alkotmányát, a király megadja azt a képességet, hogy különbséget tudjanak tenni az igazi követek és az álruhába öltözött hamis követek között.
Akik megkapták ezt az ajándékot, tisztában vannak azzal, hogy a világ királyainak követei nem ismerik, és nem is cselekszik a csodaország alkotmányát. Azért tanítanak pénzért, mert nem tapasztalták meg, hogy minden, amit a csodaország királya kínál az Ő polgárai, és az Ő barátai számára, ajándék. A hazug követek között is akad néhány, aki díjmentesen tanít. Ezek rendszerint azért cselekednek így, hogy megnyerjék az emberek figyelmét, tetszését és dicséretét. Viszont azon személyek előtt, akik teljes egészében megismerték a csodaország alkotmányát, nem marad leplezett az ő csalárdságuk sem, ugyanis a király ajándékba adja minden polgárának az Ő tudását, az Ö bölcsességét és az Ő látását, hogy azt felhasználva különbséget tudjanak tenni a világ királyainak követei, és azok tanításai, valamint az örök birodalom követei és annak bölcsessége között.

Kedves olvasó, te hallottál-e már erről a csodaországáról? Megismerted-e az alkotmányát? Ismered-e annak királyát? Különbséget tudsz-e tenni az álruhába öltözött hamis követek, és a csodaország követei között? Tudod-e ki a királyfi, aki az eddigi legvalósabb képet adta a meghívottaknak a csodaországról és annak alkotmányáról? Ismered-e őt? Ő ismer-e téged?
Hallod-e a hangját? Van-e igazi örömed az ő barátsága által?
Ezek azok a kérdések, drága embertárs, amelyek megválaszolása révén eldöntetik, hogy megkapod-e az állampolgári jogot ebben a csodaországban, vagy örök rabságra és szolgaságra jutsz azzal a királlyal szemben, akinek most még hű alattvalója és szolgálója vagy.

Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. (Fil 2:6-8)

Féltő szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Ha tetszett, oszd meg barátaiddal, és iratkozz fel a hírlevélre, hogy értesítést kapj a legújabb bejegyzésekről.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?