„Az én szavam élet és lélek.”

Kategória: Írások 1 / 3 oldal

EZ AZ OROSZLÁN NAGYON VESZÉLYES!!

Ezt el fogom mondani holnap 100szor, holnapután 200szor, azután pedig 300szor. Teszem ezt addig, amíg végül mindenki elhiszi, hogy ez az oroszlán mintás takaró nagyon veszélyes.
Végül pedig ünnepélyesen bejelentem, hogy én tudom, hogyan védhetitek meg magatokat az oroszlán pokróc veszélyétől, és mindenki örülni fog, hogy megmutattam a megoldást erre a halálos veszedelemre.
A legjobban természetesen én fogok örülni, mert mindenki azt hiszi, amit én mondok, és mindenki nekem fog engedelmeskedni. Bármit fogok mondani, Szent igazság lesz azok számára, akik tőlem fogadják el a megoldást az általam létrehozott veszedelemre.
Akinek füle van, hallja!

Image may contain: indoor
[mailerlite_form form_id=1]

JÉZUS ÉS A FÉLELEM

Az írásból megtudhatjuk, hogy a legborzalmasabb kínok előtt Jézusban is volt félelem. Na de mit kezdünk mi ezzel az információval? Nekilátunk hivatalosan, az írás által is alátámasztva félni, vagy pedig törekszünk arra, hogy az útmutatását követve legyőzzük minden félelmünket, ami ebben az elbukott, rothadásra ítélt világban tart bennünket?

Természetesen mindenkinek az ő saját hitének mértéke szerint kell cselekednie. És bizony, hiába mondjuk bárkinek is, hogy ne féljen, ha nem kívánja bevenni a félelmet feloldozó igazságot az Ő szavaiból, és a feltámadás valóságából.
Így hát továbbra is mindenki azt bizonyíthat be az írás alapján, amit akar. Végül pedig emlékezhet arra, hogy ő volt, aki az írásnak épp azon részére építette az életét, amelyik arról számolt be, hogy az általa előre látott borzalmas kínok előestéjén benne is volt félelem.

Fontos emlékeznünk arra, hogy amit végigcsinált, senki sem csinálta végig őelőtte. Tehát nem volt precedens arra, amit Ő véghezvitt. Ezért nem teljesen ok nélkül mondta, hogy ha lehet, vedd el ezt a poharat tőlem, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod.
Viszont arra is fontos emlékeznünk, hogy az apostolok, Istvánnal az élen, egyáltalán nem féltek. Hogy miért nem? Azért, mert számukra egyértelműen meg volt mutatva az út és annak dicsősége. Ők tudták, merre mennek. Ezért örömmel, tárt karokkal fogadták a sorsukat.
Tehát mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ő elhordozta a legborzalmasabb félelmeket is, hogy tudván, hogy velünk van az idők végezetéig, mi ne kelljen féljünk?

Különben is, ha félünk, mitől félünk? Amennyiben valóban hisszük, hogy a halál le van győzve, és Isten tökéletes jelenléte jobb, mint az elmúlásra ítélt porhüvely, mit féltünk?

Ezek csupán egyszerű kérdések, amelyek mentén elgondolkodhatunk. Az igazság továbbra is Őnála van. És bizony nincs nekem igazam. Bőségesen elég nekem, ha része lehetek az általa tisztán kinyilvánított igazságnak. ???

 

[mailerlite_form form_id=1]

Mekkora bírság szabható ki arra a személyre, aki nem koronavírusban hal meg?

Az öreg székely érzi, elérkezett az idő, hogy átlépje az élet és a halál küszöbét. Egy hosszú, fáradtságos élet után szinte már kívánja is meglátni a túlvilágot, de szemmel láthatóan valami nagyon aggasztja őt.
Őszintén, tisztességesen élte le az életét, és úgy szeretné bevégezni azt. Tudja, hogy nem előnyös dolog adóssággal távozni a földi létből. Ezért attól tart, mi lesz, ha a rendőr megbünteti azért, hogy nem koronavírusban halt meg, hanem az ágyban. 🙂
Szegény, még most is gyötrődik, ha meg nem halt!

Drága embertársak, ébresztő, még nem késő!
A média nem mond igazat. A hazugság pedig betegséget, romlást és halált okoz.
Boldog, aki keresi az igazságot, mert megtalálja azt, és az igazság szabaddá teszi őt – mondta Jézus. Az Ő szavainak fényében bárki megláthatja, mi folyik a világban, és megszabadulhat a hazugságok lelket gyötrő börtönéből. 

Az Ő tanítása

[mailerlite_form form_id=1]

FELHÍVÁS A MÉDIÁBAN DOLGOZÓK SZÁMÁRA

 

A Mehemed keresztények

A tejet (általában) a tehénből nyerjük,
az igazságot és az életet pedig Krisztusból.
Viszont a piacon egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Mehemed tej, amelyről az a hír járja, hogy épp olyan, mint akiről elnevezték.

“Volt egy török Mehemed, sose látott tehenet.”

Sajnos úgy járt a mai parázna kereszténység Krisztussal, mint a Mehemed tej a tehénnel. Miként a Mehemed tej sosem látott tehenet, úgy a mai kereszténység áldozatai sosem látták, nem ismerték meg Krisztust, az Ő beszédeit; vagy ha látták is, hamar elfordultak tőle.
Ha olyan keresztény vagy, akinek csak vallása van, de nem ismeri Krisztus életét, nem érti, és nem cselekszi az Ő tanításait, sajnos te is olyan vagy, mint a Mehemed tej, vagy mint a fából készült vas karika.

Ez egy nagyon szomorú hír minden érintett személy számára.
Viszont van egy jó is ebben az üzenetben. Nevezetesen az, hogy annak a “Mehemed kereszténynek”, aki ezt el tudta olvasni, még mindig nem késő; neki még mindig van esélye arra, hogy megismerje Krisztus életét, az Ő tanításait, hogy azáltal meglássa, hogy miképp, és hol húzta őt csőbe “a parázna asszony”, a mai kereszténység, aki összefekszik minden idegen istennel egy lyukas garasért.
Nézz a tükörbe, és kérdezd meg attól a személytől, akit ott látsz, hogy még meddig akar “Mehemed keresztényként” a vallások rabja lenni ahelyett, hogy személyesen megkeresné Krisztus igazságát azzal a szándékkal, hogy egyesüljön vele, és szabadulást nyerjen általa a világ hazugságaitól?

“egy Kiáltó Szó a Puszt(ulás)ban”

 
[mailerlite_form form_id=1]

Kétféle munka létezik – Miért nyugtalankodik a keresztények lelke?

A lelki béke szempontjából kétféle munka létezik.
Az egyik igazi békét szolgáltat a léleknek. A másikkal pedig ideig-óráig elterelhetjük figyelmünket arról a munkáról, amely igazi békét szolgáltat a lelkünknek.
Az utóbbival az a baj, hogy
“…nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.” (Lk 12:2)
… tehát előbb vagy utóbb kibúvik a szög a zsákból, és annak, aki rajta ül, megszúrja a fenekét.
 
“Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.” (Jn 4:34)
 
Mi volt az Ő dolga? Mi annak a személynek a dolga, aki ismeri, és érti az Ő beszédeit, az Ő cselekedeteit?
Az, hogy keresztény ács, asztalos, kőműves vagy autószerelő legyen? Az, hogy keresztény pénzügyi szakember legyen? Hogy keresztény ingatlanügynök és reklámszakember legyen? Netán az, hogy keresztény polgármester, parlamenti képviselő, államelnök legyen?
Vagy az, hogy a logosznak, az igének, az élet tervrajzának őrzője, megmutatója és alkalmazója legyen?
 
Mit tett Ő? Mi volt az Ő mestersége?
Az írás szerint Ő a logosznak, az élet igéjének megtisztításával, helyreállításával és alkalmazásával töltötte idejét. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy az Ő jelenlétében a világ hazugságai által megkötözött emberek megszabadultak, a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak. A második és egyben a legfőbb bizonyíték pedig az volt, hogy önként adta magát a hóhérok kezébe, és a harmadik napon feltámasztotta Őt az Atya, az Élet Szerzője. Ezáltal megkoronázta, az élet királyává tette őt, hogy akik ránéznek, igaz életet és igazi békét nyerjenek.
 
A fenti sorok talán magyarázatot szolgáltatnak arra a kérdésre, hogy miért nyugtalankodik a vallásos keresztények lelke. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy ők azok az emberek, akik annak ellenére, hogy megismerték az Ő életét, az Ő beszédeit, az Ő példamutatását, úgy döntöttek, hogy a császárt, a földi királyokat, a vallási vezetőket, a gyülekezeti pásztorokat követik.
Így az élet igéjének oltalmazása, helyreállítása és megmutatása helyett azt választották, hogy keresztény ácsok, keresztény kőművesek, keresztény polgármesterek, keresztény politikusok, keresztény üzletemberek, keresztény katonák, keresztény mű-vészek, keresztény királyok lesznek.
 
Akinek füle van, hallotta, mit üzen a lélek azoknak, akik annak ellenére, hogy megismerték az örökkévaló élet igéjét, a világ mulandó és hiábavaló dolgaira fordítják életük idejét és energiáját.
 
 
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Mt 6:25-34)
A fenti gondolatok kapcsán ajánlom figyelmetekbe az alábbi videót.
P.S. Felhívom a kedves figyelmed, hogy nem írok külön bejegyzést minden egyes alkalommal, valahányszor egy újabb üzenetet kapok a lélektől. Ekképp a blog nem küld értesítést minden egyes hanganyagról, videóról, amit feltöltök az internetre. Viszont a főoldalon megtalálható minden új feltöltés. Az oldal bal felső sarkában, az “Audió” címszó alatt megtalálható minden egyes hanganyag. Alatta, a “Legújabb videók”  listáját láthatod. Jobb felől pedig, a legújabb videók mellett, az evangéliumról szóló beszélgetések listája található.
Az Úristen elevenítse meg az itt elhangzott gondolatokat számodra, hogy minél jobban megismerd Teremtőnk Krisztusban kijelentett igazságait és szabadulást nyerj általa!
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”
[youtube https://youtu.be/xwPHxjoWbFw]

Tüntettetés az új világrendért

Ebben a hanganyagban arra a kérdésre kerestetik a válasz, hogy manapság miért van olyan sok tüntetés, mi van a tüntetések hátterében, milyen célt szolgálnak, és hova vezetnek a tüntetések.

Egyúttal megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a kedves igazságkereső útitársak figyelmét, hogy nem minden hanganyagot osztok meg külön bejegyzésben.
Az összes eddig megjelent hangfelvétel meghallgatható a https://www.mixcloud.com/kialtoszo/ oldalon.
Minden felvétel letölthető a következő oldalról:
https://drive.google.com/open?id=1u5eETZUTcBt_I5G1GjCIArU7ZMHduB6M

 

 

Isten rend-élete és szer-eleme játékos magyarsággal

https://www.orszagalbum.hu/u/fefe/kepek

Ha egészségtelen, azaz egész-telen, tehát (hiányos) vagyok, ha fél-elemben leledzem, jön a SZER-ÉLŐ, SZER-z-Ő, és feltölt engem élő-SZER-rel. Ekképp lészen a fél-elemből, egész-elem, egész-ség, szer-elemben való teljesség. Egész-vé leszek Őáltala, Ővele és Őbenne.

Amikor már csordultig tele vagyok szer-elemmel, én is adhatok belőle, hogy mást is ETESSEN az élő SZER, a SZER-ETET.
 
A SZER-ELEM forrása örök, Örökkévaló, Örökkön-való, Mindenható, megfoghatatlan, mégis életet adó létez-Ő.
 
Akiben nincs szer-elem, elsorvad, tönk-re megy, kárba veszik, elkárhozik. Akiben nem cserélődik, megrégiesedik a szer, és elrothad. Az ilyen szintén az enyészet eledelévé válik, kárba vész, trágyává lesz. Ezért fontos a szer-elem ingyen adása és vétele (Mt 10:8).
Aki szer-elemben van, akiben szer-elem van, szerelővé, azaz SZER-ÉLŐVÉ válik a szer-telen, rend-telen, egész-telen, fél-elem-es emberek számára.
Aki szer-rel nem etet, abban nincs szer-elem.
Azért fogy ki az emberből a szer-elem, mert nem ismeri, és nem is akarja megismerni, a keskeny utat, a szer útját, és a SZER forrását, azaz Krisztust és az Örökkévalót, a SZER-z-Őt. Aki szabad akaratából elutasítja a szer útjának és forrásának megismerését, elszakítja magát a SZER-z-Ő-től, és elveszíti a SZER-z-Ő KEGY-elemét, amelyen keresztül a SZER áramlik, eljut a SZER-ÉLŐ-től a SZER-telen, REND-telen emberhez.
Aki elfordítja tekintetét a SZER-z-Ő-ről, csak úgy juthat SZER-hez, ha tolvajként, csellel ellopja azt a SZER-ÉLŐ-től, a szerben élőtől, a KEGY-ELEM-ben lévőtől, attól a személytől, aki a SZER élő és működő rendjében, az élő REND-ben, REND-SZER-ben lakik.
 
A szer áramlásának a SZER-z-Ő által elRENDelt útja megismerhető a Biblia, és a SZER-ELEM-ben lévő emberek segítségével.
Kezdetben vala az ige, a REND, az Örökkévaló SZER-z-Ő. Az Ő REND-ÉLETE szerint a SZER kiárada a világra, avagy az ige Krisztusban testté lett; megmutatkozék, és ajándékba adaték az embernek, hogy aki elfogadja azt, megismerje a SZER útját, és a SZER forrását, és örökön éljen általa. A SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint a szer először a férfinak adaték, hogy ő azzal megtermékenyítse a nőt, és hogy a nő megtermékenyíthesse vele a gyermekét.
Ezért mondatott, hogy az a nő, aki férjnél van, férfinál van, nem szabad. A feleség a férfi által kapja a szert, amelyet továbbad gyermekének. Ez a SZER-z-Ő REND-ÉLETE, és az ÉLET RENDJE.
Ezért az a férfi, aki nem teszi magáévá, nem veszi feleségül az asszonyt, átok alatt tartja saját magát, és átkot bocsát a nőre, és az ő gyermekeire egyaránt, mert útját szegi a SZER áramlásának, annak rendjének.
Az átok nem más, mint az áldás hiánya. Áldás azon van, ami a SZER-z-Ő REND ÉLETE szerint működik. Az áldás azt jelenti, hogy a SZER-ELEM csatornája, a KEGY-ELEM nincs elzárva. Ekképp az ember a SZER-ELEM által folyton megújulhat mindörökkön örökké.
A nő akkor válik szabaddá, ha a férje meghal. Ekkor ő személyesen kapcsolódhat a KEGY-ELEMHEZ, amelyen keresztül, megkapja a SZER-ELEMET, az ETETŐ SZERT.
Ha a nő nincs szövetségben a férfival, és az ő feje nincs befödve a férfi által, paráználkodik, nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint cselekszik, ekképp elveszíti a KEGY-ELEMET, amelyen keresztül SZER-ELEMHEZ juthatna ő és az ő gyermeke. Átok alatt van az ilyen, mert átkot vesz attól a férfitől, akivel szövetség nélkül együtt él.
Ha a nő nem a férjétől, hanem más férfitől akarja megszerezni a SZERT, szintén paráználkodik, mert nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint akar hozzájutni a szerhez, hanem REND-TELEN módon, mint tolvaj.
Ha a nő férje, REND-telen, SZER-telen, a nő megteheti, hogy egyenesen a SZER útjához, a KEGY-ELEM megtestesítőjéhez, a Krisztushoz fordul SZER-ELEMÉRT, amellyel megtermékenyíti, REND-be szedi az Ő férjét. Ha a férj REND-essé válik REND-es asszonya által, vissza kell állítania a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉT, hogy újra KEGY-ELEM alatt legyen az ő háza.
Ez a REND-ÉLET.
SZER-z-Ő (Isten) -> SZER-ÉLŐ (a Krisztus, aki a kegyelem útjává tétetett) -> férfi -> nő -> gyermek.
A SZER-ELEM egy REND-es család minden tagjából kiárad, a SZER-telen, a REND-telen emberek felé, akik felett még van KEGY-ELEM. Akik elutasították a KEGY-ELEM-et azáltal, hogy szándékosan szembefordultak a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉVEL, földi életük végéig tolvajként, csellel szerzik meg a SZERT (az életerőt) a REND-es, REND-ÉLETŰ emberektől. Fizikai haláluk után, SZER nélkül elsorvadnak, kárba vesznek, elkárhoznak.
Aki ismeri Krisztust, ismeri a KEGY-ELEMET, avagy a SZER-ELEM áramlásának útját és REND-jét. Az ilyen megújul örökkön örökké. Örök élete van. Aki nem ismeri Krisztust, nem lehet kapcsolata a SZER-ELEM forrásával, Istennel a SZER-z-Ő-vel. Az ilyen tolvaj. Fizikai élete végéig tolvajként szerepel az élők között, és csak arra alkalmas, hogy kísértse, próbára tegye a SZER-ELEMBEN élőket.
Aki nem ismeri a Krisztust, a KEGY-ELEMET, a SZER-ELEM áramlásának módját és útját, fizikai éltében még mindig megismerheti, ha gyermeki alázattal, szelídséggel és az igazság megismerésének őszinte vágyával fordul hozzá.
Kézzel fogható eszközként szolgál számára elsősorban a négy evangélium, utána a próféták szava, az apostolok levelei, és a SZER-ELEMben élő gyermekek prófétálása. Szellemi eszközként szolgál számára a Szent Lélek, avagy Isten életet adó szere, amely eteti, táplálja, fél-elemből teljes elemmé, egésszé teszi őt… …de csak akkor, ha szabad akaratából a SZER-z-Ő-höz fordul KEGY-ELEMÉRT.
Ez az élet SZERZŐJÉNEK ÉLETET ADÓ ÉS ÉLETET OLTALMAZÓ REND-ÉLETE, amely KEGY-ELEM, azaz a Krisztus Jézus által adatik mindazoknak, akik SZER-ELEM-ben akarnak élni.
Áldott legyen a SZER-z-Ő, és akit Ő kijelölt számunkra KEGY-ELEMÜL, az Úr, Jézus Krisztus!
[mailerlite_form form_id=1]
[youtube https://youtu.be/XyGsAjAdyq0]

Ha boldoggá tesznek az “élet apró örömei”, nem lehetsz Isten gyermeke

Ne feledd, hogy rajtad kívül még körülbelül hétmilliárd ember keresi az élet apró örömeit, kínai boldogságait, mű-szereit, mű-alkotásait, mű dolgait, és be is éri azzal! Ne legyél te is egy a hétmilliárd közül, akik az élet apró hazugságait falatozzák. Jelenleg hétmilliárd ember fuldoklik a népek tengerében. Viszont van valaki, aki megmutatta, hogyan lehet a tengeren járni. Aki rá néz, szintén képessé válik arra, hogy legyőzze a tenger hullámait.

A néphagyomány és népszólás köntösébe bújt legkifinomultabb megtévesztések legtetszetősebb eszközei:
“Legyetek jók, ha tudtok.”
“Keresd az élet apró örömeit.”
Ezek mind a tengerben vannak, és a tenger fenekére visznek.
Neked meg szabad akaratod van (még).

 

[mailerlite_form form_id=1]

Ha az igazságot szeretnéd megismerni, ne a keresztény közösségeket keresd

Az ember fejében lakozó “fejedelem” képes elhitetni a gazdájával, hogy Isten országa felé tart, mert
1. gyülekezetbe jár
2. templomba jár
3. olvassa a bibliát
4. bibliát ismerő emberek társaságát keresi
5. keresztény prédikátorokat, tanítókat hallgat a youtubeon
6. keresztény koncerteket, fesztiválokat, kávézókat és egyéb keresztény rendezvényeket látogat
7. karitatív és humanitárius cselekedeteket hajt végre stb.

A legtöbb ember fejében meg sem fordul az a gondolat, hogy a fentiek sokszor csupán akadályként és válaszfalként ékeskednek Isten országa és az ember között.
Egy dolog biztos. Krisztus nem arra szólította fel a követőit, hogy keresztény emberek társaságát keressék, keresztény prédikátorok szavait kövessék. Aki ezt teszi, annak tudnia kell, hogy épp Jézus nevében tagadja meg Krisztust, és azt, aki Őt elküldte, az Örökkévaló Istent.

Az emberkövetés egyik legelrettentőbb példája az úgynevezett szent szellemmel való betöltekezés. Aki embereket követ, és folyton keresztény közösségeket keres Krisztus beszéde helyett, azzal megtörténhet, hogy előbb-utóbb egy olyan helyzetben fogja találni magát, ami ebben a videóban látható. Ha netán részese vagy ennek az ezoterikus – új keresztény spirituális mozgalomnak, és kétségeid kezdtek támadni afelől, hogy Istennek tetsző az, ami ott történik, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Isten kihívja az ő gyermekeit ezekből a mozgalmakból. Talán te is hallod már az Ő szavát, az Ő intését, miszerint nem emberek követésére hívott téged, hanem örök életre, amelyet Krisztus beszédének megismerésével és megcselekvésével érhet el az ember.

https://www.youtube.com/watch?v=kIqDr5wzfmA&index=1&list=PLYe9lEQ1cOQ8h6mxI5VcwDRfD2QmBvPV4

P.S. Este 8 órától (magyarországi idő szerint 7 órától) folytatjuk Máté evangéliumát. Az ötödik fejezet, a “Hegyi beszéd” következik. Akit érdekel, élőben hallgathatja a következő címen: http://kialtoszo.hu/elo/

A korábbi részeket, megtalálod itt: https://www.youtube.com/channel/UCHPofR3x_Ka91fINNYNpe8g/videos

A hatszázhatvanhatmillió fényév távolságra dinoszaurusz formájában reinkarnálódott ember

Az a közös valamennyi haldoklóban, hogy mindenikük azzal foglalkozik, ami távoli, ami számára nem soron következő.
Akik nemrég kezdtek haldokolni, egyelőre csak a szomszéd dolgait osztják. Viszont akik már nagyon közel vannak a tébolyhoz és a kárhozathoz, több száz reinkarnációról, több százmillió fényév távolságokról, több százmillió éves dinoszauruszokról beszélnek.

P.S. Este 8 órától (magyarországi idő szerint 7 órától) folytatjuk Máté evangéliumát a 4. fejezettel (Jézus megkísértése…).
Hozzászólásaitokkal, kérdéseitekkel, amelyeket már most feltehettek, segíthettek, hogy egy teljesebb képet kapjunk az evangélium üzeneteiről.
A közvetítés az alábbi címen lesz hallgatható.
http://kialtoszo.caster.fm/

[mailerlite_form form_id=1]

A bölcsek útja

A BÖLCSEK MA IS KERESIK ŐT!
Kétezer évvel ezelőtt három bölcs elindult, hogy megkeresse a Krisztust. Megtalálván Őt igen nagy örömmel örvendezének.

E kijelentés nagy igazságot hordoz magában. Tudtunkra adja, hogy bölcs dolog keresni, és felettébb nagy öröm megtalálni Őt. Beszédei elárulják számunkra azt is, hogy a legeslegnagyobb öröm az Ő tanításának megcselekvésében rejlik.

Az ostobák, mint látjuk, beérik a világ kínálta földi örömökkel, élvezetekkel. Viszont a bölcsek igazságszeretetük révén mindig is keresték, MA is keresik Krisztust. Akik kitartanak, meg is találják Őt, és Általa a lélek szabadságát is meglelik.

Kettőezertizennyolc július huszonegyedikén mi is elindultunk, hogy megkeressük mindazt, ami az Ő tanításaiból eddig rejtve volt számunkra. Két igazságszerető útitársammal nekiláttunk a Máté evangéliuma tanulmányozásának.
Az első alkalom gyümölcseként megkapott felismeréseinket közös urunknak, mesterünknek és legjobb barátunknak engedelmeskedve, megosztjuk veled, hogy te is erőt és bátorságot meríts ahhoz, hogy végigjárd a bölcsek útját. Ingyen vettük, ingyen adjuk!
Ha élünk, és Isten is úgy akarja, minden este 8:30-tól (Magyarországon 7:30) közvetítjük a közös elmélkedést. Ha az igazságszereteted úgy indít, az alábbi címen esténként te is bekapcsolódhatsz a beszélgetésekbe hozzászólásaiddal, kérdéseiddel, amelyekkel segíthetsz nekünk, hogy egy teljesebb képet kapjunk Krisztus tanításairól.

http://kialtoszo.hu/elo/

A felvételeket utólag meg lehet hallgatni az “Evangéliumi Beszélgetések” youtube csatornán.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUHPofR3x_Ka91fINNYNpe8g&layout=gallery[/embedyt]

[mailerlite_form form_id=1]

“…mintha senki más nem létezne a világon.”

Az ember úgy akar embernek és Istennek tetsző életet élni, hogy megpróbál belenyugodni abba, amibe lehetetlen belenyugodni. Ennek következménye a lassú, biztos, hosszan tartó testi és lelki rothadás, Isten dicső tervének, az örök életnek a társadalom által a rendelkezésünkre bocsátott kábítószerek segítségével történő elutasítása, megtagadása. Eddigi életem során egyetlen kiutat láttam ebből az életveszélyes állapotból. Egy keskeny ösvényt, amelyet a világ vallásainak és okoskodásainak labirintusában tévelyegve csak kevesen találnak meg.
Ez a keskeny ösvény Isten irgalmának, bölcsességének, dicsőségének a  legtökéletesebb megtestesítője, a Krisztus Jézus, aki önként letette az életét, hogy újra felvehesse azt. (Akinek füle van, hallja.)

Boldogok, akik éhezik, és szomjúhozzák az igazságot, mert megelégítettnek, és az igazság szabaddá teszi őket. Jaj azoknak, akik beérik a mulandóságra ítélt világ ajándékaival, mert az ő jutalmuk olyan, mint a köd, amely az egyik pillanatban még van, de a következőben szertefoszlik, mintha sohasem létezett volna.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy testvérpár, Mária és Márta. Amikor meglátogatta őket Istennek fia, Mária leült az Ő lábaihoz, és ÚGY HALLGATTA ŐT, MINTHA SENKI MÁS NEM LÉTEZNE AZ ÉGADTA VILÁGON. Ezalatt Márta sürgött-forgott, úgy igyekezett Istennek és embernek tetsző módon viselkedni, mint te meg én, mint ahogy ma emberek milliárdjai teszik nap mint nap. Még meg is dorgálta Máriát, aki gyermekként csüngött a mester minden szaván. Viszont a vendég azt mondta, hogy Márta-Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, amely soha el nem vétetik őtőle.
Te melyiket választottad mostanig? És mostantól melyiket fogod választani? A Mária részét vagy a Mártáét?
http://biblia.hu/biblia_k/k_43_1.htm

[mailerlite_form form_id=1]

A székely “Jóisten” nem létezik

Ki a székely Jóisten?
Ki a magyarok Istene?
Ki a csíksomlyói Szűzanya?
Ki a Fekete Madonna?

[mailerlite_form form_id=1]

Pénzszámoló idő – gyerekcsináló idő

Amikor ilyen idő van, mint most, nálunk felé azt mondják, hogy gyerekcsináló/pénzszámoló idő van. És ez humoros is egy ideig.
Viszont feltevődik egy kérdés. Melyik idő szabadít meg téged a rád váró nyomorúságtól, a lelki békétlenségtől, ami abból származik, hogy hittél a világban és a facebookon zajló kép-mutatásnak? A gyerekcsináló idő, vagy a pénzszámoló idő?
Beszéltem lányokkal, akik azt hitték, ha gyermekük lesz, boldogabbak lesznek, megtalálják a lelki békét. Találkoztam velük évek múlva, miután anyák lettek, és bevallották, hogy tévedtek. Nem lettek boldogabbak a gyerekcsinálástól. Feltételezem, hogy amíg a gyártási folyamat fázisában voltak, boldogok voltak, de teltek-múltak az évek, és ezek a nők, nem kezdtek hinni a gyerekcsináló idő megváltó erejében.
Beszéltem fiúkkal, akik azt hitték, ha pénzük lesz, boldogabbak lesznek, megtalálják a lelki békét.
Találkoztam velük évek múlva, miután gazdagok lettek, és bevallották, hogy tévedtek, nem lettek boldogabbak, és a lelki békéjüket sem kapták meg a pénzszámolástól. Feltételezem, hogy az első néhány pénzen megvásárolt vak-áció alkalmával még boldogok voltak valamennyire, de teltek-múltak az évek, és ezek a férfiak nem kezdtek hinni a pénzszámoló idő megváltó erejében. Sőt, egyesek teljesen tönkrementek. Szenvedélybetegek, munkamániásak, alkoholisták, öngyilkosok lettek.
 
Volt egy Istentől küldött ember, aki a következőt mondotta. Békességet adok néktek, az én békémet adom néktek, az örök békét adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, ahogy eddig kapátok. Ő azt mondta, hogy ha valaki megismeri, és megcselekszi az Ő beszédeit, bizton meg fogja kapni azt a békét, amely soha nem vétetik el tőle. Sem a síron innen, sem a síron túl.
… hogy melyek az ő beszédei? Ha tiszta szívvel éhezed és szomjúhozod az igazságot, megszerezheted, megismerheted, és megértheted őket a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumából. Nem kell hozzá semmilyen vallás, semmilyen tanfolyam, csak gyermeki szelídség, alázat, hajlékony térdek és őszinte igazságszeretet.
Adjon az Élet Szerzője neked olyan békét, amelyet a pénzszámoló idő és a gyerekcsináló idő eddigi életed során nem tudott megadni számodra!
Ma este folytatjuk a János evangéliumát a 19. fejezettel. Hozzászólásoddal, kérdéseddel segíthetsz abban, hogy egy teljesebb képet kapjunk a 19. fejezet üzeneteiről.
A közvetítés az alábbi címen lesz elérhető.
http://kialtoszo.caster.fm/

Felhívás
A főoldalon található “Audio” rovatban olyan hangfelvételek is találhatók, amelyek nem jelentek meg külön blogbejegyzésben.

[mailerlite_form form_id=1]

A szerelmes Isten

Mitől függ az, hogy egy ember melyik arcát látja Istennek?
Miért használták a régiek azt a kifejezést, hogy “a szerelmes Isten”?
Mi szükséges ahhoz, hogy valaki úgy tudjon tekinteni a világ teremtőjére, mint szerelmes Istenre?

[mailerlite_form form_id=1]

Márai szindróma

Mit jelent a Márai szindróma?
Hova vezet a Márai szindróma?
Hogyan kezelhető a Márai szindróma?

[mailerlite_form form_id=1]

Gyilkos gyógyítások

Mivelhogy egy olyan látszatvilágban élünk, amelyben az embereket megtéveszti, és elbűvöli a felszín, a káprázat és a cirkusz, a legtöbb emberben fel sem merül annak lehetősége, hogy nem minden gyógyítás hozza vissza az ember egészségét. Sőt, vannak olyan gyógyítások, amelyek révén az ember szó szerint a Sátánnak ajándékozza a lelkét. Ama bölcsesség nélkül, amelyet Krisztus ajándékba adott a követőinek, az ember képtelen meglátni, hogy bizonyos gyógyítások a lelki eljellemtelenedés, és romlás irányába  tereli az élete útját.

[mailerlite_form form_id=1]

 

A betegség és a háború összehasonlítása:

A paráznaság rontja az emberek látását

Human eye detail

Azon tűnődtem a minap, hogy miért van az, hogy intelligens, felnőtt emberek képtelenek megérteni olyan alapvető igazságokat, amelyek nélkül egyszerűen lehetetlen olyan életet élni, amiben öröm van és lelki béke. Persze tudom, hogy létezik a szellemi vakság, ami fátylat borít az ember szemére, és ami fokozatosan növekedett, ahogy az évek folyamán bemerítkeztünk a tömegszellembe, a világ urának tudományába, de valósággal lesokkol, hogy a mai ember olyan elementáris dolgokat nem lát meg, amelyeket egy középcsoportos gyermek simán kipipál.

[mailerlite_form form_id=1]

A magyar Jézus átka

Mit jelent az az elm(e)élet, hogy Jézus szkíta-magyar volt egy igazságkeresőre nézve? Milyen szellemiség terjeszti ezeket a nézeteket? És mi annak a következménye, ha valaki megmarad ezekben a modern magyar guruk által terjesztett hiedelmekben?

[mailerlite_form form_id=1]

Nosztalgiázás és önkielégítés

Miért nosztalgiázik az ember? Mit jelent a nosztalgia? Mire jó a nosztalgia? Miért lehet rossz a nosztalgia?

Miért mondta Jézus, hogy aki az eke szarvát megfogta, ne nézzen hátra?

[mailerlite_form form_id=1]

Tamás csodája

Mire elég egy csoda? Milyen célt szolgál a csoda? És mi az, ami több, mint a csoda? Avagy mi a legnagyobb csoda?

[mailerlite_form form_id=1]

Szabadság másképp

Az országházi képviselő, az elnök, a miniszterelnök, aki mandátuma alatt kizsákmányolja az őt bizalmukkal megtisztelő embereket, a választási kampányban épp az ellenkezőjét ígéri annak, amit később tenni fog.
Ugyanígy az a szellemiség, az az erő, az a személy, aki ellopja a te szabadságodat, a te életerődet, a te életkedvedet, nem úgy mutatkozik be, mint tolvaj, mint gyilkos, hanem úgy, mint a szabadság szerzője, annak megtestesítője.
Pál a következőt mondja a korintusbeliekhez  írt levelében.
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végök az ő cselekedeteik szerint lészen.

Azt a személyt lehet a legkönnyebben átverni, kizsákmányolni, aki nem akar tudomást szerezni arról az egyszerű tényről, hogy a világban létezik átverés, megtévesztés, kizsákmányolás. A megtévesztő számára az ilyen személyek jelentik a legkönnyebb zsákmányt. Számára ezek azok a személyek, akiktől viszonylag kicsi energiabefektetéssel, egy kis anyagi jólétért, kényelemért, testi élvezetért cserében sokat tud elvenni.
Drága embertárs, az emberi lélekben erő van, az emberi lélekben hatalmas erő van. A tolvaj, akinek nincs sajátja, ezt az erőt, ezt az életenergiát próbálja megszerezni az emberektől a hazugság, a megtévesztés, a figyelemelterelés eszközével. Ez az oka annak, hogy sokan fiatalon megbetegednek, kínlódnak, szenvednek, öngyilkosok lesznek, véletlennek tűnő balesetben elvesznek. Neked, ki e sorokat olvasod, ki ezt a felvételt hallgatod, még nem késő, mert épp most szereztél tudomást arról, hogy neked most még van lehetőséged megszabadulni a megtévesztés szellemének rabságából! Hogy megszabadulsz-e vagy sem, rajtad áll, mert a te döntésedet, amelyet szabad akaratodból meghozol nap mint nap, még az Úristen sem írhatja felül. Nem azért adta a szabad akaratod, hogy azt bármikor elvegye tőlünk, hanem azért, hogy szabad akaratunkból dönthessünk az élet vagy a halál mellett, a szabadság vagy annak illúziója mellett.
Ebben a hanganyagban arra kerestetik a válasz, hogy mi a különbség a szabadság és a szabadság köntösében tetszelgő rabság között. Áldott legyen az Élet Szerzője és az ő legtökéletesebb kijelentése, a Krisztus Jézus minden olyan gondolatért, amely az igaz szabadság útját munkálja a gyermekekben!

[mailerlite_form form_id=1]

Miért van ingyen Jézus tanítása?

Elménk hozzászokott ahhoz, hogy minden, ami ingyen van, amiért nem kell pénzt adni, amiért nem kell erőlködni, értéktelen; és az az igazán értékes, amiért meg kell dolgozni, amiért meg kell szenvedni, amiért sokat kell fizetni.
Mint láthatjuk, ennek a beteg mentalitásnak a keserű gyümölcseit fogyasztja is serényen az emberiség nap mint nap.
Mindenki a jólétre, a lelki békére és az örömre vágyik, de csak kevesen éberednek rá arra, hogy ezeket a dolgokat nem lehet megszerezni sem ésszel, sem erővel, sem meditációs- és légzőgyakorlatokkal, sem semmiféle emberi erőfeszítéssel.
Ebben a hanganyagban arra a kérdésre kerestetik a válasz, hogy ha Jézus tanítása valóban annyira értékes és különleges, mint ahogy azt a róla szóló bizonyságok állítják, miért van az, hogy teljesen ingyen van.

[mailerlite_form form_id=1]

Buddha szobrok és Jézus képek

Mit jelent az, hogy valakinek Buddha szobrok, Jézus képek, Mária képek valamint egyéb kegytárgyak és szimbólumok találhatók a házában?
(A HANGANYAG TARTALMAZZA A BEJEGYZÉST ÉS ANNAK RÖVID MAGYARÁZATÁT)

Találtam egy kincset Krisztus tanításaiban, az ő életében, az ő jellemében, az ő szent, letisztult lelkében. Ennek okán néha azt érzem, hogy lemondanék mindenről, amit korábban kincsnek, értéknek hittem. Vajha megnyerném azt az egyet, a legértékesebbet. (Mt13:44)
Hogy ez engem mivé tesz? János evangéliuma szerint Isten gyermekévé.
Erőtlennek érzem magam. Csak az Örökkévaló erejében bízhatok. Korábban a sajátomban bíztam, de Isten kegyelméből megérthettem, hogy az én erőm eddigi életem során csak a pusztulásom útját tarkította.
Hogy Isten gyermeke vagyok-e vagy sem, Isten tudja. Minden bizonnyal, ha végzem azt, amivel megbízattam, az ő gyermeke vagyok, és nem veszem méltatlanul ajkaimra azt a nevet, amelyet a legócskább, a legértéktelenebb közhellyé tett a világ.
Ha nem végzem azt, amivel megbízattam, értéktelen kacat vagyok, aki fölöslegesen fogyasztja mások elől a levegőt. Olyan vagyok, mint a rozsda, amely a pusztításra, az enyészet tervének kivitelezésére használja az oxigént.
Krisztusban megütköztem; de nem az ő nevében, hanem az ő tökéletes jellemében, az ő beszédében. Döntenem kellett. Le kellett döntenem a világ hazugságainak falát, amelyben én magam is merev téglaként időztem. És döntenem kellett arról is, hogy merre tovább.
A kígyó látta kétségeimet, és a segítségemre sietett. Felajánlotta a vallást, a Jézus képeket, a kereszteket, a kegytárgyakat, a keresztény rock zenét, a keresztény dogmákat, a hangzatosabbnál hangzatosabb meséket, a mosolygó, önfeledten tapsoló közösségeket. És még mindig nincs vége. Folyamatosan ajánlatot tesz, immár életem végéig, mint ahogy a Gecsemáné kertben Péter által Krisztus számára is felajánlotta a szabadulást, a világba való visszaszabadulás lehetőségét.
Neked is fel fogja ajánlani a szebbnél-szebb Krisztus kinézetű alternatívákat, az anti-krisztusokat. Mit választasz? Mit választok? Mit választunk?
A Jézus képeket? A Jézus filmeket? A kereszteket, netán a rózsafüzéreket? A Keresztény mozgalmakat, a keresztény koncerteket? A hipnózisra épülő keresztény gyülekezeteket, a tekintélyeket, a szent épületeket? Vagy az utat, az igazságot és az életet?
Életem végéig döntenem kell. Életed végéig döntened kell. Krisztus tanítása, jelleme, lelkülete, bölcsessége, vagy a Jézus képek, a Jézus tetkók, a Jézusos filmek, a Jézusos mesék?
Ha a Jézus képek mellett döntök, nem lehetek az övé, csak az anti-krisztusé. Ha az ő beszédeihez igazítom az életem, senki nem vehet ki engem Isten kegyelméből. Minden nap döntést hozok. Minden nap megtagadom a szebbnél szebb Jézus képeket, Jézus képzeteket az élő Krisztusért.

Ő maga mondta, hogy az ő neve nem garancia arra, hogy valaki meglátja Isten országát. (MT 25:5) Viszont azt is mondta, hogy mindenki, aki hallja, és megtartja az ő beszédeit, minden bizonnyal örökösévé válik annak az országnak, annak az állapotnak, ahol a lét soha nem ér véget, csupa játék s öröm az élet.

[mailerlite_form form_id=1]

De miért?

Nem azért beszélek Krisztus evangéliumáról, hogy a mennybe kerüljek, hogy a vallásos babonák összeráncolt szemöldökű istene meg ne büntessen engem, hanem azért, mert másnak nincs értelme, mert máshol nincs olyan ért-elem, amiben élet van, és amely képes a holtat is megeleveníteni.
Földi életem utolsó pillanatában, hogy alkalmas leszek-e arra, hogy meglássam a tökéletességet, amelyet az élet szerzője megálmodott, nem tudom. Ebben a kérdésben az fog dönteni, akinek a szavára az élettelen anyag megelevenedett.
Krisztus életet adó és életet megtartó bölcsességét azért tartom fontosnak népszerűsíteni, mert azok után, hogy megláthattam a világ összes dicsőségét, és bőségesen bemerítkezhettem az általa kínált vak-ációs örömökbe, határozottan kijelenthetem, hogy eddigi életem során nem találtam semmit, ami értékesebb, ékesebb és fenségesebb lenne, mint az, amit az Ő tudománya kínál a világ labirintusában megrekedt emberek számára. Sőt, valahányszor rávetem tekintetemet, határozottan azt érzem, hogy az égadta világon semmi másnak nincs értelme; és ha már itt vagyok, és élnem kell e testben, illendő azzal foglalkoznom, aminek értelme van, amiben élet van, ami ékes, ami szép. Az értelem nélküli, a rossz, a rothadó, az undorító megjelenítésére bőven akad önkéntes jelentkező, aki egy kis anyagi jólétért, kényelemért, élvezetért cserében hajlandó szembeköpni azt a szót, amely a mező virágait oly ékesen öltözteti, és az ég madarainak dalát öröménekké teszi.
Teljesen nyilvánvaló, hogy ha én valamiképp egészlen megszűnnék a halált, a testi és lelki fájdalmakat okozó hazugságokat hirdetni, bőven akadna jelentkező a megüresedett pozícióra, aki teljes odaadással hirdetné és dicsőítené a hiábavaló mulandót énhelyettem.
Más szóval: nem az a kihívás, hogy a jellemtelenséget, a tisztátalanságot, a hangzatosabbnál hangzatosabb hazugságokat, fülnek és szemnek tetsző, cukormázzal megkent élettelen dolgokat népszerűsítse az ember, hanem az, hogy megtalálja és megmutassa azt az igazságot, amely öröktől fogva létezett, örökön létezni fog, és teljes az életnek örömével.

Szép és dicső az Ő igazsága. Mindazonáltal az elbukott kereszténység üzenetével ellentéteben igencsak könyörtelen, mert nem az erényeimet és a földi dicsőségemet mutatja meg nekem, hanem a balgaságomat, a gyarlóságomat, a féltve őrzött, rejtett gonoszságomat, amelyet ha le nem leplezek, és el nem vetek, a legkisebb esélyem sincs arra, hogy igaz életet lássanak fátyolos szemeim. Ekképp válik igazzá, hogy Ő megdorgál, de meg is vigasztal. A hazug testnek fájdalmas az Ő dorgálása, de a haldokló lélek számára édes az Ő vigasztalása.
Ekképp jaj annak, aki a megigazító dorgálás helyett az olcsó vigasz felé tárja ki karjait! És áldott az az ember, aki engedi magát széttörni, majd újjászülni ama igazság által, amely az élettelen anyagot életre hívta.

Akinek nem okozott nehézséget a fenti sorok olvasása, Károli Gáspár 1908-ban revideált bibliafordítását javaslom a leginkább, mert régies nyelvezete ellenére még mindig az ő fordítása a legpontosabb, és a legkevésbé félreérthető.
Arról, hogy milyen ember volt a nagykárolyi születésű Radicsics Gáspár, aki életét kockáztatva véghezvitte az írás “egészlen való megfordítását”, a következő címen olvashatsz:
http://biblia.hu/bevez/magyar.htm#karoli

egy Kiáltó Szó a Pusztában”

FELHÍVÁS:
A főoldalon található “Audió” rovatban olyan hanganyagok is vannak, amelyek nem jelentek meg külön bejegyzésben. Aki bekapcsolja a lejátszót, olyan témákkal is fog találkozni, amelyek nem voltak a blogon közzétéve. A lejátszó jobb alsó sarkában található “UP NEXT”-re kattintva ki lehet választani a lejátszani kívánt hanganyagot. Különben a lejátszó automatikusan mindig a legfrissebb felvételeket teszi be elsőnek.

[mailerlite_form form_id=1]

Mit teszünk, amikor “kiöntjük a lelkünket”?

Jártál már úgy, hogy azt hitted, hogy segítesz a barátodon, és a végén kiderült, hogy csak egy ideiglenes megnyugvást adtál neki, ami csak arra volt elég, hogy elhitesd vele, hogy hozzád kell fordulnia mindig, ha bajban van?
És azt érezted-e már, hogy eleged van abból, hogy te vagy mások lelki szemetesládája?
Vajon mindig helyesen cselekedtél, amikor ismételten hagytad, hogy mások rádöntsék minden nyomorúságukat? Mi mást tehettél volna, vagy mit tehetsz ezután, ha hasonló helyzettel találkozol?
Ebben a rövid hanganyagban ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestetik a válasz.
Ha tetszik, mutasd meg a barátodnak is.

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Férfi-nő szövetség

\"\"Miről kellene szóljon a férfi és a nő közötti szövetség a \"nagy terv\" szerint? Van-e garancia arra, hogy jól fog működni a házasság? Milyen akadályok, és milyen próbatéltelek üthetik fel a fejüket a házasságban, és hogyan lehet orvosolni azokat?
Az Örökkévaló bölcsességét segítségül hívva ebben a baráti beszélgetésben ilyen és ehhez hasonló kérdésekre próbáljuk megkeresni a válaszokat. Ha hasznosnak találod, mutasd meg a barátaidnak is, a bejegyzés alatti lehetőségeket használva.

\"egy Kiáltó Szó a Pusztában\"

[mailerlite_form form_id=1]

Az Antikrisztus evangéliuma és a rozsdára kent festék

\"\"Képzeld el a következő szituációt. Van egy autód, amely nagyon belopta magát a szívedbe, de az idő foga kikezdte a karosszériáját. Elkezdett rozsdázni. Ezért elviszed egy autóbádogoshoz, akit megkérsz, hogy orvosolja a problémát.
Egy hét múlva utánamész, és elhozod az \"újjászületett\" vasszekeret, amely szinte jobban mutat, mint új korában.
Igen ám, de egy év múlva újabb rozsda foltok jelennek meg rajta. És ezen a ponton rájössz, hogy a bádogos becsapott téged. Úgy öltöztette fel az autódat a friss festékkel, hogy azelőtt nem szabadította meg a rozsdától.
Ekképp a kedvenc járművedet az új festék alatt tovább emésztette, gyengítette a rozsda.
Ebben a hanganyagban a rozsdára kent festék nem más, mint az Antikrisztus evangéliuma, amely némiképp hasonlít Krisztus evangéliumához, de nem az életre visz, hanem a pusztulásba.
Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a bejegyzés alatti lehetőségeket használva.

\"egy Kiáltó Szó a Pusztában\"

[mailerlite_form form_id=1]

Beszélgetés a barátságról

Ebben a beszélgetésben megvizsgáljuk, hogy mit jelent a barátság világi szemmel nézve, és mit jelent a barátság az élet szerzője szerint.
Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a bejegyzés alatti lehetőségeket használva.

\"egy Kiáltó Szó a Pusztában\"

\"\"

[mailerlite_form form_id=1]

Hova menekülnek a menekültek?

\"\"Az embernek úgy tűnik, hogy manapság sok a tüntetés, de valójában nem a tüntetés sok, hanem a tüntettetés. Úgy gondoljuk, hogy intenzívvé vált a bevándorlás, de valójában a bevándoroltatás intenzitása növekedett.
Sokan sejtik már, hogy a menekült áradat nem egészen arról szól, amiről a legtöbb ember a főáramú média közlései alapján gondolják, hogy szól.
Mi értelme van a bevándoroltatásnak? Kik hajtják ezt végre? És hova vezet ez a jelenség?
Miért épp azokba az országokba menekülnek a \"menekítettek\", ahova menekülnek?
Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a bejegyzés alatti lehetőségeket használva.

\"egy Kiáltó Szó a Pusztában\"

[mailerlite_form form_id=1]

1 / 3 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén