„Az én szavam élet és lélek.”

Kiáltó Szó a Pusztában

Category: Filmek 1 / 2 oldal

Megkínozva Krisztusért (teljes film)

Ez az egyik legsokkolóbb film, amelyet valaha készítettek az üldöztetésről, és amely egyáltalán nem túlozza el a valóságot. Sőt, ellenkezőleg. Csupán töredékét mutatja be annak, ami történt. De még így is túl megrázó lehet a gyenge idegzetűek számára.
A megtörtént eseményeken alapuló filmek általában felnagyítják a valóságot. Talán ez az egyedüli film, amit valaha láttam, amely képtelen volt eltúlozni a történteket, ugyanis ebben az igencsak megdöbbentő alkotásban csupán néhány epizódja van megjelenítve annak, ami a kommunizmusban történt azokkal a személyekkel, akik Istenben hittek. Vajon hamarosan ugyanez fog történni azokkal, akik hisznek Isten Krisztusban tett kijelentésében?

Ez az a film, amely sokak számára még úgyis nagyon megrázó élményt nyújt, hogy csupán néhány jelenetét mutatja be Richard Wurmbrand földalatti börtönben töltött éveinek. Ennek ellenére érdemes megnézni, hogy ne érjen meglepetésképp az, amit az Új Világ és a globalizáció hozni fog azok számára, akik hallgatnak Krisztus szavára.

Ha inspirálónak találtad ezt a filmet, mutasd meg barátaidnak is, és látogass el a www.kialtoszo.hu/filmek oldalra, ahol folyamatosan frissíteni fogjuk azon filmek listáját, amelyek életre serkentik a lelket!
Aki el szeretné olvasni a könyvet, kattintson ide: Megkínozva Krisztusért (könyv)

„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Ha a fenti videó nem menne, próbáld az alábbi lehetőségeket:

Kell-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?

Miért van kötelező adó, biztosítás, oktatás és oltás?

[mailerlite_form form_id=1]

 

AZ ÖSSZES VIDEÓ

Kétféle munka létezik – Miért nyugtalankodik a keresztények lelke?

A lelki béke szempontjából kétféle munka létezik.
Az egyik igazi békét szolgáltat a léleknek. A másikkal pedig ideig-óráig elterelhetjük figyelmünket arról a munkáról, amely igazi békét szolgáltat a lelkünknek.
Az utóbbival az a baj, hogy
“…nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jőne; és oly titok, mely ki ne tudódnék.” (Lk 12:2)
… tehát előbb vagy utóbb kibúvik a szög a zsákból, és annak, aki rajta ül, megszúrja a fenekét.
 
“Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.” (Jn 4:34)
 
Mi volt az Ő dolga? Mi annak a személynek a dolga, aki ismeri, és érti az Ő beszédeit, az Ő cselekedeteit?
Az, hogy keresztény ács, asztalos, kőműves vagy autószerelő legyen? Az, hogy keresztény pénzügyi szakember legyen? Hogy keresztény ingatlanügynök és reklámszakember legyen? Netán az, hogy keresztény polgármester, parlamenti képviselő, államelnök legyen?
Vagy az, hogy a logosznak, az igének, az élet tervrajzának őrzője, megmutatója és alkalmazója legyen?
 
Mit tett Ő? Mi volt az Ő mestersége?
Az írás szerint Ő a logosznak, az élet igéjének megtisztításával, helyreállításával és alkalmazásával töltötte idejét. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy az Ő jelenlétében a világ hazugságai által megkötözött emberek megszabadultak, a betegek meggyógyultak, a halottak feltámadtak. A második és egyben a legfőbb bizonyíték pedig az volt, hogy önként adta magát a hóhérok kezébe, és a harmadik napon feltámasztotta Őt az Atya, az Élet Szerzője. Ezáltal megkoronázta, az élet királyává tette őt, hogy akik ránéznek, igaz életet és igazi békét nyerjenek.
 
A fenti sorok talán magyarázatot szolgáltatnak arra a kérdésre, hogy miért nyugtalankodik a vallásos keresztények lelke. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy ők azok az emberek, akik annak ellenére, hogy megismerték az Ő életét, az Ő beszédeit, az Ő példamutatását, úgy döntöttek, hogy a császárt, a földi királyokat, a vallási vezetőket, a gyülekezeti pásztorokat követik.
Így az élet igéjének oltalmazása, helyreállítása és megmutatása helyett azt választották, hogy keresztény ácsok, keresztény kőművesek, keresztény polgármesterek, keresztény politikusok, keresztény üzletemberek, keresztény katonák, keresztény mű-vészek, keresztény királyok lesznek.
 
Akinek füle van, hallotta, mit üzen a lélek azoknak, akik annak ellenére, hogy megismerték az örökkévaló élet igéjét, a világ mulandó és hiábavaló dolgaira fordítják életük idejét és energiáját.
 
 
Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. (Mt 6:25-34)
A fenti gondolatok kapcsán ajánlom figyelmetekbe az alábbi videót.
P.S. Felhívom a kedves figyelmed, hogy nem írok külön bejegyzést minden egyes alkalommal, valahányszor egy újabb üzenetet kapok a lélektől. Ekképp a blog nem küld értesítést minden egyes hanganyagról, videóról, amit feltöltök az internetre. Viszont a főoldalon megtalálható minden új feltöltés. Az oldal bal felső sarkában, az “Audió” címszó alatt megtalálható minden egyes hanganyag. Alatta, a “Legújabb videók”  listáját láthatod. Jobb felől pedig, a legújabb videók mellett, az evangéliumról szóló beszélgetések listája található.
Az Úristen elevenítse meg az itt elhangzott gondolatokat számodra, hogy minél jobban megismerd Teremtőnk Krisztusban kijelentett igazságait és szabadulást nyerj általa!
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Tüntettetés az új világrendért

Ebben a hanganyagban arra a kérdésre kerestetik a válasz, hogy manapság miért van olyan sok tüntetés, mi van a tüntetések hátterében, milyen célt szolgálnak, és hova vezetnek a tüntetések.

Egyúttal megragadnám az alkalmat, hogy felhívjam a kedves igazságkereső útitársak figyelmét, hogy nem minden hanganyagot osztok meg külön bejegyzésben.
Az összes eddig megjelent hangfelvétel meghallgatható a https://www.mixcloud.com/kialtoszo/ oldalon.
Minden felvétel letölthető a következő oldalról:
https://drive.google.com/open?id=1u5eETZUTcBt_I5G1GjCIArU7ZMHduB6M

 

 

Isten rend-élete és szer-eleme játékos magyarsággal

https://www.orszagalbum.hu/u/fefe/kepek

Ha egészségtelen, azaz egész-telen, tehát (hiányos) vagyok, ha fél-elemben leledzem, jön a SZER-ÉLŐ, SZER-z-Ő, és feltölt engem élő-SZER-rel. Ekképp lészen a fél-elemből, egész-elem, egész-ség, szer-elemben való teljesség. Egész-vé leszek Őáltala, Ővele és Őbenne.

Amikor már csordultig tele vagyok szer-elemmel, én is adhatok belőle, hogy mást is ETESSEN az élő SZER, a SZER-ETET.
 
A SZER-ELEM forrása örök, Örökkévaló, Örökkön-való, Mindenható, megfoghatatlan, mégis életet adó létez-Ő.
 
Akiben nincs szer-elem, elsorvad, tönk-re megy, kárba veszik, elkárhozik. Akiben nem cserélődik, megrégiesedik a szer, és elrothad. Az ilyen szintén az enyészet eledelévé válik, kárba vész, trágyává lesz. Ezért fontos a szer-elem ingyen adása és vétele (Mt 10:8).
Aki szer-elemben van, akiben szer-elem van, szerelővé, azaz SZER-ÉLŐVÉ válik a szer-telen, rend-telen, egész-telen, fél-elem-es emberek számára.
Aki szer-rel nem etet, abban nincs szer-elem.
Azért fogy ki az emberből a szer-elem, mert nem ismeri, és nem is akarja megismerni, a keskeny utat, a szer útját, és a SZER forrását, azaz Krisztust és az Örökkévalót, a SZER-z-Őt. Aki szabad akaratából elutasítja a szer útjának és forrásának megismerését, elszakítja magát a SZER-z-Ő-től, és elveszíti a SZER-z-Ő KEGY-elemét, amelyen keresztül a SZER áramlik, eljut a SZER-ÉLŐ-től a SZER-telen, REND-telen emberhez.
Aki elfordítja tekintetét a SZER-z-Ő-ről, csak úgy juthat SZER-hez, ha tolvajként, csellel ellopja azt a SZER-ÉLŐ-től, a szerben élőtől, a KEGY-ELEM-ben lévőtől, attól a személytől, aki a SZER élő és működő rendjében, az élő REND-ben, REND-SZER-ben lakik.
 
A szer áramlásának a SZER-z-Ő által elRENDelt útja megismerhető a Biblia, és a SZER-ELEM-ben lévő emberek segítségével.
Kezdetben vala az ige, a REND, az Örökkévaló SZER-z-Ő. Az Ő REND-ÉLETE szerint a SZER kiárada a világra, avagy az ige Krisztusban testté lett; megmutatkozék, és ajándékba adaték az embernek, hogy aki elfogadja azt, megismerje a SZER útját, és a SZER forrását, és örökön éljen általa. A SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint a szer először a férfinak adaték, hogy ő azzal megtermékenyítse a nőt, és hogy a nő megtermékenyíthesse vele a gyermekét.
Ezért mondatott, hogy az a nő, aki férjnél van, férfinál van, nem szabad. A feleség a férfi által kapja a szert, amelyet továbbad gyermekének. Ez a SZER-z-Ő REND-ÉLETE, és az ÉLET RENDJE.
Ezért az a férfi, aki nem teszi magáévá, nem veszi feleségül az asszonyt, átok alatt tartja saját magát, és átkot bocsát a nőre, és az ő gyermekeire egyaránt, mert útját szegi a SZER áramlásának, annak rendjének.
Az átok nem más, mint az áldás hiánya. Áldás azon van, ami a SZER-z-Ő REND ÉLETE szerint működik. Az áldás azt jelenti, hogy a SZER-ELEM csatornája, a KEGY-ELEM nincs elzárva. Ekképp az ember a SZER-ELEM által folyton megújulhat mindörökkön örökké.
A nő akkor válik szabaddá, ha a férje meghal. Ekkor ő személyesen kapcsolódhat a KEGY-ELEMHEZ, amelyen keresztül, megkapja a SZER-ELEMET, az ETETŐ SZERT.
Ha a nő nincs szövetségben a férfival, és az ő feje nincs befödve a férfi által, paráználkodik, nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint cselekszik, ekképp elveszíti a KEGY-ELEMET, amelyen keresztül SZER-ELEMHEZ juthatna ő és az ő gyermeke. Átok alatt van az ilyen, mert átkot vesz attól a férfitől, akivel szövetség nélkül együtt él.
Ha a nő nem a férjétől, hanem más férfitől akarja megszerezni a SZERT, szintén paráználkodik, mert nem a SZER-z-Ő REND-ÉLETE szerint akar hozzájutni a szerhez, hanem REND-TELEN módon, mint tolvaj.
Ha a nő férje, REND-telen, SZER-telen, a nő megteheti, hogy egyenesen a SZER útjához, a KEGY-ELEM megtestesítőjéhez, a Krisztushoz fordul SZER-ELEMÉRT, amellyel megtermékenyíti, REND-be szedi az Ő férjét. Ha a férj REND-essé válik REND-es asszonya által, vissza kell állítania a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉT, hogy újra KEGY-ELEM alatt legyen az ő háza.
Ez a REND-ÉLET.
SZER-z-Ő (Isten) -> SZER-ÉLŐ (a Krisztus, aki a kegyelem útjává tétetett) -> férfi -> nő -> gyermek.
A SZER-ELEM egy REND-es család minden tagjából kiárad, a SZER-telen, a REND-telen emberek felé, akik felett még van KEGY-ELEM. Akik elutasították a KEGY-ELEM-et azáltal, hogy szándékosan szembefordultak a SZER-z-Ő REND-ÉLETÉVEL, földi életük végéig tolvajként, csellel szerzik meg a SZERT (az életerőt) a REND-es, REND-ÉLETŰ emberektől. Fizikai haláluk után, SZER nélkül elsorvadnak, kárba vesznek, elkárhoznak.
Aki ismeri Krisztust, ismeri a KEGY-ELEMET, avagy a SZER-ELEM áramlásának útját és REND-jét. Az ilyen megújul örökkön örökké. Örök élete van. Aki nem ismeri Krisztust, nem lehet kapcsolata a SZER-ELEM forrásával, Istennel a SZER-z-Ő-vel. Az ilyen tolvaj. Fizikai élete végéig tolvajként szerepel az élők között, és csak arra alkalmas, hogy kísértse, próbára tegye a SZER-ELEMBEN élőket.
Aki nem ismeri a Krisztust, a KEGY-ELEMET, a SZER-ELEM áramlásának módját és útját, fizikai éltében még mindig megismerheti, ha gyermeki alázattal, szelídséggel és az igazság megismerésének őszinte vágyával fordul hozzá.
Kézzel fogható eszközként szolgál számára elsősorban a négy evangélium, utána a próféták szava, az apostolok levelei, és a SZER-ELEMben élő gyermekek prófétálása. Szellemi eszközként szolgál számára a Szent Lélek, avagy Isten életet adó szere, amely eteti, táplálja, fél-elemből teljes elemmé, egésszé teszi őt… …de csak akkor, ha szabad akaratából a SZER-z-Ő-höz fordul KEGY-ELEMÉRT.
Ez az élet SZERZŐJÉNEK ÉLETET ADÓ ÉS ÉLETET OLTALMAZÓ REND-ÉLETE, amely KEGY-ELEM, azaz a Krisztus Jézus által adatik mindazoknak, akik SZER-ELEM-ben akarnak élni.
Áldott legyen a SZER-z-Ő, és akit Ő kijelölt számunkra KEGY-ELEMÜL, az Úr, Jézus Krisztus!
[mailerlite_form form_id=1]

Ha az igazságot szeretnéd megismerni, ne a keresztény közösségeket keresd

Az ember fejében lakozó “fejedelem” képes elhitetni a gazdájával, hogy Isten országa felé tart, mert
1. gyülekezetbe jár
2. templomba jár
3. olvassa a bibliát
4. bibliát ismerő emberek társaságát keresi
5. keresztény prédikátorokat, tanítókat hallgat a youtubeon
6. keresztény koncerteket, fesztiválokat, kávézókat és egyéb keresztény rendezvényeket látogat
7. karitatív és humanitárius cselekedeteket hajt végre stb.

A legtöbb ember fejében meg sem fordul az a gondolat, hogy a fentiek sokszor csupán akadályként és válaszfalként ékeskednek Isten országa és az ember között.
Egy dolog biztos. Krisztus nem arra szólította fel a követőit, hogy keresztény emberek társaságát keressék, keresztény prédikátorok szavait kövessék. Aki ezt teszi, annak tudnia kell, hogy épp Jézus nevében tagadja meg Krisztust, és azt, aki Őt elküldte, az Örökkévaló Istent.

Az emberkövetés egyik legelrettentőbb példája az úgynevezett szent szellemmel való betöltekezés. Aki embereket követ, és folyton keresztény közösségeket keres Krisztus beszéde helyett, azzal megtörténhet, hogy előbb-utóbb egy olyan helyzetben fogja találni magát, ami ebben a videóban látható. Ha netán részese vagy ennek az ezoterikus – új keresztény spirituális mozgalomnak, és kétségeid kezdtek támadni afelől, hogy Istennek tetsző az, ami ott történik, tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. Isten kihívja az ő gyermekeit ezekből a mozgalmakból. Talán te is hallod már az Ő szavát, az Ő intését, miszerint nem emberek követésére hívott téged, hanem örök életre, amelyet Krisztus beszédének megismerésével és megcselekvésével érhet el az ember.

P.S. Este 8 órától (magyarországi idő szerint 7 órától) folytatjuk Máté evangéliumát. Az ötödik fejezet, a “Hegyi beszéd” következik. Akit érdekel, élőben hallgathatja a következő címen: http://kialtoszo.hu/elo/

A korábbi részeket, megtalálod itt: https://www.youtube.com/channel/UCHPofR3x_Ka91fINNYNpe8g/videos

A bölcsek útja

A BÖLCSEK MA IS KERESIK ŐT!
Kétezer évvel ezelőtt három bölcs elindult, hogy megkeresse a Krisztust. Megtalálván Őt igen nagy örömmel örvendezének.

E kijelentés nagy igazságot hordoz magában. Tudtunkra adja, hogy bölcs dolog keresni, és felettébb nagy öröm megtalálni Őt. Beszédei elárulják számunkra azt is, hogy a legeslegnagyobb öröm az Ő tanításának megcselekvésében rejlik.

Az ostobák, mint látjuk, beérik a világ kínálta földi örömökkel, élvezetekkel. Viszont a bölcsek igazságszeretetük révén mindig is keresték, MA is keresik Krisztust. Akik kitartanak, meg is találják Őt, és Általa a lélek szabadságát is meglelik.

Kettőezertizennyolc július huszonegyedikén mi is elindultunk, hogy megkeressük mindazt, ami az Ő tanításaiból eddig rejtve volt számunkra. Két igazságszerető útitársammal nekiláttunk a Máté evangéliuma tanulmányozásának.
Az első alkalom gyümölcseként megkapott felismeréseinket közös urunknak, mesterünknek és legjobb barátunknak engedelmeskedve, megosztjuk veled, hogy te is erőt és bátorságot meríts ahhoz, hogy végigjárd a bölcsek útját. Ingyen vettük, ingyen adjuk!
Ha élünk, és Isten is úgy akarja, minden este 8:30-tól (Magyarországon 7:30) közvetítjük a közös elmélkedést. Ha az igazságszereteted úgy indít, az alábbi címen esténként te is bekapcsolódhatsz a beszélgetésekbe hozzászólásaiddal, kérdéseiddel, amelyekkel segíthetsz nekünk, hogy egy teljesebb képet kapjunk Krisztus tanításairól.

http://kialtoszo.hu/elo/

A felvételeket utólag meg lehet hallgatni az “Evangéliumi Beszélgetések” youtube csatornán.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UUHPofR3x_Ka91fINNYNpe8g&layout=gallery[/embedyt]

[mailerlite_form form_id=1]

Mit jelent az ördögűzés?

Az ördögűzés babonás értelmezése még több démonnal, még több ördöggel töltheti meg az embert. Jézus példázatainak vallásos (ördögi) értelmezésétől, mint minden más hazugságtól, és az abból származó rabságtól, csak és kizárólag az igazság által nyerhetünk szabadulást. Az igazság olyan hatással van a hazugságra, az ördögi tanokra, mint a sötét szobában meggyújtott gyertya a sötétségre. Lefegyverzi, meggyengíti, megszünteti azt.

Ebben a kis hanganyagban megvizsgáljuk Jézus egyik ördögűzésről mondott példázatát a vallásos babonák, majd az Ő tanításainak a tükrében.
Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a videó alatti lehetőségeket használva,
hogy megszabaduljanak ők is a vallásos babonák és Hollywood által terjesztett ördögöktől.

A példázat megtalálható Lukács evangéliumának 11. fejezetében. (Lk 11:24-26)

"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

 

[mailerlite_form form_id=1]

Isten közelsége és az Apokalipszis

Megtettél egy lépést, és Ő válaszolt. Ő is közeleg feléd, de csak óvatosan, hogy ijedtedben meg ne fordulj, vissza ne szaladj a világba. Elfog egy tompa érzés. Mély, de szent nyugtalanság. Fájdalmasan unalmassá válik minden, ami korábban izgalmas volt, és édeskés zajjal kecsegtetett. Megpillantottad Őt a távolban, és az örömödről tudod, hogy valódi, de még nem a tiéd. Vágysz , de még messze van. A lelked legmélyén tudod, hogy az Ő távolsága ezerszer valóságosabb, mint a dolgok közelsége, amelyek eddig körülvettek, fojtogattak, gyötörtek. Önkéntelenül hátra fordul a tekinteted, és megkérded. „Hogyan tudtam örülni ennek? Mikképpen válhatott tudományommá, szenvedélyemmé és vallásommá a hiábavalóság és a romlás ünneplése?” Elfog a langymeleg undor. Megvetést érzel és szánalmat, hogy milyen nagy zajjal, díszlettel és ceremóniával jár a haldoklás. A rothadás nedves bűze meglegyint hátulról, és kiráz a hideg. A csontvelődig hatol a mély borzongás. „Istenem, mily nagy vétek, amikor azt kiáltozza a szem, hogy lát, és azt zengedezi a fül, hogy hall, de nem ismeri egyik sem az igaz dicsőséget.
A szent Ige megelevenedik a haldokló agytekervényeidben. És egyszerre meggyőződéseddé válik, hogy ha csak az a látás, amit eddig a szemeid kínáltak a számodra, inkább kivájod mindkettőt, mintsem arra kényszerülj, hogy tovább mérgezzen az ő világtalan világuk. Érzed, hogy ha csak az a hallás, amit eddig a füleid adtak, inkább forró ólmot öntesz mindkettőbe, csakhogy többé el ne hitessenek téged. És azt mondod, hogy ha az a szép, ahova a lábaid vihetnek, és amit a kezeid tehetnek, levágod azokat is, és az ebek elé veted, csak hogy többé ne vétkezz.
Hihetetlen, és egyben cáfolhatatlan. Ahhoz a szóhoz, hogy Isten, a lebénult elmédben mindig a jó társult. Ím, most itt van az eget-földet megrázó megütközés képében, amely romba dönti az eddigi világot, és a gyönyörben, amely abból fakad, hogy veszni látod a hazug hiábavalóságot. Az Ő valóságának szele épp csak megérinti a lelked, és érzed azt a gyönyört, amelytől az ötérzéki valóság megfosztott az eddigi életed során. Keservesen zokogsz, mert veszteségnek ítéled azokat az éveket, amelyek alatt a tapintás, a látás, a hallás, a szaglás, és a kéj elhitette veled, hogy nincs szükséged már az Isten -gyermeki örökségre, amelyet a szolgálat és az önfeláldozás Krisztusa kínál. Siratod az elvesztegetett időt, amely azt mantrázta a bedrogozott elmédbe, hogy nem vagy nyomorult, hiszen az érzékeid folyton kényeztetnek, szeretnek, ölelgetnek, csókolgatnak téged. Mély kín gyötör, mert meglátod a rút meztelenségedet.
És eközben megjelenik a tökéletesség finom illata, amely ezt súgja.
"Ne félj, mert megváltottalak; a neveden szólítottalak; örökre az enyém vagy."
A könnyed elveszti a keserűséget, és életet adó nedűvé válik minden egyes csepp, amely lefelé csorogva tisztára mossa a tekintetedet. És tudod, hogy ezért az új illatért odaadnád az egész eddigi életedet, mert általa újra gyermek, újra örökös lehetsz.

"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a videó alatti lehetőségeket használva.

[mailerlite_form form_id=1]

Mit jelent a vízen járás?

Járhatunk-e a vízen, drága embertárs, ha nem tudjuk, mit jelent a vízen járás, és nem ismerjük azt a tudományt, amelyet a gyakorlatba ültetve képessé válhatunk arra, hogy megcselekedjük az?
Ez a videó megmutatja a vízen járás két egymással ellentétes jelentését és módszerét. Viszont teljes mértékben rád van bízva, hogy, ha egyáltalán érdekel ez a lehetőség, melyik változatot választod.
Isten adjon értelmet neked ahhoz, hogy bölcsen dönthess!

"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a videó alatti lehetőségeket használva.

[mailerlite_form form_id=1]

Az elmezavartól a kegyelemig

Szép magyar nyelvünk szinte egyértelműen kimondja, hogy az "elmélet" szó, az elme életét jelöli. Egész pontosan az elme önkényes, autonóm, a valóságtól  sokszor durván elhatárolódó és elrugaszkodó életét. Ha az elmélet nincs megpróbálva a valóság talaján, azoknál a személyeknél, akik túl nagy hangsúlyt fordítanak rá, könnyen beállhat az elmezavar, a téboly és a skizofrénia.
Egyetlen barátom legalapvetőbb tanítása a következő.

"Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán: Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók."

Ennek a képes beszédnek az a lényege, hogy aki nem ülteti gyakorlatba az Istentől kapott bölcsességet, nem láthatja meg az ő országát, nem tapasztalhatja meg az ő közelségét, az ő erejét. Sokan azért fordulnak el az evangéliumtól, mert nem kaptak bizonyságot afelől, hogy igaz. De hogyan is kaphatna  bizonyságot bárki is Isten igazságai, és ereje felől, aki sosem próbálta meg gyakorlatba ültetni a tőle kapott "tudományt"?
Ekképp sokan a viszkető fülek kívánságait követve átpártoltak az evangéliumtól az apokrif (rejtett, titkos) iratokhoz, és más hangzatos mesékhez, melyekben gyönyörködve, elakadtak az újjászületés útján. Az ilyen személyek sokszor abban a meggyőződésben fordultak el Istentől, hogy ő a hangzatos, fület csiklandozó mesékben leledzik. Ha te is beleestél ebbe a csapdába, vedd tudomásul, hogy neked még nem késő!

"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is a videó alatti lehetőségeket használva.

[mailerlite_form form_id=1]

Hollywood és a vallások démonai nem léteznek

A hollywoodi démonokat és a vallások ördögeit azért hozták létre a piramis csúcsán lévő hatalmasságok, hogy eltereljék az emberiség figyelmét a valódi démonokról és az igazi ördögökről.

A filmek esetében nem az a démon, amit a képernyőn látunk. Bármennyire is hihetetlen, valójában a forgatókönyv és a film maga a démon, mivel egy valótlan képet fest a "démon" és az "ördög" szavak jelentéséről.
A vallások esetében pedig nem az az ördög, amit a vezetők és az egyházi tekintélyek babonás módszereikkel megpróbálnak kiűzni az emberekből, hanem a szertartás maga, amely révén azt próbáljak elhitetni, hogy az ördög az, amit a rózsafüzér, a szimbólumok és a szenteltvíz segítségével ki lehet kergetni az emberből.
Valójában tehát Hollywood és a vallás Sátán, azaz a megtévesztés szellemének/szellemiségének az eszközei. És, ahogy a villa nem alkalmas a leves elfogyasztására, úgy a megtévesztés eszközei sem alkalmasak arra, hogy utat mutassanak az igazságkeresőknek.

Jézus a következőket mondotta, amikor azzal vádolták, hogy az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket:
" Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mimódon állhat meg tehát az ő országa?"
"És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország."
Ebben a videóban összehasonlítom a Hollywood és a vallások démonait a valódi ördögökkel, amelyekről az előzőek megpróbálják elterelni az ember figyelmét.

"egy Kiáltó Szó a Pusztában"
Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is.

P.S. Őszintén sajnálom, hogy ilyen kisiskolás kérdésekkel kell foglalkozzunk ezen a blogon. Ezekről a dolgokról beszélni a huszonegyedik század elején olyan, mint 50 évesen egyetemere járni, ahol az első félévben az ábécé első két betűjét tanítják a professzorok. Viszont teljes meggyőződésem, hogy bármennyire is fájdalmas a megtévesztettségünkkel és a balgaságunkkal való szembesülés, amíg teljesen meg nem történik, még csak nem is álmodhatunk arról, hogy igazi békét és örömöt lát a lelkünk.

[mailerlite_form form_id=1]

Hollywood Jézusa nem létezik

A főáramú média a felismerhetetlenségig torzította az evangélium Jézusát. Ekképp, a legtöbb útkereső, sokkal hamarabb elhiszi azt, hogy a hivatalos evangéliumokat meghamisították, és valójában csak az apokrif iratok hitelesek, mint azt, hogy a mindenkori hatalmi piramis minden erejével azon van, hogy eltorzítsa az Ő személyét, és elferdítse az Ő életet adó tanításait.
Ezen személyek nagy része amikor találkozik az evangéliumok Krisztusával, annyira megütközik, hogy visszaszalad a pénzért prédikáló modern guruk, a bestseller írók, Hollywood, a vallások és a hamis próféták Krisztusához, aki a testi gondolkodású ember számára sokkal tetszetősebb és vonzóbb, mint az evangélium Krisztusa, ki azt mondja, hogy aki újjá nem születik lélek és víz által, nem láthatja meg a mennyek országát.
Óriási a különbség az evangéliumokban bemutatott, élő Isten akaratát tökéletesen megjelenítő Jézus Krisztus, és a főáramú média, a filmek, a vallások, és az ezotéria Krisztusa között.
A leglényegesebb eltérés talán az, hogy Hollywood és a vallások Krisztusával ellentétben az élő Isten fia egyetlen egyszer sem mondta azt, hogy szeretlek. Ennek ellenére minden cselekedetével, és minden szavával arról tett bizonyságot, hogy készen áll meghalni azért, hogy azoknak, akik megismerik és megcselekszik az ő tanításait, örök életük legyen. Ezzel szemben a főáramú média Krisztus-utánzata, a vallások Krisztus-hamisítványa és Hollywood Anti-Krisztusa a hamis, feltétel nélküli szeretetet hirdeti, amely, mint csillogó-villogó cukros máz, örökre rabul ejti milliók figyelmét annak érdekében, hogy életük idejét és energiáját beépíthesse földi hatalmának lélektipró piramisába.
Drága embertárs, mint mondtam, nem az az én dolgom, hogy minden részletet berágjak az olvasó szájába, hanem az, hogy bizonyságot tegyek arról, hogy van egy élő Isten és van egy igaz Krisztus, akinek a jelleme nem egyezik, a Mammon által irányított Hollywood Krisztus-utánzatának hízelgő természetével. Amíg a vallások és Hollywood Krisztusa szeretetet beszél, addig az evangéliumok Krisztusa szeretet cselekszik, irgalmasságot és könyörületet gyakorol. Az előző hízeleg, és édeskés szavakat használ arra, hogy elkápráztasson, az utóbbi szeretete igazságos, és életre visz.
Drága olvasó, ne dőlj be a vallások Krisztusának, ne hódolj Hollywood Anti-Krisztusa előtt, ne higgy a propagandának, miszerint az evangéliumok meg vannak hamisítva, ne higgy a cukormázzal megkent, füleket csiklandozó apokrif iratoknak. Válaszd inkább az életed, amíg megteheted. 
Máté, Márk, Lukács, János - Károli Gáspár 1908-ban revideált fordítása
 
"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, mutasd meg a barátaidnak is.

[mailerlite_form form_id=1]

Mit üzen Jankovich István halálközeli élménye?

Régebb azt hittem, hogy minden üzenet, ami a túlvilágról jön, "felülről", azaz Istentől való. Így utólag nyilvánosan is bevallom, hogy tévedtem. Több alkalommal is volt szó arról, hogy szinte minden jelenségből van egy eredeti, és van sok-sok hamisítvány, utánzat, ami kívülről úgy néz ki, mint az eredeti, de nem ugyanaz a minősége. Sőt, a legtöbbször nem is azt a célt szolgálja, amit az eredeti. A legszomorúbb az, hogy emberi szemekkel meg sem lehet különböztetni a hamisítványt az eredetitől. Valószínűleg ezért mondta a mester az üdvösségről, hogy embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges; ezzel azt sugallva, hogy akiben nem Isten lelke él, nem fogja meglátni a mennyek országát.
Ez a videó rámutat a Krisztus által kijelentetett isteni igazságok, és a szenzációhajhász halálközeli élmények közötti lényeges különbségekre.
 
"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, iratkozz fel a hírlevélre, és mutasd meg a barátaidnak is.

[mailerlite_form form_id=1]

Ki az “Önmagad”? Hogyan lehetsz Önmagad?

Ha türelmetlen típus vagy, már az elején elárulom neked, hogy te már most is önmagad vagy. Ha kíváncsi vagy, hogy miből tevődik össze az ÖNMAGAD, olvasd tovább ezt a rövidke bejegyzést.
Az önmagad nem más, mint az a temérdek intelligens külső emberi véleményhalmaz, ami az évek során a test lámpásán, a szemen és a fülön keresztül beszivárgott az életedbe, és elhitette veled, hogy az vagy te. Az önmagad és a te véleményed többé-kevésbé ugyanaz. Az előző bejegyzésben, melynek címe "A legelemibb hazugság", arról volt szó, hogy a legtöbb ember már annyira le van szegényedve érzelmileg és értelmileg, hogy már semmije sincs csak a sajátnak hitt véleménye, azaz önmaga. Nem szívesen használok obszcén kifejezéseket, de nem tudom figyelmen kívül hagyni azt az igencsak durva megfogalmazást, amit annak idején a facebookon láttam, miszerint a vélemény olyan, mint az emberen elhelyezkedő két legnagyobb zsírpárna közé beágyazódó illatforrás, amiből mindenkinek van egy, de senki sem kíváncsi a másikéra. Bármilyen furán hangzik, drága barátom, ez a vélemény, ez az a bizonyos "önmagad", az önmagam, az önmaga.
 
Eddigi igazságkeresésem útján arra jutottam, hogy Isten nem azt akarta, hogy önmagam legyek, a saját érzéseimet és gondolataimat követve, hanem azt, hogy örökös legyek, hogy az Ő gyermekeként örököljem Teremtőmtől az Ő tökéletes vonásait.
Nézzük csak meg, hogyan alakul ki az az értékes önmagam, ami csak arra elég, hogy megbetegítsen, testi és lelki fájdalmakat okozzon nekem és embertársaimnak, majd elkísérjen a sírgödröm pereméig.
Az emberi gondolatok, amelyek megtermékenyítik az életemet, kívülről jönnek be a doktor-professzoroktól, a sörözős cimboráktól, Mórickától, az ünnepelt hollywoodi és sport sztároktól, az énekesektől, az önszeretetet ékesen hirdető guruktól. Ezek az emberi gondolatok, amikor beágyazódnak az elmémbe, emberi érzésekké alakulnak. Az emberi érzések újabb emberi gondolatokat nemzenek. Ezeket az újonnan született emberi gondolatokat bejuttatom embertársaim elméjébe, ahol megfogannak, és újabb emberi érzéseket, és újabb emberi gondolatokat teremnek, amelyek továbbra is az emberi, testi gondolkodásban tartanak mindenkit, aki azonosul velük. A megváltónk a közvetkezőképpen fogalmaz:
"A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!" (Mt 6:22-23)
A "Szabad Gondolaton" többször volt utalás arra vonatkozóan, hogy az apokalipszis már elkezdődött. Arról, hogy mikor, és miként, majd egy későbbi bejegyzésben olvashatunk. Most csupán annyit, hogy az apokalipszis fontos részét képezi az, hogy a világ szelleme miután beoltotta az embereket a saját hazugságaival, most arra bátorítja őket, hogy legyenek önmaguk! Ekképp a legtöbben észre sem veszik, hogy amikor önmaguk akarnak lenni, valójában azt a programot futtatják, amelyet a megtévesztés szelleme, az Antikrisztus oltott belé az elméjükbe. 🙁 És ezt nem elmarasztalóan, nagyképűen, és fölényesen mondom, hanem a legnagyobb önkritikával, fájdalommal és együttérzéssel, mert hisz én is beleestem a csapdába.
 
Drága olvasó, őszintén bízok abban, hogy a fenti sorok alapján nyilvánvalóvá vált számodra is, hogy valójában ki az az önmagad, az önmagam és az önmaga.  És látod azt is, hogy az Örökkévaló Isten nem arra hívott el, hogy a test lámpásán, a szemen keresztül beáramló emberi gondolatok által inspirálva önmagunk legyünk, hanem arra, hogy Krisztus bölcsessége és az Ő ereje által megszabaduljunk a halált nemző testi, emberi gondolkodástól, újjászülessünk, és a Mindenható tökéletes gyermekeiként a Mennyország a tökéletesség örökösei lehessünk.
Ha nem elég érthető, ami a fentiekben megíratott, újrakérdem, hogy ki az önmagad, drága barátom? Ki az önmagam? És mi köze van annak ahhoz az Istenhez, akinek hatalma van minden emberi erőtlenség, betegség és a halál fölött, mindenféle emberi mű-szer nélkül is?
Talán új gondolatokat kaptál e sorok által. Mit érzel? Továbbra is önmagad akarsz lenni, mert arra biztatnak a bestseller amerikai írók, anyagi jólétben dúskáló, felfuvalkodott külföldi és belföldi guruk, vagy Istenhez fordulsz, hogy Ő megmutassa neked, hogy milyennek képzelt el téged?
Ragaszkodsz-e továbbra is ahhoz, hogy az emberi, testi gondolatok által megtermékenyített és létrehozott önmagad légy, vagy megnézed, hogy mi tette Krisztust azzá a tökéletes istengyermekké, aki képes volt legyőzni a halált?
 
Az Ő szeretete és bölcsessége üldözzön addig, amíg elkap, és többé nem tudsz már önmagad lenni, és nem is vágysz arra, hogy önmagad légy, mert igazi örömöd leled abban, hogy az vagy, akinek a Tökéletes Isten megteremtett!
 
"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, iratkozz fel a hírlevélre, és mutasd meg a barátaidnak is ezt a kérdést: Hogyan lehetsz önmagad?

[mailerlite_form form_id=1]

A legelemibb hazugság és a vélemény

A lélek elvesztésének folyamata a következő hazugsággal kezdődik: Téged nem lehet megtéveszteni, veled nem lehet hazugságokat elhitetni.
Amikor egy személy elhitte, hogy őt nem lehet megtéveszteni, automatikusan a világot uraló szellemiség fennhatósága alá kerül. Ezután figyelmével, életerejével, energiájával tudatlanul az Ő birodalmát fogja építeni. A folyamat vége a fizikai halál, ami után a lélek kárba vész, elkárhozik.
Ebből az állapotból az akarata ellenére egyetlen egy embert sem lehet kimenekíteni. Viszont a hozzátartozók "titkon" elmondott imái, szeretete, és az Élő Isten kegyelme (sokszor egy betegség által) segíthet megszabadulni mindenkinek ebből a végzetes csapdából.
Tehát a legfőbb bizonyítéka annak, hogy valaki a megtévesztés szelleme alatt van az, hogy azt hiszi magáról, hogy őt nem lehet megtéveszteni. Teljesen nyilvánvaló, hogy az úgynevezett ego, a kívülről beprogramozott hamis énkép, a homokra épített önértékelés az, ami elhiteti az egyénnel, hogy őt nem lehet megtéveszteni. Az ilyen személyek önhittek, hiúak, kevélyek, és túlságosan bíznak a saját intelligenciájukban, saját képességeikben, saját véleményükben, a társadalomtól szerzett elismerésekben, titulusokban, beavatásokban.
Apropó vélemény. A legtöbb embernek már csak véleménye van, amiről azt gondolja, hogy a sajátja. Csak nagyon kevesen veszik észre, hogy az úgynevezett saját vélemény is csupán a kívülről beáramló emberi okoskodások egyedi szűrlete. A legtöbben, amikor felismerik, hogy semmijük sincs, annyira belekapaszkodnak a sajátjuknak hitt véleményükbe, hogy készek meghalni érte. Ezért nagyon sokan meg is halnak egy olyan kívülről bevitt, bent megfűszerezett információcsomagért, ami az eredendő hazugságra épül, miszerint Őket nem lehet megtéveszteni. Ezért mondja Jézus, hogy aki nem "gyűlöli" meg még a saját lelkét is, nem lehet az Ő követője, az igazság ismerője, a mennyek országának örököse.
Krisztus urunk evangéliuma szerint épp azáltal válik egy ember a megtévesztés áldozatává, hogy elfogadja embertársai dicséretét ahelyett, hogy feltenné azt a kérdést, hogy mire gondolhatott a mester, amikor Isten dicséretéről beszélt. Mi Isten dicsérete, amiért érdemes lemondani az emberek hízelgő dicséreteiről?
 
Ha netán azt hiszed, hogy téged nem lehet megtéveszteni, vagy, hogy az általad különböző forrásokból összeszedett emberi filozófia, és tudomány által te már meg tudod különböztetni a bárányt a báránybőrbe bújt farkastól, teljesen biztos lehetsz abban, hogy hazugságban élsz.
Bevallom neked, kedves embertárs, hogy én hiába zarándokoltam, végeztem önvizsgálatot, elmélkedtem, szemlélődtem, meditáltam. A szellemi vakságot saját erőmből NEM tudtam levetkőzni. Csak akkor láttam meg, hogy ki vagyok valójában, amikor a szenvedés által Isten megnyitotta a látásomat.
Ézsaiás próféta nem ok nélkül mondta Isten gyermekéről a következőt: "...lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli." És Péter apostol is pontosan tudta miről beszél, amikor ezt írta: "Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt."
Következésképpen azt lehetne mondani, hogy aki egy kis szenvedés miatt rögtön az orvoshoz és a szerekhez fordul, biztos lehet abban, hogy ezen döntésével sorsát kijátszva még nagyobb szenvedéseket hoz magára. Ezzel ellentétben, aki a kisebb szenvedések közepette bemegy a belső szobába és Istenhez fordul, megnyílik a lényegi látása, megpillantja az élet útját, amely elvezeti őt az örök igazság megismerésére, a lélek teljes szabadulására.
"Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen." (Mt 26:41)
 
Szeretettel,
"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

[mailerlite_form form_id=1]

Pénz és Spiritualitás

Az egyik legdurvább átverés az, hogy az ember pénzen megvásárolhatja azt az örökkévaló bölcsességet és tudást, amely életet lehelt az anyagba, és amely képes megeleveníteni a holtat.
Ez az elhitetés képletesen a következőképpen néz ki: A halál angyalával szerződést kötünk az egészségünk és az életünk megőrzése érdekében.
A videóban részletesebben is megjelentetik, hogy miről szól ez a gondolatsor.
Utószóként talán csak annyit fűznék hozzá a témához, hogy "a gyümölcseikről ismeritek meg őket". Arról lehet megállapítani, hogy hazug, és romboló hatású spiritualitásban van valaki, hogy annak ellenére, hogy rengeteget költ a lelkiségre, az élete és a jelleme nem javul. Ugyanúgy az anyagot és az anyag urát szolgálja, mint azelőtt. Sőt, lehet, hogy az általa gyakorolt spiritualitás által még beljebb került a Mammon labirintusába, annak csapdájába. Továbbra is rabja lesz a pénznek, a pénzért való robotolásnak, a kapzsiságnak a telhetetlenségnek, a fukarságnak és a fösvénységnek. Rajtuk ember nem segíthet csak Isten kegyelme, ami !bizonyos mértékig! embereken keresztül is megnyilvánulhat.

Féltő szeretettel,
"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, oszd meg barátaiddal, és iratkozz fel a hírlevélre, hogy értesítést kapj a legújabb bejegyzésekről.

[mailerlite_form form_id=1]

Miről szól a Csodaország alkotmánya?

Isten országa hasonlatos ahhoz a képzeletbeli földi országhoz, amelyben semmiből sincs hiány, és amelyben az öröm, a szeretet és a lelkesedés messze felülmúlja a legtökéletesebb és legtisztább ember legmerészebb képzeltét is. Ennek az országnak a királya követei által közhírré teszi az egész Földön, hogy az ő birodalmában még nagyon sok hely van. Ezért hajlandó megnyitni határait azon személyek előtt, akik elégedetlenek a saját országuk kínálta lehetőségekkel. Egyedüli feltétele annak, hogy valaki beléphessen ebbe a tökéletes országba az, hogy megismerje, megszeresse annak alkotmányát, és őszinte késztetést érezzen arra, hogy megcselekedje azt.
A királyfi által kijelentetik, hogy a világ összes polgára, ki betekintést nyer e tökéletes ország alkotmányába, és örömét leli annak megismerésében és megcselekvésében, automatikusan örökérvényű belépést nyer ebbe a tökéletes birodalomba.
Ennek az országnak az alkotmányát a követek díjmentesen bemutatják minden kedves érdeklődő számára. A bemutató és az ismertető teljesen ingyenes, hisz e tökéletes ország alkotmányának egyik alaptörvénye kimondja, hogy szíve kívánsága szerint teljesen díjmentesen hozzájuthat az összes polgár minden kincshez és minden örömforráshoz azzal az egy feltétellel, hogy nem akarja birtokolni azt, és örömét leli abban, hogy megoszt mindent az ő polgártársaival.

A szomszédos országok királyai is tudomást szereztek e mesébe illő ország királyának ajánlatáról, ezért úgy döntöttek, hogy kiküldik ők is a követeiket álruhába öltözve, hogy megtévesszék az embereket oly módon, hogy valótlan dolgokat és fél-igazságokat hirdetnek erről az Új birodalomról. A tökéletes ország királyának hatalmában áll, hogy hadat üzenjen a Föld összes királyának, és megsemmisítse az ő birodalmukat, de nem teszi, mert tudja, hogy az ő hazugságaik most még nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy kiszűrje az érdemtelen bevándorlókat, azokat a jelentkezőket, akik csupán a csodaország juttatásaiért akarnának állampolgárok lenni, de egyáltalán nem kíváncsiak az ország alkotmányára, és eszük ágában sincs betartani annak törvényét, amely örök életet, soha véget nem érő örömöt kínál az engedelmes polgárok számára.
Ekképp minden egyes ember, aki hisz a világ királyainak ígéreteiben, nem fordul a csodaország királyának követeihez, hogy azok megismertessék vele a csodaország alkotmányát. Sokan közülük kigúnyolják, bántalmazzák és meggyilkolják a csodaország követeit, mint ahogy a királyfival is tették, de a király feltámasztja őket, mert a csodaország alkotmánya szerint a lakosok örökön tartó életben részesülnek.
Azok a földi halandók, akik még nem ismerik a csodaország alkotmányát, és még nem nyertek betekintést a király életet adó és életet megtartó bölcsességébe, nem tudják megkülönböztetni a csodaország követeit a szomszédos országok álruhába öltözött követeitől. Viszont azoknak, akik örömmel fogadják a csodaország hírét s hívását, örömmel tanulmányozzák, és cselekszik annak alkotmányát, a király megadja azt a képességet, hogy különbséget tudjanak tenni az igazi követek és az álruhába öltözött hamis követek között.
Akik megkapták ezt az ajándékot, tisztában vannak azzal, hogy a világ királyainak követei nem ismerik, és nem is cselekszik a csodaország alkotmányát. Azért tanítanak pénzért, mert nem tapasztalták meg, hogy minden, amit a csodaország királya kínál az Ő polgárai, és az Ő barátai számára, ajándék. A hazug követek között is akad néhány, aki díjmentesen tanít. Ezek rendszerint azért cselekednek így, hogy megnyerjék az emberek figyelmét, tetszését és dicséretét. Viszont azon személyek előtt, akik teljes egészében megismerték a csodaország alkotmányát, nem marad leplezett az ő csalárdságuk sem, ugyanis a király ajándékba adja minden polgárának az Ő tudását, az Ö bölcsességét és az Ő látását, hogy azt felhasználva különbséget tudjanak tenni a világ királyainak követei, és azok tanításai, valamint az örök birodalom követei és annak bölcsessége között.

Kedves olvasó, te hallottál-e már erről a csodaországáról? Megismerted-e az alkotmányát? Ismered-e annak királyát? Különbséget tudsz-e tenni az álruhába öltözött hamis követek, és a csodaország követei között? Tudod-e ki a királyfi, aki az eddigi legvalósabb képet adta a meghívottaknak a csodaországról és annak alkotmányáról? Ismered-e őt? Ő ismer-e téged?
Hallod-e a hangját? Van-e igazi örömed az ő barátsága által?
Ezek azok a kérdések, drága embertárs, amelyek megválaszolása révén eldöntetik, hogy megkapod-e az állampolgári jogot ebben a csodaországban, vagy örök rabságra és szolgaságra jutsz azzal a királlyal szemben, akinek most még hű alattvalója és szolgálója vagy.

Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. (Fil 2:6-8)

Féltő szeretettel,
"egy Kiáltó Szó a Pusztában"

Ha tetszett, oszd meg barátaiddal, és iratkozz fel a hírlevélre, hogy értesítést kapj a legújabb bejegyzésekről.

[mailerlite_form form_id=1]

A mű-vész, a mű-alkotás, a mű-kedvelés és Isten

Mit mond a magyar nyelv a mű-vészet, a mű-alkotás, a mű-kedvelés és Isten viszonyáról? Lehetünk-e az eredeti alkotás ismerői, kedvelői és megjelenítői, ha folyton az emberek által létrehozott mű-alkotásokat részesítjük előnyben, és azokat népszerűsítjük?
Mint tudjuk, két domináns szellemiség van a világban. Egyik az eredetiséget képviseli, a másik meg folyton lop, utánoz, másol, hamisít.
Előbb-utóbb minden egyes ember egy olyan választás elé kerül, ahol el kell döntenie, hogy marad az örökkévalóságig az utánzat és a hamisítvány rabja, vagy teljes lelkével, szívével, minden erejével és cselekedetével azon szorgoskodik, hogy megismerje az Eredetit, és boldog cselekvőjévé váljon annak.
Az alábbi videó megvilágítja a két szellemiség közötti lényeges különbséget. Ha tetszett, oszd meg barátaiddal, és iratkozz fel a hírlevélre, hogy értesítést kapj a legújabb bejegyzésekről.

[mailerlite_form form_id=1]

Isten meghatározása és a bálványimádás

Ősidők óta ismert az ember azon törekvése, hogy korlátos intelligenciája és eszközei révén meg akarja határozni, körül akarja határolni a határokat és korlátokat nem ismerő Istent. A motiváció a sok esetben nem titkolt hatalom- és birtoklási vágy, mely révén mások fölé kerekedhet, uralkodhat. A valóság azonban azt bizonyítja, hogy ezen törekvésével az emberiség ahelyett, hogy közelebb került volna Isten megismeréséhez, eltávolodott tőle, és saját tudománya vívmányait tudatlanul az önpusztításra fordította.
Akik meglátják, és beismerik ezen hamis ambíció hiábavalóságát, azt is megértik, hogy a gyarló embernek nem arra van igazán szüksége, hogy meghatározza, beskatulyázza Istent, hanem arra, hogy az Ő bölcsessége és ereje révén megszabaduljon meglévő korlátaitól, határaitól, és szabaddá váljon.
Tehát a kérdés a következő. Ragaszkodunk továbbra is ahhoz, hogy okosnak tűnjünk annak látszata által, hogy meg tudjuk határozni, korlátok közé tudjuk helyezni Istent, vagy engedjük neki, hogy megszabadítson bennünket meglévő korlátainktól, határainktól, amelyeket, saját intelligenciánk révén, saját erőnkből képtelenek vagyunk elengedni.
Ha nem érted, milyen korlátokról beszélek, kérd alázattal az élet szerzőjét, hogy egyszer az életben az Ő szemeivel láthasd a saját valóságod annak érdekében, hogy el tudd dönteni, mire van igazán szükséged.
Az alábbi videó rámutat Isten meghatározása és a határaink Isten általi levetkőzése közötti lényeges különbségre.

[mailerlite_form form_id=1]

Krisztus feltámadásától a piros tojásig

Bár kétlem, hogy van valaki az olvasók között, aki még mindig hisz a vezényszóra történő húsvéti ünnepeltetésben, úgy gondoltam, hasznos lehet megosztani ezt a videót annak érdekében, hogy halvány fogalmunk legyen arról, hogy mit ünnepelnek a félrevezetett emberek, amikor Isten helyett a hagyományok előtt tisztelegve a húsvéti nyuszit és a piros tojást népszerűsítik. Ezt a videót nem annak jeléül osztom meg, hogy lenézek mindenkit, aki még mindig benne van ezekben a tömegbutító vallásos szokásokban, hanem aggódó szívvel és azzal a reménységgel, hogy a Mindenható még ezt a videót is fel tudja használni arra, hogy kihozza az ő választottjait a keresztény köntösbe bújtatott pogány hagyományok lelket sanyargató börtönéből. A filmben bemutatott képek ellenére én őszintén bízom benne, hogy vannak olyan személyek is, kik szívükben-lelkükben a húsvéti lakoma helyett Isten tervének legtökéletesebb földi megtestesítőjének, Krisztusnak a feltámadását ünneplik. És hirtelen eszembe jut, hogy amikor hajóztam, román felebarátaim húsvét reggelén nem úgy köszöntötték egymást, hogy "Boldog Húsvétot!", hanem azzal a kijelentéssel, hogy "Hristos a înviat!", azaz "Krisztus feltámadt!". Erre a válasz az volt, hogy "Adevărat a înviat!" Valóban feltámadt! Hiszem, hogy akik ezt teljes szívvel és meggyőződéssel ki tudják jelenteni (akár Húsvétkor is), még ha némiképp be is vannak csapva a vallási szokások és hagyományok által, nem járnak túl messze a mennyek országától! Isten irgalmazzon mindannyiunknak, akik még tudatlanul ragaszkodunk olyan szokásokhoz és elmeprogramokhoz, amelyek romlást hoznak a testünkre és a lelkünkre!

[mailerlite_form form_id=1]

Mit üzen a bábeli torony a XXI század emberének?

Egy bölcs király azt mondá, hogy nincs új a nap alatt; ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. A mester arra figyelmeztet, hogy az utolsó időkben úgy lesz, mint Noé idejében. Talán egy kicsit érdemes megvizsgálni ezeket az időket annak érdekében, hogy össze tudjuk hasonlítani napjainkkal. Ily módon talán megtudhatjuk, hogy mit készített elő számunkra  a holnap. Ha ezt megtudjuk, azt jelenti, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy minket ne érjen felkészületlenül az, ami jönni fog.

 

Nem választóként a választásokról

Ha van egy központosított hatalom, mely helyetted önkényesen gondolkodik, dönt, ítél, törvényeket hoz, azt nem lehet megsemmisíteni oly módon, hogy harcolunk ellene. A harc minden formája (külső és belső egyaránt), hatalmas energiát és FIGYELMET igényel. Oly sok időt és energiát pazarlunk a harcra, hogy közben azt is elfelejtjük, hogy miért harcolunk. Fontos megértenünk, hogy NEM A HARC A MEGOLDÁS a problémáinkra. A TÁM-ADÁS is a császár malmára hajtja a vizet. Több ezer éve próbálkozunk ezzel a módszerrel, de sikertelenül. A megoldás egyszerűbb mint gondolnánk: a HASZNOS FIGYELEM visszahívása, helyretétele.

A legnagyobb átverések egyike az, hogy egy hibás rendszert meg lehet javítani, ha küzdünk, harcolunk ellene. (Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Mt 9:17)
Az összes ember által létrehozott rendszer, intézmény a benne rabul esett egyének figyelméből, és életenergiájából táplálkozik. Ahogy Indiából is írtam, egy rendszernek, egy intézménynek szinte teljesen mindegy, hogy éljenzem, vagy a halálát akarom. Mindkét esetben feléje fordítom a figyelmemet, és támogatom. Viszont ez esetben a TÁM-ADÁS is támogatás. Mondok egy nagyon egyszerű példát.

Ha egy diktátort éljenzek, támogatok, azzal segítem őt, növelem a hatalmát. Idáig, azt hiszem, mindenki számára érthető a dolog.
De mi történik akkor, ha támadom, és a halálát akarom? Ugyanaz történik, mint az előző esetben, ugyanis amikor ő támadást észlel, megerősíti a védelmét, növeli a seregét, mellyel szükség esetén pillanatok alatt szétzúz, megsemmisít. Bár a két viszonyulási mód látszólag különbözik egymástól, van egy közös vonásuk: mindkét esetben az EGYÉN megfosztja magát értékes figyelmétől, életenergiájától, és a diktáló diktátor szolgálatába állítja azt. Így támogatja őt, TÁM(ASZÁT)-ADJA neki. Az egyén fejlődésének növekedésének, erősödésének, újjászületésének legfontosabb eszköze a HASZNOS FIGYELEM, amely neki dolgozik, és nem másnak. Ennek hiányában teljesen lehetetlen a változás.
Félreértés ne essék! Nem az önzőségről és az egoizmusról beszélek, hanem az egyén lelki kiteljesedéséről, amelynek fontos részét képezi az embertársai önzetlen szolgálata is.
A fentiek értelmében ha az ember úgy dönt, hogy a változást, a fejlődést választja, első lépésként fontos visszahívnia, a helyére tennie a figyelmét. Vissza kell azt állítania a gazdája szolgálatába.

Hamarosan jönnek a magyarországi választások. Már javában dúl a pártok közötti látszatháború, amelyben a tét nem más, mint az embertömegek figyelmének és életerejének megszerzése, átirányítása a RENDSZERRE, a piramis csúcsán lévő szemre. Az adók formájában önkényesen elvett pénzt arra fordítják, hogy különböző agymosó eszközökkel újból meggyőzzenek egy ideológia, egy eszme igazságáról, ami “őket” újra fölénk helyezi a hatalmi hierarchiában. Első lépésben óriási sikerrel azt hitetik el veled, hogy neked, mint felelősségtudó polgárnak kötelességed elmenni szavazni. Ettől kezdve már a kezükben vagy. Kiadtad, kiszolgáltattad magadat, életenergiádat az általuk képviselt rendszernek, a hazugság gépezetének. (Közben gondolkodj el azon, hogy miért teszed ezt.)

Elemezzük ki egy picit a választás fogalmát. Mit is teszünk akkor, amikor választunk? Választáskor nem teszünk mást, mint kényelemből lemondunk a felelősségvállalás minket megillető részéről. A szó szoros értelmében felhatalmazunk valakit, hogy gondolkodjon, és döntsön helyettünk. Ezt tesszük. Számtalanszor bebizonyosodott, hogy akit „megválasztunk”, útközben elfejti az őt szavazataikkal és életenergiájukkal megtisztelő polgárokat képviselni. Ennek ellenére mi mégis végigjátsszuk  ugyanazt a hibás játszmát. A választások után meg elsírjuk egymásnak, hogy ezek a rossz politikusok megint átvertek bennünket. A legdurvább az, hogy ettől meg is könnyebbülünk ideig-óráig.
Még véletlenül sem azt mondjuk, hogy ezek a buta polgárok, akik nem voltak hajlandók magukért gondolkodni, és dönteni, megint másra hárították a felelősséget, hanem azt, hogy ezek a disznó politikusok megint visszaéltek bizalmunkkal, melyet mellesleg mi megvontunk Istentől és beléjük helyeztünk.
Kívülről szemlélve a dolgokat úgy tűnhet, hogy direkt azért megyünk el szavazni, felelősséget hárítani, hogy később legyen, akit hibáztatni a saját nyomorúságunkért annak érdekében, hogy továbbra se vegyük észre, hogy mi vagyunk a felelősek mindenért, ami velünk történik. És ezen cselekedetünkkel beismerjük magunkról, hogy egy olyan tudathasadásos állapotban vagyunk, amiből nem is nagyon szeretnénk kijönni.

A leghasznosabb, amit egy politikus tehet az, hogy elárulja az őt hatalommal felruházó polgárokat, ezzel elősegítve az ő ébredésüket.
Fontos tudomásul vennünk, hogy egy politikus csak akkor végzi jól a dolgát, ha szó szerint elárulja a választóit, visszaél bizalmukkal, mert így arra kényszeríti őket, hogy felébredjenek, és megértsék, hogy a felelősség másokra való átruházása súlyos következményeket von maga után. A legtöbb esetben sok fájdalommal és szenvedéssel jár, amíg az egyén megérti, hogy a személyes felelősséget nem szabad elutasítani sem félelemből sem kényelemből.

Megfigyeltem, hogy azzal, hogy elutasítja a lelki fejlődést, az ember az élet rendjével száll szembe, amely örökön tartó megújulásra, növekedésre szólít bennünket. Márpedig, ha az egyén egy rajta kívül álló személyt jogosít fel, hogy helyette gondolkodjon, döntsön, törvényeket és szabályokat hozzon, amelyek megcsonkítják az ő szabadságát, ezt teszi. Szembeszáll az élet rendjével, és elutasítja a lelki fejlődést, az újjászületés lehetőségét.
Ezzel, ha nem tudunk szembenézni, fölöslegesen csodálkozunk azon, hogy rosszul mennek a dolgok. Az élet dolgai valójában mindig a legnagyobb rendben mennek, csak mi ezt képtelenek vagyunk észrevenni. Kérdés, hogy egyáltalán adunk-e magunknak alkalmat, lehetőséget, időt annak felismerésére, hogy minden egy olyan REND szerint működik, amelynek törvényei mindig léteztek, és mindig is létezni fognak? Még a tudatlanság tengerében gonosszá lett személyek is ezen örökkévaló rend törvényei szerint cselekednek, amely megengedi számukra a gonoszság megcselekvését annak érdekében, hogy az emberiség szembesülhessen az istentelenség, avagy a rendetlenség (rendtelenség) súlyos következményeivel. (Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Mt. 18.7)

Odáig fajultak már a dolgok, hogy egy ideje az ember két rossz közül a kevésbé rosszra szavaz, és ezt „helyes döntésnek” tartja. Vajon nem hazudtolja-e meg magát az, aki tudatában van annak, hogy rosszat cselekszik és mégis megcselekszi azt? És igaz embernek mondható-e az, aki egyféleképpen gondolkodik/érez, és másképp (ellentétesen) cselekszik?
Mint minden mögött, az ilyen döntések mögött is van egy ok, egy mozgatórugó, ami nem más, mint a félelem. A világunkban két „teremtő erő” létezik: a szeretet és a félelem.
Nyilván az olyan döntésektől, cselekedetektől, melyek félelemből származnak, őrültség olyan eredményt várni, ami igaz örömöt és szeretetet szül.

Sokan úgy vélik, hogy mindenképp el kell menni szavazni, mert a hozott döntések, törvények egyformán érvényesek mindenkire, azokra is, akik nem szavaztak. Ez elméletileg így is van. Lehet, hogy a törvények,  egyformán érvényesek mindenkire, de egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Isten képmására teremtettünk, és teremtőerővel rendelkezünk! Ekképp minden egyes személy megteremti magának a mindennapi tapasztalathalmazt, amely lehet jó is, meg rossz is. Tetszik, vagy sem, ez így van.
Szinte lehetetlen nem észrevenni, hogy minden tapasztalat teljesen egyénre szabott. Ugyanabban a szituációban két különböző ember két különböző dolgot tapasztal. Lehet, hogy egyik teljesen jól érzi magát, míg a másik fetreng és küszködik. Tehát, lehet, hogy mindenkit érintenek az önkényes módon meghozott törvények, de vannak akikre valósággal lesújtanak azok. Eddigi megfigyeléseim alapján azt mondhatnám, hogy nem azt fogják eltiporni a törvények, aki úgy érezte, hogy nem akar választani, nem akar senkit felhatalmazni, hogy helyette gondolkodjon, döntsön, hanem inkább azt, aki félelemből, megalkuvásból elment, és a „két rossz közül a kevésbé rosszat” hatalmazta fel, hogy megnyomorítsa az ő életét.

Kedves felebarátom, utószóként még csak annyit szeretnék hozzáfűzni a fentiekhez, hogy lehet, hogy holnap boldogan ébredsz, és boldogan fogod eltölteni a napot, a TE döntésednek köszönhetően. Viszont az is lehet, hogy holnap boldogtalanul kelsz, és boldogtalanul fogod eltölteni a napot, szintén a TE döntésednek köszönhetően. Tudnod kell, hogy teremtő erővel rendelkezel, és akkor is teremtesz, amikor nem akarsz. Te döntöd el, hogy felelősségteljesen teremtesz, vagy felelőtlenül, bölcsességgel, vagy anélkül. És azt is neked kell eldönteni, hogy szeretetből, vagy félelemből teremtesz. Ha nincs bölcsességed, és tudod ezt magadról, még nem vagy elveszve, mert Jakab apostol azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen ad mindenkinek. A négy evangéliumba foglalt krisztusi tanításokban benne van minden bölcsesség, amire az embernek szüksége van a teljes szabaduláshoz. A választás a te kezedben van. Megragadod az alkalmat, az Isten által az emberek számára felkínált lehetőséget, és megdöntöd az évezredes hazugságokat, vagy felhatalmazol egy buta, a világ szelleme által leuralt embert, hogy döntsön a te sorsod felől.
Lehet, hogy azt mondod, hogy mivel kevés ember gondolkodik így,  semmit sem lehet tenni. Erre azt mondom, hogy igazad van. Ezzel a kijelentéseddel “hazugságdöntés” helyett, ítéletet hoztál magad felett megbélyegezvén sorsodat. Rád érvényes lesz, amit épp mondtál, de a szomszédodra nem, mert ő másképp választott, másképp teremtett.

Szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

Ha hasznosnak találtad, kérlek, ne felejtsd el megosztani. Megjegyzem, hogy a nemsokára megjelenő videó változat kiegészítéseket fog tartalmazni az erdélyi magyarok szavazását illetően.

[mailerlite_form form_id=1]

A szőlőmunkások és a szüzek üzenete


Mi a szőlőmunkások és a szüzek példázatának együttes üzenete? Ez a kis videó rávilágít arra az egyszerű tényre, hogy a példázatok külön-külön súlyos félreértésekre adhatnak okot. Viszont ha az általuk alkotott teljes képet szemléljük, közelebb kerülhetünk Krisztus tanításainak megértéséhez.

Ki volt Izsák? (Mit üzen Izsák?)

Mit üzen Izsák feláldozásának története?
Tudjuk jól, hogy az írások minden története egy nagyon mély mondanivalóval bír. Ahhoz, hogy megértsük az élet dolgait, fontos megértenünk ezen történetek okait, üzeneteit. Ezáltal tudjuk megismerni és a gyakorlatba ültetni az élet törvényeit, a Mindenható, a mindenütt jelenlévő, Örökkévaló Rendet, és ezáltal válhatunk az élet örököseivé is.

 

 

Az igazság és az egészség viszonya

“Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.”

Ha ez igaz az életre, mennyivel inkább igaz az egészségre, földi (fizikai) eszközökre, sőt, még a boldogságra is?

Mit jelent a Krisztus-követés?

Emberi szemekkel nézve az igazsággal való találkozásnak három fázisa van.

Az első fázis az ütközés. A három közül ez a legkényelmetlenebb, mert megtévesztettként, hazugként az igazsággal való találkozás csalódással és fájdalommal jár. Épp ezért sokan már ezen a ponton megfordulnak, és visszaszaladnak a világ hazugságaiba: a vallásba, az egyre divatosabb ezotériába, az emberek alkotta rendszerekbe, ünnepekbe, társadalmi sémákba és azok álbiztonságába. Az ütközés a legelemibb logika szerint is elkerülhetetlen, ugyanis, az igazság jelenlétében a hazugság lelepleződik, és hatalmát féltve fellázad. Ezért is mondta az Úr, hogy nem békét hozott, hanem fegyvert.
A viharok úgy keletkeznek, hogy a hideg légáramlatok találkoznak a meleg légáramlatokkal. Ugyanez a helyzet az elektromos kisülésekkel, a villámokkal is: az egymással ellentétes töltésű részecskék között szikra keletkezik. Ugyanígy, amikor a hamisság találkozik az igazsággal, a hamisság fellázad, mert az igazság jelenlétében veszélybe kerül az ő „törvénytelen” hatalma.
Ezeket a példákat azért hoztam fel, mert a mai ember hajlamos azt hinni, hogy a megütközés elkerülhető. Aki azt hiszi, hogy találkozott az igazsággal, de nem volt része megütközésekben, teljesen biztos lehet abban, hogy még mindig a megtévesztés szellemének rabjaként éli az életét.
Ahol gyertyát gyújtanak, erejét veszti a sötétség. Ahol az igazság megjelenik, fény derül a hazugságokra, és az általában igencsak kényelmetlen. Sokszor fizikai tünetekben is megnyilvánuló lelki gyötrelmeket okoz.
Tehát, ha még sosem ütköztél meg, és ugyanúgy tudsz örülni az anyagi jólétnek, kényelemnek, a testi élvezeteknek, mint ezelőtt, teljesen egyértelmű, hogy még testi vagy, és nagy valószínűséggel igazságnak nevezett hazugságokat dédelgetsz, amelyek teljes egyetértésben vannak mindennel, amit eddig a mulandó világról hittél.

A második fázis az átformálódás. Sajnos még ez a lépés is tartalmaz fájdalmakat, mert a világ szelleme által beprogramozott elme zsigerből meg akarja védeni magát, azt a képet, melyet a gazdájáról kialakított. Ennek ellenére ez a fázis már tartalmaz igazi örömöket is, mert a hamis értékeket Isten segítségével megtagadó és levetkőző egyén betekintést nyer abba az állapotba, amelyet felkínál számára a Mindenható. Más szóval: megpillantja a mennyek országát. A régi, mulandó örömök, új, örökkévaló örömökre cserélődnek. És ez motiválja őt a lelki megtisztulás, teljes átformálódás és újjászületés útján.
A második fázis legfőbb szabálya: Aki az eke szarvát megfogta, ne nézzen hátra! Azt mondja a Dicsőség Királya, hogy „Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9:62). Sokan az átformálódás fázisa alatt váltanak irányt, és szaladnak vissza a világ langymelegébe, mert túl gyakran fordították vissza tekintetüket a testi gondolkodás által irányított emberek véleményére, félelmeire, kételyeire, bizalmatlanságára, képmutatására.
A magvető példázata kiválóan bemutatja, hogy milyen módon lehet elveszíteni az élet magvát, amely Istentől adataik a Krisztust szerető és a Krisztust cselekvő személyek révén.

A harmadik fázis a szabadulás. Megíratott, hogy aki megismeri és megcselekszi Krisztus tanításait, megismeri az igazságot, és szabaddá válik általa. Az ilyen személy teljesen betelik Szent Lélekkel, azaz Isten jelenlétével, és újjászületik. Régiesen fogalmazva megboldogul.
Természetesen mindenki szeretné megtapasztalni a teljes szabadságot és annak örömét, de a legtöbben úgy képzelik, hogy az első két lépést kihagyhatják a pozitív gondolkodás vagy valami más újdonsült spirituális gyakorlat bevetésével.

Azért tartottam fontosnak ezt a kis bevezetőt, mert a most következő film, már eddig is komoly megütközéseket szült egy néhány nézőben. Az igazat megvallva még bennem is. A filmet fordítva nekem is szembesülnöm kellett, hogy ugyanazt teszem, amit a legtöbben.
Az evangéliumot a saját ízlésem szerint formálom, tarkítom, magyarázom. Azokat a részeket, amelyek egyetértenek az én jelenlegi életszemléletemmel, kedvelem, és népszerűsítem. Viszont amikor olyan bekezdésekhez érkezek, amelyekbe megütköznek a még meglévő hazugságaim, átugrom, vagy „megmagyarázom”. Meggyőzőm elsősorban saját magamat, hogy Jézus valójában teljesen másképp értette azt a bizonyos kijelentést.
Mint tapasztaljuk, a modern embernek már nem is az igazságra van szüksége, hanem magyarázatokra, amelyek mindig az ő igazát támasztják alá. Ezért képesek vagyunk még Jézus nevét is felhasználni arra, hogy valamiképp megmagyarázzuk az alkoholizmust, a paráznaságot, a szenvedélyeinket, a különböző testi és szellemi függőségeinket, hazugságainkat. Ekképp történhet meg az, hogy mindenkinek van egy saját Jézusa, egy sajátos istenképe, azaz egy Jézus, illetve Isten nevű saját gyártású eszmei bálványa, amely egyetért mindennel, amit gyarló testi halandóként igaznak gondol.
Ezek a sajátos Jézus- és istenképek, mivel valótlanok és igencsak testiek, a testnek több örömöt tudnak okozni, mint az evangéliumok Krisztusa, ki határozottan kijelentette, hogy nem nagyobb a szolga az Ő mesterénél. És ha Őt üldözték, és mi neki engedelmeskedünk, minden bizonnyal bennünket is üldözni fognak.
Nyilván, ha az ember egy elmásított, megtarkított, személyre szabott, moderált, kifényezett, piacossá tett evangéliumot hirdet, senki nem fogja őt üldözni. Ellenkezőleg: elismerésekben, kitüntetésekben, dicséretekben és földi jólétben lesz része. Az ilyenekre mondja a mester, hogy már elvették jutalmukat, és örökkévaló jutalomra nem számíthatnak.
Már az evangéliumokból is kiderül, hogy az utolsó időkben, nagyon sok Krisztus lesz. A legtöbb mulandó, földi jutalmakkal kecsegtet, de csak Egy lesz, aki örökkévaló jutalmat oszt a hűségesek között.
Ez a videó az utóbbiról beszél. Őszintén remélem, hogy te nem ütközöl meg benne, vagy ha mégis megütköznél, hagyod magad széttörni általa, hogy teljesen újjászülethess Ővele és Őbenne.
Szeretettel,
„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

 

[mailerlite_form form_id=1]

A videó eredeti címe: To Pastors Everywhere: God Doesn’t Need You

Okkult iskolák és gyakorlatok Székelyföldön és a Kárpát-medencében

Szempontok, amelyek alapján megkülönböztethető a hamis New Age ezotéria Krisztus tanításaitól

Megjegyzés: az alábbi összeállítást egy hét évig tartó intenzív igazságkeresés tapasztalatainak, megfigyeléseinek, és az azokból származó megértéseknek az összesűrített kivonata. Őszintén bízom benne, hogy mindenki, aki elolvassa, inspirációt és bátorságot tud meríteni belőle a továbblépéshez.

A legfontosabb ismertető jele a hazugságokkal és a részigazságokkal megtévesztő New Age tanoknak, az, hogy Krisztus tanításait mindig felületesen emlegetik, oly módon, hogy a hangzatos, a fülnek tetsző dolgokat kiemelik a szövegkörnyezetből. Ezáltal piacosabbá, eladhatóbbá teszik az általuk képviselt „spirituális” irányzatot.
Ha egy spirituális kurzuson a következőket hallod, szinte biztos lehetsz, hogy a megtévesztés áldozata vagy, ki pénzért olyan tanokat vásárol magának, melyek súlyos károkat okozhatnak a lelkében, és melyektől nagyon nehéz lesz megszabadulni:

Ti is Istenek vagytok!
– Mustármagnyi hittel hegyeket mozdíthattok!
– Bármit kértek, megadatik!
– Isten bennetek lakik.
– Ne ítélj, hogy ne ítéljenek! Stb.

Aki őszinte igazságszeretet által fűtve megismerte valamennyire Krisztus urunk beszédeit, és meggyőződött arról, hogy azok tényleg a Teremtőnktől származnak, tisztában van vele, hogy az volt az Ő egyik legfőbb tulajdonsága, hogy gyűlölte a hazugságot és szerette az igazságot. Nem akart haver lenni mindenkivel. Nem akarta belopni magát mindenki szívébe, hanem határozottan megszidta, és megdorgálta azokat, akik a zsarnokoskodás és a félrevezetés szándékával hazug tanokkal butították az embereket.
Ez olyannyira igaz volt rá, hogy az Úristen megdicsőítette, azaz megdicsérte őt azáltal, hogy az Ő jelenlétében nagy csodákat tett az emberek között: gyógyított, halottakat támasztott fel, végül pedig visszahozta Őt is a halálból, hogy akik hallották az Ő tanításait, és hittek benne, teljesen meggyőződhessenek arról, hogy, minden, amit mondott, igaz, hogy az ő beszédei az élet igéi.

Kedves olvasó! Nagyon fontosnak tartom már a legelején kihangsúlyozni, hogy ezt a gondolatcsomagot nem a megvetés és az ítélkezés szándékával teszem közzé, hanem azért, hogy aki igazán éhezi és szomjúhozza az igazságot, és hisz abban, hogy az a “tudomány”, melyről az a Krisztus beszélt, kit a Teremtőnk feltámasztott a halálból, szabaddá tehet, ne ragadjon le olyan részigazságokat tartalmazó hangzatos New Age tanok mellett, melyek szellemi vakságot, ekképp súlyos lelki és fizikai gyötrelmeket hozhatnak számára.
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez a bejegyzés ellenszenvet, rosszabb esetben kevélységet, még rosszabb esetben gyűlöletet fog ébreszteni minden egyes személyben, ki még mindig benne van az itt felsorolt spirituális irányzatok valamelyikében. Főképp akkor, ha már sok időt, pénzt és energiát fektetett az általuk képviselt elméletek és technikák elsajátításába. Minden józan gondolkodású ember számára magától értetődő, hogy minél több időt és energiát fordítunk egy hazugság elsajátítására, annál nehezebben fogjuk tudni belátni, hogy be vagyunk csapva, minden erőlködésünk hiábavaló volt. Miért? Azért, mert, mint ahogy az anya élete árán is megvédi gyermekét, úgy az üzletember is, ha kell, élete árán is megvédi befektetését. Sokakat annyira megviselhet a veszteség, hogy képesek végezni az életükkel, amikor találkoznak azzal a szomorú ténnyel, hogy a befektetésük adott értelmet az egész életüknek. Ugyanilyen szituációba kerül mindenki, aki miután sokáig hitt a hazugságokban, hirtelen találkozik az igazsággal.

A legelső, ellenszenvet keltő hír azok számára, kik még mindig benne vannak valamilyen spirituális mozgalomban, az lehet, hogy Krisztus egyértelműen kijelentette, hogy minden igazi érték, ami az örökkévaló Istentől adatik, AJÁNDÉK: “Ingyen vettétek. Ingyen adjátok”.
Amikor először kiküldte tanítványait az emberek közé, a következőket mondta:
“Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Mt 10:8)
Láthatjuk, hogy a legtöbb megtévesztő ezoterikus „tudomány” minden igazságot szerető ember számára már ezen a ponton lelepleződik, és elbukik. És jóformán még semmit sem szóltunk a mester, mély, életet adó és életet megtartó tanításairól.

Figyelmeztetlek tehát, kedves olvasó, hogy ha még mindig pénzt, időt és energiát fektetsz valamilyen önmegváltást kínáló New Age tudományba vagy technikába, a következő sorokban nagyon meg fogsz ütközni, és meg fogsz rám haragudni. Viszont ha ez az ára a szabadulásodnak, hát legyen! Hisz ebben az életben csak egyetlen dolog számít: aki igazán vágyik rá, hogy megismerhesse Teremtőnk tervét, megszabaduljon minden olyan hazugságtól, mely szellemi vakságot, testi rabságot, lelki romlást okoz milliók számára. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a most következő sorokban annál kevésbé fog megütközni egy személy, minél kevesebb hamisság van benne, mert én annak beszédére és segítségére támaszkodok, ki engem is kihúzott a világ sötétségéből. Most már nem szégyellem bevallani, hogy amikor a Jóisten megmutatta nekem az igazságot, olyan sok hazugság volt bennem, hogy durván megütköztem, szó szerint lebetegedtem. Testileg-lelkileg tönkrementem. Lázadtam, erőlködtem, harcoltam. Egy szóval mindent megtettem, hogy megvédjem azokat a hazugságokat, melyeket mint ékes trófeákat összegyűjtögettem a világból.
Őszintén bízok benne, hogy az alábbi sorok nem csupán haragot fognak kiváltani az olvasókból, hanem megértést is. És lesznek, kik őszinte hálát fognak érezni, mert általuk megszabadulhatnak olyan hazugságoktól, melyek hosszú időn keresztül elrabolták és felemésztették életük energiáját.

Szomorúan tapasztalom, hogy a legtöbb new age tanokat népszerűsítő személy, bár gyakran emlegeti a nevét, NEM ismeri, és nem is nagyon szándékszik megismerni Krisztust. Mély tisztelet a kivétel! Aki valóban kivétel, és őszintén vágyik rá, hogy megismerje Teremtőnk Krisztus által kijelentett igazságait, azáltal ismerszik meg, hogy az igazságszeretete nem fogja hagyni, hogy megmaradjon a mai ezotéria által képviselt részigazságok álnyugalmat kínáló parkolójában, mert lelke éhségét már képtelen monoton, ismétlődő spirituális gyakorlatokkal, okkult információkkal, meditációs technikákkal kielégíteni.
Azon embertársaim, kiket még fogva tart a lelket sanyargató New Age szellemisége, sajnos csupán azokat a fülnek tetsző szólamokat ismerik a megváltónk tanításaiból, amelyek a csodákról szólnak. Viszont a legalapvetőbb bölcsességeket, melyek nélkül lehetetlen megismerni az élet rendjét, rendszeresen figyelmen kívül hagyják.
A legtöbb ezoterikus iskolában tehát NEM hirdetik, a saját hazugságaink, gonoszságaink, bűneink felismerésének, beismerésének és őszinte megbánásnak fontosságát. Sőt, ellenkezőleg: azt tanítják, hogy a bűn nem is létezik. A New Age az újjászületés, a jellembeli átformálódás, átalakulás helyett a mindenek elfogadását és a reinkarnációt hirdeti. A pénz (uralmának) megtagadása, a szegények segítése, az özvegyek és a betegek látogatása helyett a bővölködést, az anyagi jólétet, a fizikai kényelmet népszerűsítik.
Az igazság hirdetéséből és megcselekvéséből származó lelki béke helyett, a spirituális gyakorlatokból származó ideiglenes nyugalmat, a testi jólétet helyezik előtérbe: (wellness, fitnesz, jógagyakorlatok, tengerparti meditációk, masszázs, tantrikus szex, gruppen szex; testápoló szerek, kenőcsök, illóolajak, sminkek használata stb.)
Azon személyek közül, kik belementek ezekbe a gyakorlatokba, csak nagyon kevesen veszik észre, hogy ezek az örömforrások a lelki szabadulás helyett testi függőséget okoznak, és hogy a boldogságuk már rég nem a lélek békéjéből, hanem a testi vágyak ismételt kielégítéséből származik. Így testi függőségeik révén szellemileg is megkötözöttekké válnak.

És most következzen a legkényelmetlenebb rész, melyben név szerint is megemlítek néhány New Age mozgalmat, ezoterikus irányzatot, melyek bár látszólag különböznek egymástól, a mozgatórugójuk ugyanaz, ami nem más, mint az önmegváltás tana. Az az elképzelés, miszerint az ember saját erejéből, különböző spirituális technikák, tudományok által megemelheti a tudatossági szintjét, eljuthat az isteni tudatra, a megvilágosodásra, a mennyek országába.

Székelyföldön a legnagyobb népszerűségnek örvendő New Age mozgalom az úgynevezett
Metafizika, pontos nevén „Metafizikai Szellemtudományi Akadémia”. És lassan már a Jógánál is erőteljesebben hódít. Tudomásom van róla, hogy már az első képzéseken olyan információkkal töltik az emberek fejét, hogy van 12 tudatossági szint, melyből Jézus a nyolcadikon van (ha jól emlékszem). Ez a „tanítás”, nyilván egy nagyon jó marketingfogásnak bizonyul. Ugyanis aki ezt hallja, már startból arra gondolhat, hogy teljesen fölösleges megismernie Jézus tanításait, mert ő épp egy olyan iskolába jár, melynek tudománya messze felülmúlja, a mester, egyszerű, életről szóló beszédeit.
A Romániában legfőképp Greogorian Bivolaru által terjesztett és népszerűsített
Jóga egyik legrégebbi változata a hindu misztikus tanokra épülő New Age mozgalomnak. Ennek csalárdsága abban rejlik, hogy kezdetben a test egészségét helyreállítani és megőrizni hivatott gyakorlatokra fókuszál. Viszont, aki körültekintőbben megvizsgálja az irányzatot, megtudhatja, hogy a jógagyakorlatok nem választhatók el azoktól a hinduizmusra épülő spirituális tanoktól, melyek a legtöbb, ma népszerű New Age mozgalomban fellelhetők. A jógának sok esetben szerves részét képezi a hindu istenek, guruk, “felemelkedett mesterek” előtti tisztelgés, néhol pedig a Gregorian Bivolaru képe előtti imádkozás is.
A Pránanadi mintha egy kicsit háttérbe került volna itt, Székelyföldön csak úgy, mint a Zyrius Nemzetközi Felnöttképző Intézet és Akadémia. Viszont egy időben nagyon hódítottak. Talán elmondható róluk, hogy ők voltak az okkultizmus modernkori úttörői Székelyföldön. Ők hozták be az első ingákat, a szimbólumokat, és más “gyógyító eszközöket”, melyek révén sokan a saját kezükbe vették sorsuk irányítását, egészségük mesterséges eszközökkel történő helyreállítását, fenntartását.
A reiki még mindig igencsak népszerű… kurzusokat, titkos tudományokba történő beavatásokat tartanak a Kárpát-medence különböző pontjain. Tudomásom van olyan esetről, ahol a reiki tanonc olyan „démoni” megszállás alá került, melyet a pszichiátria eszközeivel sem tudtak kezelni.
Szimbólumokkal gyógyítanak, melyeken keresztül “lecsatornáztatik” az energia, a gyógyító erő.
Az okkult szimbólumokról lehetne reggeltől estig beszélni, de fölösleges. Hogy miért? Azért, mert Isten gyermekének NINCS SZÜKSÉGE semmiféle szimbólumra, még keresztre sem! Ugyanis megmondatott, hogy az ő gyógyulása, az ő boldogsága, az ő öröme a Szent Lélektől, azaz a Mindenható Istentől van. Attól az istentől, aki szimbólumok nélkül is, köszöni szépen jól van, és meg tud gyógyítani bárkit. Sőt, saját tetszésére, kedvtelésére még a halottat is fel tudja támasztani szimbólumok nélkül, annak bizonyságául, hogy ÉRDEMES MEGISMERNI ŐT az általa kijelölt úton, Krisztus beszédein keresztül.
A reiki egyik különlegessége, értesüléseim szerint abban rejlik, hogy lehet angyalokkal kommunikálni, tőlük segítséget kérni. Minden emberi, hús-vér kívánságra van egy angyal, akit meg lehet szólítani, és aki „a lélek egy kis részéért” cserében teljesíti a megrendelő kívánságait.
Kérlek, ne haragudjál, kedves olvasó, ha néhol egy kissé szarkasztikusan fogalmazok. Mikor ezeket a sorokat rovom, én nem mosolygok. Sőt, nagyon is szomorú vagyok, mert embertársaim életéről, lelki békéjének és szabadságának elvesztéséről van szó. Egyáltalán nem szándékszom viccet csinálni ezekből a dolgokból, mert az olyan lenne, mint azon nevetni, hogy valakit kettévág a villamos.”
A Theta Healing egy másik igencsak nagy népszerűségnek örvendő ezoterikus irányzat, melynek egyik legfőbb szlogenje, hogy egyenesen a Teremtőhöz fordulnak energiáért és gyógyításért. Azt nem tudom, hogy ők a Krisztus Jézust hányadik szintre helyezik. De abban biztos vagyok, hogy nekik nincs szükségük sem rá, sem az ő tanításaira, mert lemennek thétába, és ott egyenesen a Teremtővel kommunikálnak, aki megrendelésre küldi számukra az energiát, és a gyógyítást.
Ismételten hangsúlyozom, hogy amit ide leírok azt a legnagyobb fájdalommal írom.
De egyszerűen képtelen vagyok figyelmen kívül hagyni, hogy ez az Isten kicsit olyan, mint a rajzfilmek, meg a sci-fi filmek szuperhősei, a „Superman”-ek és a „Batman”-ek fölött álló erő, mely intelligencia és bölcsesség helyett kigyúrt testet, és természetfölötti erőket ad a szolgálóinak, hogy szuperfegyvereikkel megmentsék a világot.
Többek között ez az egyik leglényegesebb különbség a Krisztus Jézus tudománya és a New Age tudományok között: az utóbbiban a hangsúly az energiákon meg a csodákon van. Az előző meg arra szólít, hogy megismerjük Isten bölcsességét, és megcselekedjük azt.
Gondolom, feltűnt, hogy ezeket az ezoterikus iskolákat nem a népszerűség sorrendjében említem, hanem spontánul, ahogy eszembe jutnak. Ha népszerűségi sorrendben akartam volna állítani őket, elképzelhető, hogy a
Villás Béla féle Árkádia Fényeinek Spirituális egyháza -val kellett volna kezdjem a felsorolást, melynek egyik legfőbb jellemzője a sokoldalúság. Ötvözi a Bibliának egy részét, Jézus tanításainak egy parányi töredékét, a reikit, és más okkult tudományokat, melyekbe külön-külön beavatást kínál egy előre meghatározott összegért. Ezen kívül papokat is képeznek és szentelnek fel a megcsonkított, részigazságokat tartalmazó ige hirdetésére. Sokan azért robotolnak napi minimum nyolc órán keresztül, és azért szaladnak a mókuskerékben, hogy meg tudják fizetni Villás Béla kurzusait, “tananyagait” és beavatásait. A marketingszöveg Villás Bélánál az, hogy ő nagyon sok beavatáson ment keresztül, hogy elérje azt a szintet, amelyen most épp van. Állítólag még mérget is ivott. És az a tény, hogy a mérget megitta, és nem halt meg tőle, a legfőbb bizonyítéka annak, hogy ő egy olyan beavatási szinten van, ahonnét egy csekélyke összegért beavatásokat osztogathat azoknak, akik még csak most indultak el az úton.

Drága embertársaim! Fontos tudnod, hogy az élet tudományába való beavatás teljesen ingyen van! Ingyen kapjuk és ingyen is adjuk azok számára, akik őszintén meg szeretnék ismerni Isten tervét! Ez a lényeg! Az élet tudománya, épp úgy, mint az élet maga, Teremtő istenünk kegyelmi ajándéka számunkra! Ha fizetned kell a tudományért a spiritualitásért, száz százalékos, hogy nem az élet tudományát sajátítod el, hanem a test és a lélek rabságának, és romlásának tudományát, melyet egy kis ideig, egészséget megőrző gyakorlatokkal, és ideiglenes megnugvást kínáló meditációkkal leplezhetsz, eltakarhatsz.
Megértem, ha már nagyon megundorodtál a vatikáni kereszténységtől, és már hallani sem akarsz róla, de ne hidd azt, hogy ezek a hangzatos New Age iskolák igazságra visznek téged! Milliószor jobban jársz, ha elmész egy tisztességes, 80-90 év körüli bácsikához vagy nénikéhez, ki becsületesen végighordozta a maga keresztjét, belátta és megbánta tévedéseit; és ragyognak a szemei, mert már közel van a megboldoguláshoz, Isten országához. Tőle nagyon sokat tanulhatsz. Talán még egy szelet házikenyeret is elfogyaszthatsz szalonnával és hagymával.
Tudomásom van róla, hogy a Numerológia (szinte azt írtam, hogy numerolo iga) és a Szcientológia is beköszöntött már Székelyföldre, de a fentiek mellett ők még gyerekcipőben szaladgálnak egyik városról a másikra. Ismerek személyeket, kik már euró ezreket áldoztak a numerológia budapesti oltárán, és akik úgy gondolták, (remélem, már nem), hogy a numerológia „tudományának”oktatói földre szállt istenek.
A családállítás tudományáról és a regresszióról is tudomásom van. Ezek a technikák, ahogy látom, a fent említett New Age tudományok segédeszközei, kísérői.
A Vipassana meditáció még nem annyira elterjedt Székelyföldön. Röviden most csak annyit mondok róla, hogy ha egy katolikus vallásos ember találkozik a Vipassana meditációval, nagy valószínűséggel váltani fog: Vipassanát gyakorló vallásos ember válik belőle. A másik lehetőség az, hogy eljár templomba, és közben a Vipassanát is gyakorolja. A vipassana újraélesztője, Goenka mester köztudottan baráti viszonyt ápolt a világ vallásainak vezetőivel. Ugyanazokban a kitüntetésekben és elismerésekben részesült, mint ők, mivel ugyanazt a szellemiséget szolgálja, és terjeszti mint az összes felekezet és irányzat, mely a vallásos szellem uralma alatt van.
Részletes beszámolót írtam a Vipassanáról évekkel ezelőtt, amikor én magam is részt vettem Nepálban egy tíz napos Vipassana elvonuláson. Ez a meditációs gyakorlat ugyanúgy az önmegváltásra, az önerőből történő felemelkedésre fókuszál, mint megannyi, hinduizmusra és buddhizmusra épülő ezoterikus tudomány. Bár külsőleg különbözik más buddhista irányzatoktól, a lényegét illetően ugyanazt a célt szolgálja, mint a többi.
Minden okkult irányzat közül a legnépszerűbb és a legrégebbi import-tudomány meglátásom szerint
az asztrológia, mely többnyire kéz-a-kézben jár a fent említett irányzatokkal. Az asztrológia szinte mindenütt alap. A szívem összeszorul, amikor az emberek már az ismerkedés első órájában a csillagjegyekkel próbálják beazonosítani, bekategorizálni egymást. Jelenlegi látásom szerint az asztrológia a ráolvasás az ember szellemi megkötözésének egyik legalattomosabb módszere. Miért mondom ezt? Azért, mert valamilyen mértékben bekategorizálja, körülhatárolja, ezáltal predesztinálja az embert. Talán az asztrológiának mond ellent leginkább Krisztus legeslegfontosabb tanítása, az újjászületésről szóló beszéde miszerint, aki nem születik újjá lélektől, NEM LÁTHATJA MEG az igazságot, az isten országát. A következőképpen fogalmaz:

“A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.”
“A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.”

Tehát, aki újjászületett, nem lehet kos, nem lehet szűz, nem lehet mérleg, és a kínai horoszkóp szerint sem lehet semmilyenféle csúszómászó, mert olyanná válik mint a szél, melyet a rendszer nem tud kiszámítani, irányítása alatt tartani. Azt hiszem, hogy Krisztus Urunk ezen tanítása magyarázatot ad arra is, hogy miért kellett őt olyan sürgősen eltenni láb alól. Az Ő tanításai szerint, tehát, egyértelműen kijelenthető, hogy aki jósnőktől, asztrológusoktól és más jelmagyarázóktól, parázson járóktól, ingát, kártyát és más misztikus eszközöket használóktól akarja megtudni, hogy ki ő valójában, az nem méltó az igazságra, mely a Lélek által kijelentetik. Nem lehet annak sem ismerője, sem cselekvője. Ekképp szabaddá sem válhat. Nem szabadulhat meg világi kötelékeitől, mert örömét, lelki békéjét és szellemi érettségét kiszolgáltatta gyarló embertársai tudományainak, jóslatainak, magyarázatainak.
Amennyiben igaz, hogy az ember a teremtés koronája, teljesen egyértelmű, hogy több, mint megalázó számára, hogy az állatokról elnevezett csillagképek szerint próbálja beazonosítani magát, egyedi és megismételhetetlen emberi mivoltát. Ez, az egyszerű józan paraszt fejében, ki egész életében semmit sem olvasott, de lelkiismeretes és tisztességes életet élt, nem kérdés. Csupán számunkra az, mert tele van a fejünk olyan tudományokkal, melyek elszakítanak bennünket az élet legalapvetőbb törvényeitől.
Talán csak egyetlen olyan honfoglaló van, mely még az asztrológiánál is hamarabb beköltözött a Székelyek földjére. És ez nem más, mint
a jóslás, melynek különböző válfajai ismeretesek: kártyavetés, kávéból való jelolvasás, „vízvetés” stb. Úgy érzem, hogy a fentiek után nincs értelme még erre is részletesen kitérni.
Helyette említést tennék az
angyalokhoz való imádkozásról, mely ugyanúgy, mint az asztrológia, a fent említett New Age mozgalmak szerves kísérője.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nincs semmi szükség arra, hogy testi kívánságaink szerint angyaloknak adjunk le rendeléseket, ugyanis megmondatott, hogy a segítő, kit a Krisztus Jézus nevében küld a Teremtőnk, személyesen megtanít minden alázatos szívű isten-gyermeket mindenre, ami számára soron következő. Ezért, ahogy János apostol is írta, nincs szükségük arra, hogy bárki is tanítsa őket, mert az a kenet, melyet Krisztus beszédeinek megismerése és megcselekvése révén kapnak, megtanítja őket mindenre. A Szent Lélek fogalma mindannyiunk számára egy misztérium. Én sem tudnám egyértelműen megmondani, hogy mi az. Azt mondom, hogy Istenünk láthatatlan, de mégis érzékelhető jelenléte, ereje. Pont. Majd megtudom, ha eljön az ideje. Egy biztos: a Krisztus bölcsessége szerint tanítja és segíti azokat, akik Istenhez fordulnak. Aki tapasztalta már, tudja, hogy létezik, és nem tétlenkedik.
Az úgynevezett
sámánok és táltosok sajnos, ugyanazt a szellemiséget szolgálják, amit a fenti irányzatok. Elnézést a szarkasztikus kifejezésért, de úgy lehetne a legegyszerűbben és a legtömörebben bemutatni a tevékenységüket, hogy különböző szimbólumokat, indián-ősmagyar szokásokhoz hasonló rítusokat alkalmazva keverik a Jézuskát a géppuskával. Az a Jézus, akiről ők beszélnek, sajnos szintén emberi elképzelés szüleménye, melyet titkos tanokra és emberi fantáziálásra építenek, és melynek nem sok köze van az evangéliumok Krisztusához. Ezért nem képes gyógyítani, és a lelki békét sem tudja visszaadni senki számára. Ez az irányzat a díszes körítéseknek, parázson járásoknak, és más szertartásoknak köszönhetően hosszan tartó függőséget okozhat a legtöbb keresőnek. A mesébe illő rituálék sokszor csak még jobban elterelik az ember figyelmét azokról a problémákról, melyekről, ha nem vesz tudomást, testi és lelki épségét kockáztatja. Tudok olyan esetről, melyben a sámán által kezelésbe vett és rendszeresen „gyógyítgatott” beteg végül az orvosok szikéje alatt szembesült azzal az egyszerű ténnyel, hogy a sámánnal csak az idejét és élete energiáját vesztegette, szolgáltatta ki ismeretlen erők és hatalmasságok számára. Személyes meggyőződésem, hogy ilyen helyeken az történik, hogy a gyógyulni vágyók, egy kis, külsőségeken alapuló testi vagy misztikus élményért cserében tudatlanul odaadják életerejüknek egy részét annak a szellemi hatalmasságnak, amelyet a sámán, illetve a táltos képvisel. És ezen a ponton eszembe is jutnak egyedüli igaz barátom szavai:
A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.” (Jn 10:10)
Utoljára hagytam az összes New Age mozgalom közül a legeslegalattomosabbat,
a pünkösdista karizmatikus kereszténységet, melyről nem szándékszom most sokáig beszélni, mert korábbi írásaimban részletesen beszámoltam róla. Ez az irányzat meglátásom szerint azért a leggonoszabb, mert Krisztus neve mögé bújva hirdeti szinte ugyanazokat a hamis tanokat, amiket a keletről beáramló New Age ezotéria is hirdet. Elhiteti, hogy az emberekbe valamiféle gonosz lények bújnak bele, és gonosz cselekedeteket hajtanak végre. Ugyanakkor olyan tanokat is híresztelnek, melyek szerint a bukott angyalok és démonok emberekkel közösülve újabb démonokat hoznak létre. Ezek a doktrínák Krisztus tanításainak felületes ismeretéből születnek, és sokkal nagyobb károkat okoznak az ember lelkében, mint a kisebb tekintélyek neveihez fűződő „kisebb hazugságok”.
Erről a témáról egy nagyon jó videót készített a Reveal Hidden Reality youtube csatorna, melyet ajánlok minden igazságkereső embertársam figyelmébe. A címe: Démonok az emberekben.
A pünkösdista karizmatikus mozgalom látszólag keresztényi, de valójában a velejéig át van itatva azokkal a hazug spekulációkkal, emberi képzelgésekkel, amelyek a fent említett New Age irányzatokban is megtalálhatók.
TÉVES HIT
Sokan abban a téves hitben élnek, hogy csupán azáltal, hogy már nem járnak ezekre a kurzusokra, tanfolyamokra, már meg is szabadultak az ott szerzett információk romboló hatásaitól. Tudniuk kell, hogy ez nem lehetséges. Az ott elültetett magok, hamis információk valamilyen mértékben még mindig bennük vannak, és a tudatalattiból, mint különböző népi szokások, irányítják őket, és nagyon is meghatározzák életük útját, és annak irányát. Krisztus nem hiába mondta azt, hogy az igazság megszabadít. Az ő beszédei a világ hazugságaival szemben úgy viselkednek, mint a sav a lúggal szemben: semlegesítik azokat. Tehát aki még nem ismerte meg az igazságot, mely életre visz, biztos lehet benne, hogy a new age mozgalmak által megszerzett hazugságokat még nem semlegesítette, és a lúgos elmeprogramok hatása alatt van, melyek apró léptekben, szinte észrevehetetlenül kiviszik őt a temetőbe.

Egyik legfőbb bizonyítéka annak, hogy a New Age mozgalom a megtévesztés szellemétől való, az, hogy, aki benne van, annak ellenére, hogy ki szeretne jönni a rendszerből, még mélyebbre kerül annak labirintusába. Anyagi függőségei nem elapadnak, hanem egyre csak gyarapodnak.
A másik egyszerű bizonyíték az, hogy Krisztust különböző szintekre helyezik. Egyik a 8. szintre, a másik a 11. szintre, és így tovább. Tehát nagyon megoszlanak a vélekedések az ő „tudatossági szintjét” illetően, és szinte minden egyes ezo-suliban beszélnek olyan felemelkedett mesterekről, kik messze fölülmúlták őt.
Ebből látszik, hogy emberi spekuláció, képzelgés az egész. Akik szívében és elméjében bizonyságot tett a Mindenható, tudják, hogy Ő valóban a megütközés köve, melybe ha beleütközik egy hazugság, darabokra hullik, megsemmisül. Minden egyes irányzatban durva spekulációk folynak az ő személyét illetően. Egyesek azt mondják, csak próféta volt, mások azt, hogy megvilágosult mester. Egyesek azt állítják, hogy szkíta származású. Mások pedig azt, hogy zsidó. Egyesek úgy tudják, hogy Indiában járt, és Tibetben tanult. Mások azt állítják, hogy még a Kárpát-medencét is körbe sétálta. Egyesek azt hirdetik, hogy valójában meg sem halt, hanem egy, a tibetiektől tanult meditációval lelassította a légzését és a szívverését. Mások azt, hogy megnősült, megöregedett, és meghalt valahol Japánban. Egyesek azt mondják, hogy a 6. szinten van. Mások a 10. szint fölé, de más, magukat dicsérő mesterek alá helyezik őt.
Egy dolog biztos: akik az övéi, tudják, hogy ő az, akinek mondotta magát: Krisztus, a felkent, akikről a próféták jövendölései szólnak, akit feltámasztott Isten a halálból, hogy azzal bizonyságot tegyen a beszédei mellett, és lehetőséget biztosítson az igazságot éhezőknek a megigazulásra, a világ hazugságaiból való végleges megszabadulásra, az örök életre.

Miért hajlandók az emberek hatalmas összegeket áldozni a New Age tanokra, mikor az élet tudománya teljesen ingyen elérhető mindenki számára?
A legnyomósabb oka annak, hogy az emberek képesek hatalmas összegeket áldozni a részigazságokért, a spirituális tanokért, az, hogy az a tudomány, melyet pénzért lehet adni-venni, megengedi számukra, hogy megmaradjanak dédelgetett hazugságaikban.
A pénzen vásárolt „tudomány” ugyanis NEM közli a tanoncokkal, hogy csak két út van, középút nincsen. És azt sem jelenti ki, hogy a hazugság halált nemz. Ekképp mindenki megmarad az ő féltve őrzött hazugságaiban, és nem szerez tudomást arról, hogy létezik egy olyan igazság, amelyért megéri elhagyni a hazugságokat, amiben olyan élet van, amilyent emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és mely olyan békét kínál, melyet emberi szív nem érzett.

Aki egy picit is ismeri az Ő beszédeit, ismeri az igazság megismerésének módját. Tudja, hogy pénzzel, embertársaitól az égadta világon senki nem veheti meg sem a megvilágosodását, sem a lelki üdvét. Krisztus azt mondja, hogy aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik. Aki éhezi, és szomjúhozza az igazságot, annak az Úristen, ki „a szívek és a vesék vizsgálója”, kijelenti azt. Ezért mondja, hogy a legfőbb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, a te istenedet teljes Szíveddel, teljes Elméddel, teljes Erőddel. Ki az Úr, a mi istenünk? Az életet adó igazság, mely tökéletesen megjelentetett Krisztus urunk által, ki még élete árán is vállalta, hogy nem köt kompromisszumot a világ urával, a varázslók és az okoskodó írástudók tudományaival.

Az a közös tehát valamennyi New Age mozgalomban, hogy tudatossági szintekben gondolkodnak. Megfigyeléseim szerint a tudatossági szintek száma, és jellege iskolánként változik… Már olyan „mesterrel” is találkoztam, ki a 32 tudatossági szintből Sai Babat a 36. tudatossági szintre helyezte, Eminescut a 8-ra, Krisztust pedig a 11-re.
Egy ilyen bevezető után nyilván már szinte senki nem érez késztetést, hogy megismerkedjen az evangéliumokkal, mert amit az iskola kínál a pénzéért, sokkal magasabb szintű tudomány, mint, amivel az evangéliumokban találkozhatna. Főképp miután azt is megtanították neki, hogy azokat a pápa már sokszor „átírta”.
Egyszerűen őrültség, ami végbemegy az ezotériában. Az a legszomorúbb benne, hogy annak, aki elkötelezte magát valamelyik irányzat mellett, valamiféle felavatást, beavatást, kitüntetést kapott, nincs egy külső rálátása erre a jelenségre. Nem látja, hogy, ami folyik a szomszédos iskolában, nagyjából ugyanaz a doktrína, mint amit ő is képvisel, egy másik jelmezbe bujtatva.

Drága olvasó, fáj a lelkem, amikor ezeket a sorokat rovom. Sírni és kiáltani tudnék, hogy ne tegyétek, mert az életeteket kockáztatjátok ezzel! Forduljatok meg, amíg még nem késő! Az a tudat vigasztal, hogy az élő Isten látja, kinek mi van a szívében. Megszólítja az övéit, és kivezeti őket abból a lelki útvesztőből, melybe ezen “értékes tudományok” révén bele menekült, a világ hazugságai elől.

Egy másik közös nevezője ezeknek az iskoláknak az, hogy olyan istenséget tisztelnek, mely egyetért a tanoncokkal mindenben, és nem igényli azt, hogy megismerjék és megcselekedjék az ő igazságait, mint ahogy a Krisztus Jézus megismerte és megcselekedte az Ő atyjának az akaratát. Azt állítják, hogy nincsen jó, és nincsen rossz. Ezért a tanoncoknak a saját bőrükön, sokszor kemény fizikai és lelki gyötrelmek révén kell megtapasztalniuk, hogy ez nem igaz.
A legmegtévesztőbb eleme ezeknek a spirituális mozgalmaknak talán az, hogy működnek! Az összes képes arra, hogy ideiglenes örömöt, megnyugvást kölcsönözzön a léleknek. Épp ezért függőséget is okoznak. Követői folyton vissza kell menjenek ugyanarra a helyre, ugyanabba az állapotba, ugyanarra a kurzusra, ugyanabba a meditációs pózba. Folyton ki kell adják azt a bizonyos összeget, hogy “továbbfejlődjenek”. Ekképp a pénzért való robotolást sem hagyhatják abba. A legszomorúbb az, hogy a kurzusokon a szabadság illúzióját veszik magukhoz, melyet sokan életük végéig lízingelnek (részletre fizetnek). Szinte olyan ez számukra, mint a kábeltévé, vagy az internetes előfizetés, mely révén a rendszeresen befizetett összeg fejében megszakítás nélkül megy tovább az öröm-szolgáltatás.
Viszont tényleges szabadságot senki sem szerez. Megmaradnak a banki adósságok, a testápoló szerek, a Lenkei vitaminok és a bioboltos termékek, az ingák, a kristályok, a mágnesek, a szimbólumok, a rózsafüzérek és a babonák. Megmarad az összes tárgyi eszköz, függőséget okozó testi és spirituális gyakorlat, melyek nélkül a legtöbben szinte instant módon elveszítenék boldogságukat. Pál apostol nagyon találó szavaival fejezném be ezt a bekezdést:

Ne áltassátok magatokat, Istent nem lehet becsapni! Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (életünk hasonló a föld megműveléséhez. A gazdálkodó is annak a termését aratja le, aminek a magját elvetette.)
Aki azért vet, hogy kielégítse bűnös természetének kívánságait, annak ez a bűnös természet örök halált terem, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Lélek tetszésére vet, az a Szent Lélekből arat örök életet.”

Az élet, és annak tudománya, drága olvasó, AJÁNDÉK ISTENTŐL, melyet a legtökéletesebben Krisztus jelleme, szellemisége, tanításai és cselekedetei által jelenített meg a Mindenható. Nem lehet sem megvásárolni, sem eladni azt! Az alázatos szívűek, a szelídek, az igazságot éhezők és szomjazók díjmentesen megkapják. Az önteltek, a tudálékosok, a kevélyek, akik elfogadták a világi kitüntetéseket, az emberek dicséretét, elszalasztják azt.
Minden egyes ember valamilyen mértékig szellemi vakságban van, ami azt jelenti, hogy úgy hazudik magának és embertársainak, hogy még ő sem tud róla. A hazugság és a tudatlanság, mint látjuk, halált nemz. A szellemi vakságot hangzatos emberi elméletekkel, spekulációkkal NEM LEHET semlegesíteni, mert épp ezekkel az eszközökkel hoztuk létre azt. Egyedül Isten ereje és Krisztus bölcsessége képes az embert szembesíteni azzal a valósággal, melyről világi vágyait kergetve, képtelen volt tudomást szerezni.
Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. De nem a kötelező út, nem a kötelező igazság és nem a kötelező élet, hanem a szabadon választható lehetőség az életre, az örökön tartó megújulásra. Aki ismeri az ő beszédeit, annak beszédeit ismeri, aki őt elküldte. Aki cselekszi az ő beszédeit, annak örök élete van.

Az ő szeretete és bölcsessége világítsa meg az utat minden lépted előtt!

P.S.
Fontosnak tartom ismételten kijelenteni, hogy ezzel az írással nem az volt a célom, hogy megbántsam azokat a személyeket, kik még mindig benne vannak a fent említett iskolákban, szellemiségben, gyakorlatokban. Nem az a lényeg, hogy én megmondjam a tutit bárkinek is, hanem az, hogy az Élő Isten és Krisztus tudománya által minél többen megszabaduljanak fizikai és szellemi betegségeiktől megkötözöttségüktől.

Ha tetszenek az itt megjelenített gondolatok, nyugodtan megoszthatod őket barátaiddal, ismerőseiddel. Főképp azokkal, akikről tudod, hogy sokat szenvedtek már a világ hazugságai miatt.
Ha szeretnél értesítést kapni az ezután következő, Krisztus tanításait ismertető és népszerűsítő bejegyzésekről, feliratkozhatsz a hírlevélre a jobb oldali sávban található lehetőséget használva.
Bár van a blognak egy facebook oldala is, nem szívesen népszerűsítem azt, mert a facebook egyre önkényesebben kezeli azokat a tartalmakat, melyek nem felelnek meg a jelenlegi világ-paradigmának. Tehát nincs semmi garancia arra, hogy a facebook oldalunk sokáig fog működni.
A www.youtube.com/szabadgondolat csatornára olyan videó- és hanganyagokat töltünk fel, melyek ugyanúgy, mint ez a blog, abban segítenek az útkeresőknek, hogy minél jobban megismerjék és a hétköznapokban is alkalmazni tudják Krisztus, életről szóló tanításait.
A következő bejegyzésekben az Írás alapján megvizsgáljuk, hogy mit jelentenek azok a tanítások, melyeket a szövegkörnyezetből kiragadva a New Age ezotériában, mint marketing fogásokat használnak:
– Ti is Istenek vagytok!
– Mustármagnyi hittel hegyeket mozdíthattok!
– Bármit kértek, megadatik!
– Isten bennetek lakik.
– Ne ítélj, hogy ne ítéljenek! Stb.)

 

[mailerlite_form form_id=1]

A legújabb bejegyzések I

Az utolsó válaszfal Isten és Ember között

AZ UTOLSÓ VÁLASZFAL ISTEN ÉS EMBER KÖZÖTT AZ,
MELYET CSAK EGYEDÜL DÖNTHET LE AZ EGYÉN, ÉS
MELYET CSAK AZ EGYÉN DÖNTHET LE EGYEDÜL
(NAGYCSÜTÖRTÖKÖN).

A legnagyobb félelmem az, hogy semmit sem tarthatok meg abból, amit most értéknek hiszek ahhoz, hogy egyé váljak az örök érvényű, örök életű értékkel. Félek a teljes megsemmisüléstől, attól, hogy teljesen senkivé és semmivé legyek.
A fizikai világban ugyanúgy, mint a virtuális valóságban attól érzem magam jónak és értékesnek, ha másnak is tetszik az, amit képviselek, avagy “képmutatok”.
Ilyenkor egy hang azt kiáltja bentről, hogy ne legyek elbizakodott, mert, ha hétmilliárd “teccik”-et kapna a mutatott képem, akkor sem lehetne igaz. Sőt, ellenkezőleg! Minél többnek tetszik, valójában annál hígabb, annál értéktelenebb, annál erőtlenebb, annál hiábavalóbb az “igazságom”. És fordítva: minél kevesebben rokonszenveznek vele, annál nagyobb az esély rá, hogy közel járok a hiábavaló és az örökkévaló közötti válaszfalhoz, annak ledöntéséhez.

A mozgalmakban mindig tömegek vannak. A buziparádéktól elkezdve a “védjük meg a pandákat” -féle mozgalmakig az összes a tömeg eledele, mely azt próbálja elhitetni, hogy attól igaz valami, hogy sokan voksolnak rá.
Mint látjuk, annak ellenére, hogy mindenki vágyott rá és sóvárgott érte, a demokrácia sem lett a megváltás eszköze. …És az újat mindig azok az emberek hozták, akikben senki sem hitt, kiket embertársaik megfosztottak halálos álmot hozó társaságuktól.
A minap egy barátom felhívta figyelmem, hogy az, hogy az igazságért le kell tudnunk mondani mindenről azt jelenti, hogy ha a mindenünk 1000 krajcár, amiből ha megtartunk egyetlenegyet, a másik 999-ről fölöslegesen mondtunk le, mert az egy krajcár, melyet titkon megtartottunk, ugyanakkora rabságot okoz, mint az ezer.
Az “ígéret” az, hogy minden az enyém lehet azáltal, hogy mindent elengedek. A minden az örök igazság, melyben már nincs változás. A minden az, amiből bármikor bármi megszülethet egy kis ideig, amíg a mulandóság átkával megsebzett és halálra ítélt helyzet úgy kívánja.
Ha a minden elengedése megtörténik, látszólag a semmit kapom. Ezért nehéz elengednem az utolsó kapaszkodót is, az utolsó krajcárt is, mely a biztonság látszatával homályosítja be szemeim világát. Bármennyire is hihetetlen, sokszor egyetlen garason múlik az élet, melyet képtelenek vagyunk elengedni.

Mit is jelent hát egyé válni az igazsággal?
„Megérzek” valamit, mit korábban sosem láttam, és kijelentem, hogy annak ellenére, hogy ehhez hasonlót sosem láttam, sosem hallottam, sosem tapasztaltam, amit most érzékelek, sokkal valóságosabb, mint bármi, amit emberi szem valaha láthatott.
A kijelentés után jön a próba, a kínok kínja: a hétmilliárd ember a tengerből, a hétmilliárd kifogás és magyarázat megtestesülése, melyet az én tudatlanságom nemzett, és szült a világra. Az egyik azt mondja, megőrültem. A másik azt, hogy elment a józan eszem. A következő szemlélteti velem új látásom súlyos következményeit. A következő rám olvassa a végzetem. A következő azt kiáltja, hogy bűnös, megérdemli, hogy megkínozzák, és kivégezzék, mert félrevezeti embertársait. A következő már meg is ragadja a követ. A következő a többit bátorítja, hogy ne mulassza el kitölteni rajtam haragját, kiönteni rám békétlenségét. A következő már a kötelet készíti. Egyetlenegy embert sem tapasztalok már, ki ugyanazt látná, amit én. Sőt, a fizikai érzékeim is ellenem fordulnak: az összes azt kiáltja, hogy valótlan a kép, melyet lelki szemeim látnak. Elfog a rémület, a téboly is megkörnyékez. Mint sűrű fekete köd, nehezedik rám a félelem. Vissza akarok szaladni a langyos biztosba, de nem tudok nem emlékezni rá, hogy már időtlen idők óta benne vagyok, fuldoklok, haldoklok. Mi lehet rosszabb? A teljes megsemmisülés, vagy az örökön tartó haldoklás? Vért izzadok. Senki nincs már kinek panaszkodhatnék. Senki nincs, kivel megoszthatnám a terhem. A világ képei összemosódnak vérmes szemeim előtt. Az emberek is belefolynak a hazug festménybe. Félelmeimmel együtt az ellenségeim, azok képei is szétoszlanak szerre. Kezdetét veszi a végső magány: nincs feleség, nincs férj, nincs gyermek, nincs barát, nincs kolléga, nincs szomszéd, de még csak ellenség sincsen, ki megkritizálhatna, kérdőre, felelősségre vonhatna… Egyetlen lélek sincs már az égadta világon, ki bármilyen reakcióval illethetné az állapotomat. Láthatatlanná váltam. Egy hosszú pillanat a teljes semmiben, a poklok poklában, az időtlen sötétben, a semmi és a senki teljességében, a megsemmisülés végtelen üregében. Nincs már, ki zokogjon, nincs ki bánkódjon, nincs ki panaszkodjon. Az sincs már, ki egy lehetne a mindenséggel. Csak a semmi, mely nincs, és mégis van, mely nem tud sem magáról, sem másról, mely mint a teljes világegyetemet magába foglaló, tudat nélküli petesejt létezik a létről mit sem sejtve. Üres vagyok, meghatározatlan, meghatározhatatlan, határokat és korlátokat nem ismerő, létről mit sem sejtő létező, melyben elfér az egész világ. Az a semmi vagyok, mely lehet bármikor bármi, melyet az Örökkévaló kedvére formálhat, alakíthat, és alaktalaníthat. Egyé váltam vele. Ekképp már nem tudok mást tudni, csak a tökéletest. És cselekedni sem tudok mást, mint, ami ahhoz szükséges, hogy ellensúlyozza az ideiglenes káoszt. Én és az atya egy vagyunk; aki engem lát, az atyát látja. A szél vagyok, mely ott fú, ahol akar, melynek zúgását hallják, de nem tudják merről jő, és merre tart. Az erő mely elveszi a többletet, és pótolja a hiányt, mely mindig egyensúlyba hozza a mérleget. A forma vagyok, mely bármikor készen áll meghalni, szükség esetén meg újraformálódni. Az élet vagyok, mely azáltal nyerte el örök-érvényűségét, hogy lemondott önmagáról. Az vagyok, aki vágyak nélkül veszi, és adja a szert, mely etet, ki létezhet akkor is, amikor senki más nem létezhet. Az vagyok, kit a szegénység nem fog akkor sem, amikor a legnagyobb kincset is odaadja, mert minden tőle indul és minden hozzá tér vissza.

[mailerlite_form form_id=1]

Lehetnek ellenségei egy “spirituális harcosnak”?

A facebookon találtam egy olyan bölcseletet, mely arra indított, hogy alaposabban is megvizsgáljam a fenti kérdést.
Abu Bakr, Mohamed próféta tanácsadója, a következőt állítja:
“Egy spirituális harcosnak nincs külső ellensége.”
Erre a kijelentésre az első reakcióm az volt, hogy hamis. Egy kis idő múlva meg arra jutottam, hogy nem egyértelműen hamis, hanem pontatlan, és túlontúl félreérthető, félreértelmezhető, a hamisság eszközeként használható.
Ha szó szerint vételezzük a fenti állítást, akkor egyértelműen hamis. És hamisságát igazolják Krisztus szavai, de még a józan paraszti ész is. Egyértelműen kijelenthető, hogy amennyiben szó szerint is igaz Abu Bakr kijelentése, Krisztus állításai hamisak. Amennyiben Krisztus kijelentései igazak, nem lehet igaz Abu Bakr bölcselete.
“Emlékezzetek meg ama beszédekről, a melyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” (Jn 15:20)
“Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.” (Lk 6:26)
“Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, a mi az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.” (Jn 15:19)
Tehát amennyiben igazak Krisztus urunk szavai, Abu Bakr kijelentése csak akkor lehetne igaz, ha azt sugallná, hogy “a spirituális harcos” nem tekint ellenségként az ellenségeire. (Megbocsát nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, mert a tudatlanság ébreszti bennük a megújulásra hívó igazsággal szembeni ellenszenvet.)
Viszont, ha valóban spirituális harcos valaki, teljesen kizárt, hogy ne legyenek olyan személyek, akik ellenségként tekintenek rá, mert az igaz spiritualitás önkéntelenül is kihívja, és kikezdi az emberekben lévő hamisságot, hogy a hazugságot felismerve, megtagadják azt, és elindulhassanak a megigazulás, avagy a hiábavalóság börtönéből való megszabadulás útján.
Miért?
Azért, mert a spirituális harcos kijött már a tömegszellemből, azaz a tengerből. Megtanult a tengeren járni. És ha kijött a tömegszellemből (a tengerből), aki ránéz, az is ki akar majd jönni onnét. És minél többen jönnek ki a tengerből, annál inkább gyengül a tenger uralma.
Viszont, mint tapasztaljuk, a tömegszellem (a tenger) nem nézi jó szemmel saját hatalmának gyengülését, híveinek elvesztését. Ezért támadást intéz mindenki ellen, aki világosságával rombolja az ő sötétségét.
Ez a támadás nyilván csak akkor nem történik meg, ha a spirituális harcos csupán gondolja magáról, hogy spirituális harcos, de a valóságban se nem oszt, se nem szoroz az ő jelenléte a tengerben. Nem gyengíti meg a népek tengerének hatalmát.
Ezért azok a “spirituális harcosok”, akiket körülrajong, pénzzel, és ünnepel a világ, teljesen logikus, hogy báránybőrbe bújt farkasok, akik a spiritualitás köntösében tetszelegnek. Ilyenek a best-seller írók, sztárok, pénzért prédikáló, anyagi jólétben dúskáló spirituális tanítók.
Ha valaki tényleg “spirituális harcos”, akaratlanul is világít, mert “Nem rejtethetik el a hegyen épített város”. (Mt 5:14)
A világosság pedig akaratlanul is gyengíti a sötétséget. És ha ez így van, máris elértünk János evangéliumának a bevezető gondolataihoz:
“Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében !!!beszédeiben!!! hisznek; A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől !!!az örök igazságtól, avagy a lélektől!!! születtek.” (Jn 1:9-13)
Tehát Abu Bakr kijelentését, mint látjuk, az élet rendjét alázatosan megfigyelve, és megértve, egyszerű paraszti logikával is meg lehet cáfolni.
Én személyesen úgy sejtem, hogy Mohamed segédjének a bölcselete, melyet akár építőmódon is lehetne értelmezni, nem véletlenül van ennyire pontatlanul és félreérthető módon fogalmazva. Legalábbis felteszem a kérdést, hogy mi akadályozhatta őt abban, hogy úgy fogalmazzon, hogy “A spirituális harcos nem tekint ellenségként az ellenségeire”.
A bölcselet álnokságának leleplezése:
A legegyszerűbb cáfolata a prófétasegéd szavainak a következő:
Romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt (Mt 7:18)
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak. (Mt 6:24)
Mivelhogy tudomásunk van róla, hogy Abu Bakr földi hatalmat élvező, és földi hatalmat gyakorló ember volt, könnyen arra következtethetünk, hogy annak az Úrnak szolgált, aki megadta neki a földi hatalmat és dicsőséget.
Aki Abu Bakr szó szerint vett, ekképp felettébb félreértelmezett bölcsessége szerint próbálja élni az életét, az tudatlanul az eljellemtelenedés irányába igyekszik. Mindenütt, mindenhol, minden körülmények között úgy próbál jelen lenni, és beszélni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Ezért jelenlétével senkit nem sért meg, beszéde senkinek nem okoz megütközést.
Márpedig ha a hamisság nem ütközik meg, nem törhet szét. És ha a hazugság nem törik szét, helyét nem veheti át az igazság, és az abból származó szabadság.
A korszellem hígulása, a tömegek butulása épp annak köszönhető, hogy a mai férfiak elfelejtették, mit jelent férfinak lenni. Kényelmük, anyagi jólétük és a hamis biztonságérzet által vezérelve azon szorgoskodnak, hogy mindenütt, mindenkor, minden körülmények között úgy fogalmazzanak, hogy az ne okozzon megütközést senkinek. Még a lélektipró hazugságoknak sem.
Viszont ha valaki nem okoz megütközést a hazugságban élő emberek lelkében, teljesen logikus, hogy ő maga is a hazugság rabja. Ugyanis az igazság képtelen arra, hogy elrejtse magát annak okáért, hogy ne csorbuljon a hazugságban élők halált hozó nyugalma.
Aki megérthette, megértette, hogy miért elkerülhetetlen, hogy “a spirituális harcosnak” legyenek ellenségei.
Ha az olvasók közül valaki valóban “spirituális harcos”, valószínűleg azt is érti már, hogy a spirituális harcos miért nem tekint ellenségként az ellenségeire.
“”Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.”” (Lk 6:26)
[mailerlite_form form_id=1]

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén