Kategóriák
Audió Írások

Buddha szobrok és Jézus képek

Mit jelent az, hogy valakinek Buddha szobrok, Jézus képek, Mária képek valamint egyéb kegytárgyak és szimbólumok találhatók a házában?
(A HANGANYAG TARTALMAZZA A BEJEGYZÉST ÉS ANNAK RÖVID MAGYARÁZATÁT)

Találtam egy kincset Krisztus tanításaiban, az ő életében, az ő jellemében, az ő szent, letisztult lelkében. Ennek okán néha azt érzem, hogy lemondanék mindenről, amit korábban kincsnek, értéknek hittem. Vajha megnyerném azt az egyet, a legértékesebbet. (Mt13:44)
Hogy ez engem mivé tesz? János evangéliuma szerint Isten gyermekévé.
Erőtlennek érzem magam. Csak az Örökkévaló erejében bízhatok. Korábban a sajátomban bíztam, de Isten kegyelméből megérthettem, hogy az én erőm eddigi életem során csak a pusztulásom útját tarkította.
Hogy Isten gyermeke vagyok-e vagy sem, Isten tudja. Minden bizonnyal, ha végzem azt, amivel megbízattam, az ő gyermeke vagyok, és nem veszem méltatlanul ajkaimra azt a nevet, amelyet a legócskább, a legértéktelenebb közhellyé tett a világ.
Ha nem végzem azt, amivel megbízattam, értéktelen kacat vagyok, aki fölöslegesen fogyasztja mások elől a levegőt. Olyan vagyok, mint a rozsda, amely a pusztításra, az enyészet tervének kivitelezésére használja az oxigént.
Krisztusban megütköztem; de nem az ő nevében, hanem az ő tökéletes jellemében, az ő beszédében. Döntenem kellett. Le kellett döntenem a világ hazugságainak falát, amelyben én magam is merev téglaként időztem. És döntenem kellett arról is, hogy merre tovább.
A kígyó látta kétségeimet, és a segítségemre sietett. Felajánlotta a vallást, a Jézus képeket, a kereszteket, a kegytárgyakat, a keresztény rock zenét, a keresztény dogmákat, a hangzatosabbnál hangzatosabb meséket, a mosolygó, önfeledten tapsoló közösségeket. És még mindig nincs vége. Folyamatosan ajánlatot tesz, immár életem végéig, mint ahogy a Gecsemáné kertben Péter által Krisztus számára is felajánlotta a szabadulást, a világba való visszaszabadulás lehetőségét.
Neked is fel fogja ajánlani a szebbnél-szebb Krisztus kinézetű alternatívákat, az anti-krisztusokat. Mit választasz? Mit választok? Mit választunk?
A Jézus képeket? A Jézus filmeket? A kereszteket, netán a rózsafüzéreket? A Keresztény mozgalmakat, a keresztény koncerteket? A hipnózisra épülő keresztény gyülekezeteket, a tekintélyeket, a szent épületeket? Vagy az utat, az igazságot és az életet?
Életem végéig döntenem kell. Életed végéig döntened kell. Krisztus tanítása, jelleme, lelkülete, bölcsessége, vagy a Jézus képek, a Jézus tetkók, a Jézusos filmek, a Jézusos mesék?
Ha a Jézus képek mellett döntök, nem lehetek az övé, csak az anti-krisztusé. Ha az ő beszédeihez igazítom az életem, senki nem vehet ki engem Isten kegyelméből. Minden nap döntést hozok. Minden nap megtagadom a szebbnél szebb Jézus képeket, Jézus képzeteket az élő Krisztusért.

Ő maga mondta, hogy az ő neve nem garancia arra, hogy valaki meglátja Isten országát. (MT 25:5) Viszont azt is mondta, hogy mindenki, aki hallja, és megtartja az ő beszédeit, minden bizonnyal örökösévé válik annak az országnak, annak az állapotnak, ahol a lét soha nem ér véget, csupa játék s öröm az élet.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?