Kategóriák
Minden

Az információ nem egyenlő a tudással. A tudás nem csupán információ.

Ezt a két dolgot talán már ősidők óta összetéveszti az emberiség egymással.
Információt gyűjteni, halmozni, információval rendelkezni nem egyenértékű a tudással. Tudás csupán egy van. Az igaz tudás az élet tudása. Az életet létrehozó, és az azt megújító ige tudása, ami nem az életről való információ birtoklásában nyilvánul meg, hanem, az élet információjával való egybeolvadásban.

AZ INFORMÁCIÓ lehet igaz, és lehet hamis. A legtöbb ember nem tudja, hogy igaz, vagy hamis az információ, amikor találkozik azzal. Mégis beveszi azt.
A hamis információ a végtelenségig mutálódhat, osztódhat, szaporodhat. Ekképp az információt gyűjtő személy a végtelenségig terhelheti lelkét hazugsággal, élettelen, akár élet ellenes információval.
Ha csak egyetlen életellenes információ marad az ember lelkén, ami nem kerül megsemmisítésre, az már elég ahhoz, hogy elválassza őt az élettől. Vajon hány élettelen, vagy életellenes információval rendelkezünk, amely elválaszt bennünket az igazi élettől? És van-e elegendő időnk és lehetőségünk arra, hogy ezen információ halmaz minden egyes egyedi információját semlegesítsük és lecseréljük a valódi tudással?
Igazából még azt sem tudhatjuk, hány halott, vagy halált hozó információ van rárakódva a lelkünkre. Hogyan is semlegesíthetnénk az összest, ha még számon sem tudjuk tartani azokat? Talán erre is mondja az Úr, Jézus Krisztus, hogy embereknél lehetetlen, Istennél pedig minden lehetséges. Tehát Ő az, aki gyógyírral tudja bekenni a lelkünket, amely lemoshat minden élettelen, és életellenes információt arról, HA KÉRJÜK TŐLE.
Érzed már, kedves bajtárs, a világhálón történő, korlátlan informálódás súlyát és veszélyét?

A TUDÁS, mint mondtuk, nem információ, hanem egybeolvadás az élet szavával, az igével. Akiben erőteljes az élet tudása, nem feltétlenül rendelkezik sok információval. Ellenkezőleg! Az élettudó ember, mint ahogy a Megváltóról is mondatik, megüresíti magát annak érdekében, hogy ne kerüljön semmilyen jellegű információ az őt elárasztó, és a belőle kiáradó élet útjába. Ekképp az ilyen személy nem törődik sem a múlttal, sem a jövővel. Sem a kezdettel, sem a véggel. Ahelyett megüresíti magát, hogy az élet megmutatkozzon általa a (szellemi) halottak feltámadására.

KÉRDÉS: Te miféle szerzett vagy? Téged mi szerzett? Az élet, vagy az információ? A kétes eredetű információ.

Jézus azért imádkozott, hogy egyek legyünk Őbenne, és egyek legyünk Ővele, mint ahogy Ő és az Atya egyek voltak.
Jézus nem az információ révén volt egy az Atyával, hanem azáltal, hogy megüresítette, megtisztította magát mindenféle sérelemtől, emberi gyarlóságtól, múltbéli emlék, jövőre mutató vágyakozás lenyomatától. Ekképp válhatott igazzá, hogy csak azt mondta, amit az Atyától hallott. És miközben ezt cselekedte, emberek szabadultak meg az élettelen és életellenes információ, a bűn és a hazugság kötelékeitől, mert az Úristen kegyelme, az élet ereje, akadálytalanul, személyes meggyőződések, sérelmek, neheztelések, bűnök, képzelgések, vágyódások szennyfoltja nélkül árasztotta el a jelen-lévőket, a jelre figyelőket.

Információ vagy tudás? Információ vagy élet?
Ma még még dönthetsz. Most még dönthetsz. Ebben a pillanatban még választhatod az életet. A holnap nem a tiéd. Nincs semmi garanciád arra, hogy holnap reggel is felkel számodra a nap.

„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” Jézus

Féltő szeretettel,
egy Kiáltó Szó a pusztában

https://youtu.be/EVJOpA2X-9E

Amennyiben hasznosnak találtad ezt a gondolatcsomagot, mutasd meg azoknak, akik még élnek, akiknek még lehet lehetőségük az élet megtartására.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?