Kategóriák
Minden

AZ EMBER TERMÉSZETE ÉS AZ ALKOHOL

Az ember elhitte, hogy a pénz jelenti a legnagyobb problémát a világban, de Isten nem azt mondja, hogy a pénz a mi legnagyobb problémánk, hanem azt, hogy a pénz szeretete. Ugyanígy elhittük, hogy az alkohol jelenti a másik legnagyobb veszélyt az emberiségre, de Isten megmutatja, hogy nem az alkohol a fő bűnös, hanem az, amit az alkohol a felszínre hoz az emberből. Hisz mi mást hozhatna a felszínre az alkohol, mint, ami rejtve van az Ő szívében? És mi más lenne rejtve az ember szívében, mint ami oda bekerült, és ami felhalmozódott?

Az alkohol tehát csak azt mutatja meg, hogy kik vagyunk valójában. Egyesekből az alkohol haragot, neheztelést és agressziót hoz a felszínre, mert azzal van tele a szív, a lélek. Másokból pedig jókedvet és szeretetet és hálát hoz a felszínre, mert azzal van telve a lélek.
Az alkohol fékezi az agyi tevékenységet. Ekképp az elme hatalmát. Ily módon az alkohol, vagy bármilyen más idegrendszeri tevékenységet korlátozó szer elszakítja a gátat, és felszínre kerül mindaz, ami a felszín alatt mindig is jelen volt. Egyesekben az elfojtott szeretet, másokban az elfojtott neheztelés, harag és agresszió.

A mai világban mindenki mást mutat, mint ami a szíve mélyén van, mert az agy programozottsága leplet borít az ő valódi természetére, eltakarja azt a szellemiséget, ami leuralja az ő lelkét, életét.

Viszont, amikor az emberi test meghal, az agy indul a leghamarabb rothadásnak, és többé nem foga tudni elrejteni a lélek valódi tartalmát. Így halála után mindenki abba az örökkévalóságba lép be, amely a lelke mélyén szunnyad, és amit az ő agyi tevékenysége, az elméje eltakart.

Mi szunnyad a te lelked legmélyén, mivel van telve a szíved? Ha nehezteléssel, bűnnel, haraggal, agresszióval, gyűlölettel, félelemmel, ha meghalsz, azt viszed magaddal az örökkévalóságba, és az örökkön valóság lesz számodra. Ezt nevezi a Biblia pokolnak. Ha őszinte szeretettel, együttérzéssel, szolgálatkészséggel, segítőkészséggel, játékossággal, ha meghalsz, azt viszed magaddal az örökkévalóságba, és az örökkön valóság lesz számodra. Ezt nevezi a Biblia mennyek országának.

Azt mondja Jézus, a legtöbb ember nincs tisztában azzal, ami a lelkében van. „Nem tudjátok, minémű lélek van tibennetek.” (Lk 9:55)
Ezért mondja, hogy kérjük Istent, hogy vizsgáljon meg minket, és mutassa meg, mi rejtőzik a szívünkben, hogy ha netán van ott még valami tisztátalanság, az a felszínre jöhessen, és az Ő segítségével megszabadulhassunk attól. Így tiszta és szabad lélekkel léphetjük át a testi hiábavalóság és a lélek örökkévalósága közti küszöböt.

Te tudod őszintén és alázattal kérni az Ég és a Föld Teremtőjét, a Mindenható Istent, hogy megmutassa, mi van a lelked legmélyén, és elvegyen tőled minden tisztátalanságot, ami elválaszt téged Tőle, az Ő országától?

„Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” Zsolt 139,23
Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. (Mt 15,19)
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?! (Mt 6,19)