Kategóriák
Minden

Az alázat és a szeretet (test számára felfoghatatlan) jelentése

Világunkat egyre inkább jellemzi egy olyan jelenség, amelyet úgy nevezhetünk, hogy fogalomtorzulás. Ez azt jelenti, hogy az általunk használt szavak lassan de biztosan elveszítik az eredeti jelentésüket. Ekképp egyre alkalmatlanabbá válnak a pontos kommunikációra, nagyon sok félreértésre adva okot, és még több félrevezetésre biztosítva lehetőséget.
Feltevődhet az a kérdés, hogy ha létezik az igazságos Isten miért engedte meg a háborúk és a betegségek mellett még ezt is?
A rövid válasz a kérdésre az, hogy épp azért mert Ő nem csupán igazságos, hanem hű az ő kijelentéséhez. Na de melyik kijelentéséhez a sok közül? A legfontosabb kijelentéséhez, amelyet Krisztusban tett a Nikodémusszal való találkozás alkalmával, miszerint szükséges nékünk újjászületnünk lélek által. Különben nem láthatjuk meg a teljes igazságot, avagy a mennyek országát.
Az újjászületés bibliai értelemben nem újraszületést, vagy reinkarnációt jelent, hanem átalakulást, átlényegülést, lelkivé válást.
Hétköznapi nyelvre lefordítva a fenti kijelentés a következőképpen hangzik: aki nem válik lelkivé, akinek a lelke nem győzi le a test vágyait és követelőzéseit, nem láthatja meg az igazi életet, amelyet Teremtőnk elrendelt.
A fentiek alapján elmondható, hogy azok az emberek, akik nem a lélekkel olvassák, és értik az alázat és a szeretet fogalmát, teljesen biztos, hogy be vannak csapva, mert az alázat és a szeretet szó hallatán, azt a jelentést értik, amelyet a világi, a testi gondolkodás társított ezekhez a fogalmakhoz.
A legelemibb logika szerint az az ember, aki be van csapva, nem ismeri az igazságot. Viszont mivelhogy az igazság az, ami szabaddá tesz bennünket, teljesen nyilvánvaló, hogy aki nem ismeri az igazságot, nem válhat szabaddá, és nem láthatja meg a tökéletes életet, a mennyek országát.
Az alázat és a szeretet olyan kulcsfontosságú fogalmak, amelyek lélek által való megértése nélkül, maximum csak beszélhetünk spirituális fejlődésről, lelkiségről, de nem élhetjük meg azt.
A következő videóban Isten segedelmével megpróbálok rámutatni az eredeti jelentés és az eltorzított jelentés közötti különbségre azzal az őszinte bizodalommal, hogy néhányan megértik, hogy mikképp nyerhet az ember valódi szabadulást abból a mókuskerékből, amelybe a test indulata által beleszülettünk, belehelyeztettünk.

Vélemény, hozzászólás?