Kategóriák
Minden

Amivel csillapítja az éhségét az ember, azzá válik ő.

Nincs ember éhség nélkül. Márpedig ha éhség nélkül nem létezik ember, az éhség csillapításának is léteznie kell.
A játék és az érthetőség kedvéért akár úgy is fogalmazhatunk, hogy „éhségre lettünk teremtve”. És egyáltalán nem mindegy, mivel csillapítjuk az éhségünket.
Amivel csillapítja az ember az éhségét, azzá válik ő. Ha romlandó eledellel csillapítja éhségét, értelemszerűen ő maga is romlandóvá válik. Ha olyan eledellel csillapítja az éhségét, ami romolhatatlan és örökkévaló, ő maga is romolhatatlanná, „örökkévalóvá”, örökkön megújulóvá, örök életűvé válik, mert a romolhatatlan táplálék átveszi a helyét a romlandónak.
Bizony „az egészséges táplálkozás” révén öltözhet a romlandó romolhatatlanságba. Megmondatott, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.
Jézus azt mondja, a lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. Ismered az Ő beszédét? Milyen irányba változtat téged az az eledel, amit nap mint nap fogyasztasz?

„Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.”
Aki megérthette, megértette, mit mond a lélek a léleknek.

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?