Minden

Amikor az embertársadat az ő bűnével azonosítod…

Feliratkozás

Ha szeretnél értesítést kapni a legújabb bejegyzésekről,
írd be a pontos e-mail címed a lenti dobozba,
és kattints a „Feliratkozom!” szóra.

Egy kis türelmet kérünk!

Kérünk, ellenőrizd a postafiókodat
és a spam (levélszemét) könyvtárat.

1 thought on “Amikor az embertársadat az ő bűnével azonosítod…

 1. Ehhez a videóhoz ez az igerész jutott eszembe:

  Jak3,13 Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.
  Jak3,14 Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
  Jak3,15 Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
  Jak3,16 Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.
  Jak3,17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
  Jak3,18 Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.

  Kiemelve ezt a részt: Jak3,17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.

  Ez a tökéletes bölcsesség, ha én nem így szólom, akkor megrontom azt az igazságot ami az Atyától van.

  Ez is eszembe jutott a videó kapcsán:

  1Jn4,16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
  1Jn4,17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban.
  1Jn4,18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
  1Jn4,19 Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
  1Jn4,20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?
  1Jn4,21 Az a parancsolatunk is van ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.

  Kiemelve ezt a részt: 1Jn4,19 Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!
  Ehhez szorossan kapcsolódik ez: Jn17,3 Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.

  Az Atya megismerése az ő jóságának, szeretetének megismerése, és ennek minél inkább megismerése vezérel minket arra, hogy úgy szeressük az embertársainkat, mint ahogy ő minket. Sarkal minket ( a szeretete szorongat), hogy törekedjünk a tökéletességre azaz a Jak3,17 szerint való bölcsességre.

  Jn6,44 Senki sem jöhet énhozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon.

  Aki meg akarja ismerni a tökéletes szeretetet az meg is ismeri és ez a szeretet képes arra, hogy megtartsa az embert, azaz vonza, vonja. Ez nem egy különleges kiválasztás, erre mindenkinek lehetősége van. Viszont e nélkül lehetetlen engedelmeskedni. Ez az a boldogság ami minden mást felülmúl, erőt ad, bizodalmat az Atyában. Közeledjünk az Istenhez és közeledni fog hozzánk. Az első lépés mindig a mienk.

Hozzászólás küldése:

%d blogger ezt szereti: