Kategóriák
Minden

AKIK NEM VAGYUNK – Ha nem emlékeznénk semmire, kik lennénk?

Ha nem emlékeznénk semmire, kik lennénk?
Szembe merünk nézni azzal az egyszerű ténnyel, hogy szüleink eltorzult emlékeinek a gyümölcse vagyunk? Ők pedig a nagy szüleink eltorzult emlékének gyümölcsei, akik a dédszüleink eltorzult emlékeinek a gyümölcsei, akik az ükszüleink eltorzult emlékeinek a gyümölcsei. És a torzulás egyre nőtt az első embertől, aki kételkedett Istenben, és evett a jó és a rossz tudásának fájáról, generációról generációra mostanig. Minden generáció egyre torzabb, életellenesebb képet akkumulált, és adott tovább az utána következő generációnak, amelyet a társadalom megerősített a vallás, a közoktatás és a média segítségével.
Így születtél te, így születtem én. Így jöttünk mindannyian a világra, az elbukott, sátáni világba.
Barátom, ha nem emlékeznénk semmire, kik lennénk? Érted már, hogy mi most nem azok vagyunk, akiknek a Tökéletes Mindenható Isten elképzelt, hanem az Istentől eltávolodott emberek és ember tömegek eltorzul emlékképeinek összegzése, gyümölcse vagyunk, mert mi azt vesszük magunkra, amire a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink emlékeztek, akik nem Isten tökéletes tervével azonosultak, hanem az édenből kijött, és „felnőtté vált” embertársaik elhomályosult emlékképeivel.
A sátán szó jelentése: megtévesztés, tévedés, eltévelyedés, letérítés, letérés az élet útjáról.
A kérdés az, hogy ki az, aki nincs eltévedve? Ki az, aki nem Sátán? És ha én Sátán vagyok, miért keresném magamon kívül a Sátánt? Miért nem azzal foglalkozok, hogy a bennem lévő tévelygéstől megszabaduljak, hogy én lehessek a világ világossága, mint ahogy Jézus Urunk tanított? Ha meg nem azzal foglalkozok, hanem más sátánokkal tör-Ő-dök, mikor fogok megszabadulni a bennem élő sátántól, tévelygéstől?
A tömegszellem, a korszelleme, avagy a nagy Sátán elhitette velünk, hogy van egy másik Sátán rajtunk kívül, és ő a felelős mindenért. Így folyton kifelé mutogatunk, magunkon kívül keressük a gonoszt, és a bennünk lévő gonosz leplezett marad. Ekképp garantált számunkra a pokol, mert a benne lévő gonoszságtól meg nem szabadult, meg nem tisztult lélek, nem láthatja meg az igazi életet, amelyet Isten elképzelt, a mennyek országát.
A mi gyermekeink is a mi eltorzult emlékeink termékei. Az ő gyermekeik az ő eltorzult emlékeinek a termékei lesznek, és végül a torzulás annyira durva lesz, hogy nem marad semmi lehetőség arra, hogy emlékezzünk Isten tökéletes tervére. És történik mindez a feltétel nélküli szeretet, elfogadás, a vigyázzunk egymásra, a legyünk egészségesek, és védjük meg magunkat nevében.
Mondd, ember! Mit akarsz megvédeni? A benned lévő tévelygést, a tévelygés miatt szenvedő őseid torz emlékképeit? A mai kereszténység a sátánizmus, az életellenesség törvényes, államilag is támogatott hivatalos formája, ami elfogadhatóvá, sőt divatossá tette a torzulást. Isten és Jézus nevében tartja benne az embereket a sötétségben az istentagadásban, a bűnben. Uram, irgalmazz!
Ezért mondja Jézus: ha nem születünk újjá, és nem fogadjuk úgy az Ő beszédét, mint a gyermekek, nem láthatjuk meg Isten országát. Ennek okáért Ő nem információt ad nekünk, hanem ellenkezőleg: törli a hamis információcsomagokat, az istentelenség megbetegítő emlékképeit az elménkből. Megtisztít, hogy a felszínre jöhessen Isten tökéletes elképzelése az emberről.
Arról, hogy mi az újjászületés, Őt kérdezd. Ő legyőzte a sátánt, legyőzte a halált. Feltámadt, él. Olvasd a János, Máté, Márk, Lukács evangéliumát, és kérd a Feltámadt segítségét, hogy megértsd, amit olvasol, és élni fogsz örökkön örökké.

A LEGTÖBBEN NEM FOGJÁK TUDNI VISSZAUTASÍTANI A FENEVAD BÉLYEGÉT

Amikor elkezdték oltani az emberiséget, sokan azt mondták, hogy nem fogják felvenni az oltást. Ennek ellenére mégis felvették, és meg...

A QR-KÓD JELENTÉSE

Miért mondjuk, hogy a termékek és az emberek azonosítására használt QR-kód a fenevad bélyege? Nagyon egyszerű felismerni a bibliában található...

TE MELYIK NŐT VÁLASZTOD? – beszélgetés

RÉMÁLMOK A MAGYARSÁG JÖVŐJÉRŐL Egy férfi két nőt látott álmában, és fel volt kínálva számára a választás lehetősége. Dönthetett arról,...

SZÁRAZSÁG ELLEN

Isten megmutatta, hogy a szárazság és azt az követő éhínség sok ember vesztét fogja okozni, de lesznek akik majdhogynem semmit...

BÖJTE BOTRÁNY

Vannak, akik támadják őt, mások pedig a védelmére kelnek. Na de vajon mi Isten álláspontja? "Lk 8:17 Mert nincs oly...

BÜKKI ERDŐTŰZ: TERMÉSZETI KATASZTRÓFA VAGY GYÚJTOGATÁS?

Lehetséges-e, hogy a bükki erdőtűz szándékos gyújtogatás következménye? Ha igen, kik lehetnek a tettesek, és mi vezethette őket arra, hogy...

BÉKAINVÁZIÓ MAGYARORSZÁGON -beszélgetés

"És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijõni, a békákhoz...

SOHA SEMMI JÓT NEM CSELEKEDTEM

Ha azt mondod, te cselekedted mindazt a jót, amit a te tagjaid véghezvittek, lekorlátozod Istent a te emberi erődre, értelmedre,...

TITOK – figyelmeztető álom – audio

Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala,...

AZ ELSŐSZÜLÖTT

A földi és testi törvények szerint az elsőszülött örököl mindent. Számos országban még ma is tartják ezt a törvényt. Például...

TÍZ CSAPÁS ÉRI A MAGYAR NEMZETET

„És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, a mely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki...

MEDITÁCIÓ FERENC PÁPÁVAL

A pápa közös meditációra, lelki gyakorlatra hívja a híveket, amelynek célja, hogy személyes kapcsolatot létesítsenek Jézussal. Vajon tényleg ez a...

A LEGSZOMORÚBB DOLOG ISTEN ISMERETÉBEN

Az a legszomorúbb dolog Isten ismeretében, hogy nekem csak a gyarló szavaim, és a nyomorúságos életem van, amivel kifejezhetem az...