Kategóriák
Minden

AKIK NEM VAGYUNK – Ha nem emlékeznénk semmire, kik lennénk?

Ha nem emlékeznénk semmire, kik lennénk?
Szembe merünk nézni azzal az egyszerű ténnyel, hogy szüleink eltorzult emlékeinek a gyümölcse vagyunk? Ők pedig a nagy szüleink eltorzult emlékének gyümölcsei, akik a dédszüleink eltorzult emlékeinek a gyümölcsei, akik az ükszüleink eltorzult emlékeinek a gyümölcsei. És a torzulás egyre nőtt az első embertől, aki kételkedett Istenben, és evett a jó és a rossz tudásának fájáról, generációról generációra mostanig. Minden generáció egyre torzabb, életellenesebb képet akkumulált, és adott tovább az utána következő generációnak, amelyet a társadalom megerősített a vallás, a közoktatás és a média segítségével.
Így születtél te, így születtem én. Így jöttünk mindannyian a világra, az elbukott, sátáni világba.
Barátom, ha nem emlékeznénk semmire, kik lennénk? Érted már, hogy mi most nem azok vagyunk, akiknek a Tökéletes Mindenható Isten elképzelt, hanem az Istentől eltávolodott emberek és ember tömegek eltorzul emlékképeinek összegzése, gyümölcse vagyunk, mert mi azt vesszük magunkra, amire a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink emlékeztek, akik nem Isten tökéletes tervével azonosultak, hanem az édenből kijött, és „felnőtté vált” embertársaik elhomályosult emlékképeivel.
A sátán szó jelentése: megtévesztés, tévedés, eltévelyedés, letérítés, letérés az élet útjáról.
A kérdés az, hogy ki az, aki nincs eltévedve? Ki az, aki nem Sátán? És ha én Sátán vagyok, miért keresném magamon kívül a Sátánt? Miért nem azzal foglalkozok, hogy a bennem lévő tévelygéstől megszabaduljak, hogy én lehessek a világ világossága, mint ahogy Jézus Urunk tanított? Ha meg nem azzal foglalkozok, hanem más sátánokkal tör-Ő-dök, mikor fogok megszabadulni a bennem élő sátántól, tévelygéstől?
A tömegszellem, a korszelleme, avagy a nagy Sátán elhitette velünk, hogy van egy másik Sátán rajtunk kívül, és ő a felelős mindenért. Így folyton kifelé mutogatunk, magunkon kívül keressük a gonoszt, és a bennünk lévő gonosz leplezett marad. Ekképp garantált számunkra a pokol, mert a benne lévő gonoszságtól meg nem szabadult, meg nem tisztult lélek, nem láthatja meg az igazi életet, amelyet Isten elképzelt, a mennyek országát.
A mi gyermekeink is a mi eltorzult emlékeink termékei. Az ő gyermekeik az ő eltorzult emlékeinek a termékei lesznek, és végül a torzulás annyira durva lesz, hogy nem marad semmi lehetőség arra, hogy emlékezzünk Isten tökéletes tervére. És történik mindez a feltétel nélküli szeretet, elfogadás, a vigyázzunk egymásra, a legyünk egészségesek, és védjük meg magunkat nevében.
Mondd, ember! Mit akarsz megvédeni? A benned lévő tévelygést, a tévelygés miatt szenvedő őseid torz emlékképeit? A mai kereszténység a sátánizmus, az életellenesség törvényes, államilag is támogatott hivatalos formája, ami elfogadhatóvá, sőt divatossá tette a torzulást. Isten és Jézus nevében tartja benne az embereket a sötétségben az istentagadásban, a bűnben. Uram, irgalmazz!
Ezért mondja Jézus: ha nem születünk újjá, és nem fogadjuk úgy az Ő beszédét, mint a gyermekek, nem láthatjuk meg Isten országát. Ennek okáért Ő nem információt ad nekünk, hanem ellenkezőleg: törli a hamis információcsomagokat, az istentelenség megbetegítő emlékképeit az elménkből. Megtisztít, hogy a felszínre jöhessen Isten tökéletes elképzelése az emberről.
Arról, hogy mi az újjászületés, Őt kérdezd. Ő legyőzte a sátánt, legyőzte a halált. Feltámadt, él. Olvasd a János, Máté, Márk, Lukács evangéliumát, és kérd a Feltámadt segítségét, hogy megértsd, amit olvasol, és élni fogsz örökkön örökké.

KÓBOR JÁNOS HALÁLÁNAK OKA

A FŐÁRAMÚ MÉDIA ALIG VÁRTA, HOGY BEJELENTHESSE: AZ OMEGA FRONTEMBERE ELHUNYT COVIDBAN. Úgy képzelem a médiát, és annak dolgozóit, akik...

EGYEDÜL AZ ORVOSI RENDELŐBEN – igaz történet

Mit gondolsz, minek köszönhető, hogy az orvosok ekkora hatalmat kaptak? Ki adta nekik ezt a hatalmat? Ki jogosítja fel őket...

MIÉRT NINCS OLTÁS ALÁÍRÁS NÉLKÜL?

Mit gondolsz, miért kell aláírni az oltási papírokat? Hogy ha a hatalom azt csinálhat, amit akar, miért teszi eléd a...

A KÍGYÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET LOGÓJÁBAN – MI A JELENTÉSE?

Honnét származik ez a szimbólum?Mi a jelentése annak?És miért került az egészségügy zászlajára? Aki megértette ezt az üzenetet, és teheti,...

A KÍGYÓ JELENTÉSE A BIBLIÁBAN, A PATIKÁK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET LOGÓJÁBAN – beszélgetés

Mit szimbolizál a kígyó a patikák épületén?Kit szimbolizál a kígyó a WHO logójában?Mit szimbolizál a kígyó a Bibliában? És mit...

A CIKK, AMELY A FACEBOOKNAK NEM TECCIK

Boldog az, aki átláthatja, hogyan működik a rendszer, és láthatja az igazságot. De még boldogabb az, akinek nem kell átlátnia...

AKI LÁTJA A VALÓSÁGOT, ÉRTI AZ IGAZSÁGOT, ÉS HALLGAT, BŰNRÉSZESSÉGET VÁLLAL A GYILKOSOKKAL

Ezt mondja az ég és a föld Teremtője az ő gyermekének: Ha te látod a valóságot, ismered az igazságot, de...

EGÉSZ ÉLETÉBEN NÉMA VOLT, DE MEGGYÓGYULT, ÉS AZT KÉRIK TŐLE, HOGY HALLGASSON

Te tudnál-e hallgatni, ha egész életedben néma lettél volna, és valaki meggyógyította volna a nyelvedet és az ajkaidat? Tudnál-e hallgatni,...

TÁLTOSOK, SÁMÁNOK, THETA HEALING, BIOLOGIKA stb.

Van két ember. Mindkettő gyilkosságot követett el. Az egyiket elítélte a törvény, a másikat pedig számon sem kérte. A törvény...

AZOKAT ÖLI MEG A COVID, AKIK HISZNEK A MÉDIÁNAK

A média épp az ellenkezőjét mondja annak, ami a valóságban történik. Ezáltal megfélemlíti, majd a megtévesztés hatalma alá keríti azokat...

AZ IGAZI SIKER TITKA

A motivációs előadók becsapják a követőiket. Ráadásul kemény összegekért teszik ezt. Ezért van az, hogy a rajongóik közül jóformán senki...

MIÉRT MARADSZ A RENDSZERBEN?

Az elmúlt időszakban egyetlen olyan emberrel sem találkoztam, akiknek tetszene az, ami a rendszeren belül történik. Viszont nagyon sok olyan...

TÍZ NAP KARANTÉN (másképp)

Vajon felülírhatja-e a rendszer Isten rendelését, amelyet ad az Ő gyermekeinek? Van-e félnivalója annak, aki a média szava, a fenevad...

A MÁTRIX LELEPLEZÉSE – A film, amely milliókat altatott be az ébredés nevében.

Sokan hittük azt, hogy ez egy véletlenül elszabadult alkotás, amelynek az egyedüli célja az, hogy felébressze az embereket, és kiszabadítsa...

FÉLTEK-E AZOK AZ EMBEREK, AKIKET MEGÖLTEK AZ IGAZSÁGÉRT?

Vannak filmek az úgynevezett keresztényüldözésről, amelyek sokkal inkább a félelmet terjesztik, mintsem az igazságot. Rettegő embereket látunk, akik bár Isten...

ÖSSZKOMFORTOS ÍGÉRETKARANTÉN

Haragszunk a rendszerre mert önkényesen karanténba zár bennünket, de nem tűnik fel, hogy már korábban is karanténban voltunk, mindenki a...

MEGKORONÁZTUK A HALÁLT, MAJD RÁBÍZTUK MAGUNKAT AZ Ő IRÁNYÍTÁSÁRA

Vannak, akik nevetnek, amikor sírni kéne, de Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akik sírnak, mert ők Istentől igaz...

EMBEREK, AKIK MÉG ISMERIK A HÁLA FOGALMÁT

Ha megbotlok, és nem esek el, azt es megköszönöm az Úrnak... https://youtu.be/Uaras-Y1hcc Forrás: Erdővidék 100 arca

MIT GONDOLNAK RÓLAD A ROKONOK?

Ha nem tudod, hányadán állsz az igazsággal és Isten országával, nem kell mást tenned, mint egy idegen embert megkérni, hogy...

A HOSSZÚ, BOLDOG ÉLET TITKA (hiteles forrásból)

https://www.youtube.com/watch?v=P_dBByTxeWw Ez nem szorul magyarázatra. Akinek füle van, hallja. Forrás: Erdővidék 100 arca

AGYKONTROLL ÉS AZ ELME HATALMA

Személyes tapasztalatok az agykontrollal és a meditációval „Azáltal, hogy faltam ezeket a meditációkat, még a mások problémáit is magamra vettem.”Isten...

HÉTKÖZNAPI HŐSÖK

Milyen lenne az életünk a hétköznapi hőseink és a bajnokaink nélkül? „… és legyenek gyámoltalanok, akár a gyermekek,mivel a gyengeség...

MIÉRT NEM LÁTJÁK AZ EMBEREK A VALÓSÁGOT? – audio

Azért nem láthatják meg a legtöbben a valóságot, mert a lélek helyett is a testet táplálják, és a test képtelen...
...amikor kapsz valami jót, örülsz annak, és szeretnéd, hogy más is örüljön.