Kategóriák
Minden

Aki belátta gyarlóságát, már rá is lépett a szabadság útjára

Az Örökkévaló törvénye szerint, aki megalázza magát, felemeltetik, aki pedig felemeli magát, megaláztatik.
A világ minden eszközt megad az embernek, hogy felemelje saját magát. Ha az ember felemeli saját magát, leplezett, rejtett marad az ő gyarlósága, az ő tudatlansága, amelyen keresztül önként szolgáltatja ki élete erejét és idejét a világ Szellemiségének, amelyet az írás Sátánnak nevez.

Aki vágyakozik az igazságra, és őszintén megvallja bűneit, hazugságait és gyarlóságát a Teremtő előtt, felemeltetik.
Aki felemeltetik, rálátást kap a világ hazugságaira. Ekképp nem tudja az elbukott földi világot szolgálni többé.
Akit a Mindenható felemel, a világ helyett a foglyokat, a hazugság és a tudatlanság rabjait szolgálja. Az elesettek a senkik, a kivetettek és a megtört szívűek számára szolgálja fel az igazságot, az élet kenyerét, amely őket is szabaddá teszi.
Ily módon válik az igazság ismerője a világ ellenségévé, a hazugság hatalmának boldog üldözöttjévé.

„Jaj néktek, mikor minden ember jót mond felőletek; mert épen így cselekedtek a hamis prófétákkal az ő atyáik.”
„Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?