Kategóriák
Minden

A vallásos emberek nem azt tudják Istenről, amit a Biblia mond

A vallásos emberek nem azt tudják Istenről, amit a Biblia mond.
A vallásos emberek azt gondolják Istenről, amit a vallási vezetők mondanak, hogy a Biblia mond Istenről.

Azok a személyek, akik elkötelezték magukat különböző vallási hierarchiáknak, és még mindig benne vannak valamilyen szervezetben, teljesen biztos, hogy nem azt tudják Istenről, amit Isten kijelentett magáról Krisztus és a próféták által, hanem azt, amit ők megértettek abból, amit Krisztus és a próféták kijelentettek róla. Egész pontosan azt gondolják ők Istenről, amit egy bizonyos emberi szervezet vezetői és tekintélyei megértettek velük abból, amit Krisztus és a próféták kijelentettek a világ teremtőjéről. Ekképp a legtöbb istenhívő ember, nem a bibliát és nem Istent ismeri, és tiszteli, hanem embertársai istenről alkotott képét. Ezt az ószövetség úgy hívja, hogy bálványimádás.
Na de úgy igazából senki sem azt tudja Istenről, amit a Biblia mond, hanem azt, amit ő különböző eszközök segítségével megértett a bibliából. Na de vajon a megfelelő eszközökkel próbálta-é megérteni a biblia kijelentéseit, vagy sem?

Feltevődik a kérdés, hogy mi azt tudjuk-e Istenről, amit a Biblia mond, vagy azt, amit mi személyesen, így vagy úgy megértettünk belőle.
Egy másik fontos kérdés az, hogy miként tudhatjuk meg azt, hogy a pap, a pásztor, a lelkész, a vezető helyesen értette-e meg velünk Krisztus és a próféták kijelentéseit, vagy sem?
Ha netán rájövünk arra, hogy az egész hitéletünket mások Biblia értelmezésére építettük, miként találhatjuk meg a Biblia és Isten megértésének a legmegfelelőbb eszközét?

Kérlek, még egy pillanatig se gondold azt, hogy most valami újat fogok mondani neked. Semmi újat nem tudok mondani én, és nincs is szükség arra, hogy olyan dolgokat mondjak, amelyekről Krisztus nem beszélt.
Íme az Ő válasza a fenti kérdésekre.

„Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”
„Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.”
„Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Drága útitárs! Isten egyszülöttje határozottan kijelentette, hogy Isten Bibliában tett kijelentéseit csak és kizárólag akkor értheti meg az ember, ha újjászületik lélek által. Mert a lélek dolgait a betűk és az emberek nem képesek kijelenteni senki számára. A betűk és az Istent szerető embertársaink csupán ráirányítják a figyelmünket a lélek dolgaira. Viszont a megértést a lélek adja.

Tehát a Bibliában található kijelentések megértésének az eszköze nem a lelkész, nem a pásztor, nem egy vallási szervezet, hanem maga Isten, a Szent Lélek, akiről azt mondja Jézus, hogy eszünkbe juttatja mindazt, amit ő mondott nekünk, és elvezet minden igazságra; és akiről azt mondja János apostol, hogy mivelhogy közösségünk van vele, nincs szükségünk arra, hogy valaki tanítson bennünket.

A megértés másodlagos eszköze egy testvéri közösség, ahol egy néhányan összegyűlnek az igazság megismerésének őszinte vágyával, és mindenkinek van kijelentése a lélek által, ugyanattól a lélektől, és ahol nem csupán egy ember beszél, és oktatja a többieket az ő sajátos bibliaértelmezésére.

Mit mondok, tehát? Azt, hogy kezd az új évet azzal, hogy ott hagyod szervezetet, amely mostanig folyamatosan készen becsomagolva odaadta az ő sajátos bibliaértelmezéseit? Én ezt nem mondhatom, és nem is mondom. Helyette azt mondom, amit Krisztus, hogy aki nem születik újjá víztől és lélektől, nem láthatja meg Isten országát. Nyilván meg sem értheti az ő kijelentéseit, és az egész életét bálványimádásban fogja tölteni, más emberek bibliaértelmezéseit fogja követni és tisztelni élete végéig.
Miért akarna bárki is ilyent tenni, amikor minden egyes embernek fel van kínálva a lehetőség arra, hogy újjászülessen Isten ereje által, és megtaníttasson az Ő jelenléte által?

„egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

 

 

Vélemény, hozzászólás?