Kategóriák
Minden

A RAB LÉLEK az, akiben nincs igazságszeretet

A RAB LÉLEK
az, akiben nincs igazságszeretet. És minden lélek rab, akiben nincs igazságszeretet. Valójában az igazságszeretet hiánya teszi a lelket rabbá. Az igazságszeretet a „csatorna” az átjáró Isten és ember között, amelyen keresztül Isten szere etetheti táplálhatja az embert. Nem hiába szól Jézus a hegyi beszédben oly nyomatékosan az igazságszeretetről.
Ha az igazságszeretet, az átjáró Isten és ember között nem létezik, vagy létezik, de el van tömítődve, az ember elszakad Teremtőjétől, az igazság forrásától, és haldoklik.
Annak legfőbb és legleplezettebb jelei, hogy valaki el van szakadva Istenétől, a vallásosság, a gyülekezetfüggőség, a személyi kultusz, és az izmusokban, emberi mozgalmakban való részvételi hajlam.
A RAB LÉLEK nem szabadulhat meg rabságától, hacsak teljességre nem jut az ő rabsága. A rabságnál van egy rosszabb állapot, és az nem más, mint a halál. A legrosszabb, amit tehet, a rab lélek, az, hogy fellázad rabsága ellen, és megszökik börtönéből, a vallási felekezetből, az őt fogva tartó izmusból. A rabságban való kiteljesedés teljes összetörést, avagy megtörettetést jelent. Ha a lélek rab, mert nincs benne igazságszeretet, szükséges, hogy megtörjön, mert amikor megtörik, a hazugsága falai leomlanak, és esélyt kap arra, hogy eltöltse őt az élet világossága.
Sokan kiszöktek a vallásukból, a házasságukból, az őket fogva tartó izmusból, de lázadással és nem igazságszeretettel tették azt. Ekképp halálos veszedelembe sodorták magukat, mert a szabadság, igazság nélkül, romlás, halál és kárhozat. A szökevény lélekkel, aki lázadás révén szabadult börtönéből, a legjobb, ami történhet, nyilvánvalóan az, ha valamikképp megszerzi az igazságszeretet magvát, amely révén kiteljesedik benne a vágy az igazság megismerésére, és ezáltal felgyullad az élet lángja benne. Viszont erre elenyésző az esély. Ekképp a második legjobb dolog, ami egy szökevény lélekkel történhet, az, hogy újabb rabságba kerül, remélhetőleg az előzőnél egy sokkal fájdalmasabb rabságba, amely elviszi őt a végső megtörettetés, és egyben az újjászületés küszöbéig, ahol már képtelen a testében bizakodni, és mint újszülött, teljes bizalommal, a Teremtő Isten karjaiba dobja magát.
Ne feledd, ha nincs benned igazságszeretet és -ismeret, te is rab lélek vagy, és a legrosszabb dolog, ami történhet veled, az, hogy lázadás révén szabadulsz ki rabságodból.
A rabság alattomossága abban áll, hogy a legtöbb rab lélek, nem tudja, hogy rab, mert az ő rabságához büszkeség és hatalmas önbizalom, testben, anyagiakban való bizakodás társul. Ily módon történik meg, hogy a legtöbb ember vígan fütyörészve menetel a vágóhíd, avagy a kárhozat felé. És ma már nagyon sok lehetőség van a rabság leplezésére, elrejtésére, figyelmen kívül hagyására.

A világban nem problémák vannak, hanem tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, hanem irgalomra.
Uram, irgalmazz!

A legtöbb és a legértékesebb dolog, amit e sorok olvasóinak kívánhatok, az igazságszeretet magvának megtalálása! Így hát kívánom, hogy legyen irgalmas hozzád az Élet Szerzője, és adjon neked is az igazság magvából akár kisebb szenvedések árán is, annak érdekében, hogy elejét vehesd a legfélelmetesebb szenvedésnek, amely a tér és az idő korlátain kívül helyezkedik el!

Féltő szeretettel,
egy Kiáltó Szó a Pusztában

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?