Kategóriák
Minden

A megtévesztés pszichológiája – Hogyan tudhatod meg, hogy jó ember vagy-e?

Saját tapasztalatból mondom, hogy a jóság Isten nélkül önámítás.

Ez azt jelenti, hogy ha 7 milliárd ember van a Földön, akkor 6,99 milliárd azt gondolja magáról, hogy jó. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az emberek kibékíthetetlen ellenségei embertársaiknak, saját maguknak, a természetnek, földi hazájuknak és Istennek.

Minden egyes ember úgy van programozva, hogy azt gondolja magáról, hogy ő jó. Azért fontos elhitetni az emberrel, hogy ő jó, mert az a személy, akivel ez az elhitetés sikeresen megtörténik, sosem fog különösebb késztetést érezni arra, hogy a Mindenhatóhoz forduljon látásért, értelemért.

Ez teljesen logikus. Miért is lenne szüksége bárkinek Istenre, az Ő természetfeletti erejére és segítségére, aki meg van győződve arról, hogy ő jó?

Úgy gondolom, hogy a fentiek alapján minden alázatos szívű ember megérthette, mi a megtévesztés pszichológiája.

Ott tartunk, hogy akivel a világot uraló szellemiség, az úgynevezett Sátán el tudja hitetni, hogy jó, sosem kap egy reális képet lelke valódi állapotáról. Aki nem kap reális képet a lelke valódi állapotáról, nincs ahogy megigazuljon, megtisztuljon, alkalmassá váljon arra a létállapotra, amelyet Krisztus úgy nevez, hogy mennyek országa, avagy Isten országa.

Én, mielőtt Istenhez fordultam, azt hittem magamról, hogy jó vagyok. Rengeteg olyan dolgot cselekedtem, és temérdek olyan gondolati sémát vittem be az elmémbe, amelyek révén azt hihettem magamról, hogy jó vagyok. Éppen úgy, mint te.

És jó is voltam. Másokhoz képest én mindig nagyon jó voltam. És ha hiszed, ha nem, mindig találtam nálamnál hitványabb embereket, akikhez mérten én nagyon jó voltam. Ugyanazt tettem, amit te. Mindig másokhoz hasonlítottam magam, és nagy örömmel konstatáltam, hogy vannak olyan férfiak, akik sokkal csúnyábban beszélnek, mint én, sokkal többet hazudnak maguknak és embertársaiknak, mint én, sokkal több nőt tettek állati ösztöneik kielégítésének eszközévé, mint én stb. És bár sosem mondtam ki, valahányszor embertársaim szemében megláttam a szálkát, titkon mindig kijelentettem magamról, hogy jó vagyok.

Szinte még örültem is annak, hogy vannak gyengébbek, jellemtelenebbek, bűnösebbek, mint én, mert valahányszor rájuk tekintettem, elégedetten lehunytam a szemeimet, és megdicsértem magam, hogy hozzuk képest én milyen jól teljesítek; a mindenség teremtője bizonyára már alig várja, hogy megtiszteljem az Ő otthonát az én jelenlétemmel.

Mivel Ő nagyon kegyelmes, sok útjelzőt adott számomra, amelyek arra utaltak, hogy fennáll a veszélye annak, hogy becsapom magam. Meg kellet értenem, hogy nekem nem a gyarló emberek mércéje szerint kell jó lennem, ha teljesen szabad akarok lenni, hanem annak mércéje szerint, aki az élet törvényeit elrendelte.

Igen ám, de felmerült az a kérdés, hogy miként ismerhetem meg az Ő törvényeit, és ha megismerem, hogy lehetek biztos abban, hogy azok a törvények, amelyeket megismerek, valóban az Ő örök érvényű törvényei.

Erre a kérdésre az egyszerű válasz az, hogy Isten nem csupán a több tucat, természetben is fellelhető törvények összessége, hanem egy olyan élő entitás, amely képes arra, hogy különböző formában megnyilvánuljon, és hatást gyakoroljon a mi életünkre, ha kérjük, ha tiszta szívvel keressük. És mivelhogy Ő él, igenis képes megmutatni bárki számára, hogy a próféták, az apostolok és a Krisztus által adott kijelentések tőle származnak, és részét képezik az élet örökkévaló rendjének.

Ez rád nézve, drága embertárs, azt jelenti, hogy ha nem ragaszkodsz a saját igazságodhoz, és ahhoz, hogy hazugságban töltsd a hátralévő életedet, hazugságban halj meg, és hazugságot vigyél át abba létállapotba, ahol már nem lesz fizikai tested, ha van benned elég alázat, őszinteség és igazságszeretet, teljesen biztos, hogy az Élő Isten számodra is bizonyságot tesz arról, hogy a Krisztus Jézus által adott kijelentések tőle származnak. Csak az nem nyer teljes bizonyosságot arról, hogy Krisztus tanítása, élete, jelleme, Isten tökéletes földi megnyilvánulása, aki beéri azzal a szellemi eledellel, amelyet a világ ura kínál számára a lassan mindent átfogó világmédián keresztül. Ebbe én beleértem az internetet, a facebookot, a youtubeot, a televíziót, az oktatási rendszert, a vallásokat, a különböző emberi mozgalmakat stb.

Viszont minden egyes személy, aki bátorkodik feltenni azt a kérdést, hogy merről jöttünk, merre tartunk, és miért, el fog jutni arra a meggyőződésre, hogy valóban Krisztus evangéliuma Isten tökéletes kijelentése, amelyet megértve és megcselekedve bárki eljuthat a lélek teljes szabadulására, a mennyek országába.

Ekképp nyerhet bárki bizonyságot arról, hogy a Krisztus szavai valóban Isten és az Élet törvényei, amelyek ismerete és cselekvése nélkül, senki nem láthat igaz életet.

Visszatérve a jóságra fontos elmondanom, hogy egy váratlan és ismeretlen betegség által bekerültem abba a “lélekállapotba”, ahol személyesen is meghallhattam azt a szót, amelyet az ötérzéki valóságom az egész addigi életemben eltakart előlem. Ez a “szó” volt az a mérce, amelynek tükrében és fényében megtudhattam, hogy mi az igazi jóság, és mi az, amit én korábban jóságnak hittem. Tehát volt egy szinte elviselhetetlen fizikai tapasztalás, és az evangéliumokban, írott formában is kijelentett szó, amely teljes mértékben összecsengett egymással, és amely képes volt megmutatni számomra, hogy az egész emberiség, velem az élen, durván meg van tévesztve a jóság tekintetében.

Ennek következtében az emberiség nagy része, bármennyire is hihetetlen, gonoszul cselekszik, amikor meg van győződve arról, hogy jót tesz.

Mint mondtam, a legtöbbször én is meg voltam győződve arról, hogy jót cselekszem, amikor olyan dolgokat követtem el, amelyekkel súlyos károkat okoztam a saját életemben és embertársaim életében.

Már csak az a kérdés maradt hátra, hogy mikképp tudhatja meg az ember, hogy valóban jót cselekszik-e, amikor ő azt gondolja, hogy jót cselekszik. Aki figyelmesen követte ezt a gondolatmenetet, már rég megkapta a választ erre a kérdésre.

Viszont azok számára, akik talán nem voltak figyelmesek, vagy akiknek még túlságosan idegen és új a jóság ezen megközelítése, ismételten elmondom, hogy egész addig a pontig, amíg az ember szabad akaratából a világ teremtőjéhez nem fordul értelemért és látásért, nem lehet tisztában azzal, hogy az, amit ő jóságnak hisz, hova viszi őt, és embertársait, és melyik az a jóság, amely életre visz.

A legfontosabbat, drága sorstárs, a végére hagytam. A Krisztus Jézus, a Mindenható egyszülött fia megáldoztatott a bűnök és az emberi tudatlanság keresztjén, de harmadnapon feltámasztatott az Örökkévaló által annak bizonyságául, hogy amit Ő kijelentett, az valóban örök élet.

Ennek a felismerésnek és értésnek az örömét és erejét kívánom minden őszinte igazságszerető embertársamnak, hogy igazi jósága és élete legyen általa!

Féltő szeretettel,

“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?