Kategóriák
Minden

A LEGSZOMORÚBB DOLOG ISTEN ISMERETÉBEN

Az a legszomorúbb dolog Isten ismeretében, hogy nekem csak a gyarló szavaim, és a nyomorúságos életem van, amivel kifejezhetem az Ő, emberek iránt érzett, féltő szeretetét. 

Az a legszebb dolog az Ő ismeretében, hogy Ő minden eszközt a rendelkezésemre bocsájt, amivel megmutathatom az Ő kegyelmét. 

A szeretetet nem úgy betűzik, hogy SZ-E-R-E-T-E-T, hanem úgy, hogy Á-L-D-O-Z-A-T. 

Az áldozattal, az áldozat vállalással fejezhetjük ki a legtisztábban az Ő emberek iránti féltő szeretetét. De nem azzal az áldozattal, ami tőlünk van, hanem azzal az áldozattal, amit Tőle kaptunk. Ábrahámnak nem kellett a fiát feláldoznia. Isten adta neki a bárányt, amit ő feláldozott engedelmessége jeléül. Nekem és neked is Ő adta a legtisztább bárányt, Jézus Krisztust, hogy az Ő áldozata által megmutathassuk az Ő jóságát a megtört szívűeknek. Így hát, ha jót adunk, nem a magunkéból adjuk, hanem abból, amit Ő tőle kaptunk ajándékba, hogy ne a mi jóságunkkal dicsekedjünk, ami cserben hagy, hanem az Ő kegyelmével, amely örök életet ad. Ezért nem arról teszünk bizonyságot, amit mi magunk cselekedtünk, hanem arról, amit az Úr, Jézus Krisztus elvégzett, amikor legyőzte az ember ellenségét, a halált, megmutatván az igazságot éhező emberek számára az élet keskeny ösvényét. Áldott legyen az Ő neve!