Kategóriák
Minden

A kijelentések nagysága és a tövis (írás)

Jó dolog ismerni Istent. Sőt, csak úgy van értelme az életnek, ha ismerjük Őt, és Ő ismer bennünket.
Ha szeretjük Őt, éhezzük és szomjúhozzuk az Ő szavát, nincs ahogy ne legyenek kijelentéseink.
Viszont ha vannak kijelentéseink, és van ismeretünk, fennáll a veszélye annak, hogy elbizakodottá, felfuvalkodottá válunk. Mit tegyünk hát, utasítsuk el Isten ismeretét? Semmikképp! Inkább tanuljuk meg, mire van szükségünk az ismeret mellé, hogy ellenünk ne forduljon, hogy építsen, és ne romboljon az!

Az ismeretből származó elbizakodottságot, felfuvalkodottságot csupán egy dolog orvosolhatja. És az nem más, mint a cselekvő szeretet.

Pál azt mondja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig gyógyít. Azt is mondja, hogy tövis adatott az oldalába, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjon. Viszont, mint tudjuk, ha szeretjük Istent, nem kerülhető el, hogy legyenek megértéseink, kijelentéseink.
A kérdés az, hogy mennyi tövisre van szükség az oldalunkba, hogy az Istentől jövő kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjunk. Egyáltalán elkerülhetők-e a tövisek, és a Sátán angyalával való találkozás?
Talán el…
… Istennel szembeni alázattal, embertársainkkal szembeni cselekvő szeretettel, szolgálattal, egymás lábainak megmosásával, Krisztus terhének és igájának hordozásával.
Mindazonáltal szükséges, hogy a mi hitünk és a mi szeretetünk meg legyen próbálva. Bárki gondolhatja magáról azt, hogy ő szeret, és azt is, hogy ismeri Istent. Viszont csak a próbák után válik nyilvánvalóvá, hogy mekkora benne a szeretet, az Istentől való ismeret.

A tövis szúrása talán enyhíthető a Krisztus terhének és igájának hordozásával.
De vajon ismerjük-e már az Ő terhét és az Ő igáját, avagy újjászületünk-e, vagy még mindig a múltunk, az ó ember, és a bűneink terhét cipeljük, és még ragaszkodunk is hozzá? Letetted már a régi, világi terheket, a bűnök terhét a kereszt elé? Megkaptad azt a terhet, amelyről Jézus azt mondja, hogy könnyű, és azt az igát, amelyről azt állítja, hogy gyönyörűséges?
Máté 11:25 Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. >>
Máté 11:26 Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. >>
Máté 11:27 Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú kijelenti. >>
Máté 11:28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. >>
Máté 11:29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. >>
Máté 11:30 Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. >>
Letetted már a régi, világi terheket, a bűnök terhét a kereszt elé? Megkaptad azt a terhet, amelyről Jézus azt mondja, hogy könnyű, és azt az igát, amelyről azt állítja, hogy gyönyörűséges?

Vélemény, hozzászólás?