Kategóriák
Minden

A KERESZTÉNYSÉG BŰNE ÉS BŰNHŐDÉSE – videó

– A mai kereszténység és annak vezetői nagyobb bűnt követnek el, mint a varázsló Jézabel és az ő prófétái, mert amíg Jézabel és papjai Baál nevében tévesztették meg a népet, addig a katolikus egyház és a keresztény vezetők Isten és Jézus nevében teszik ugyanezt.
Jézabelnek ez lett a sorsa:
„És aláveték, és az ő vére szétfrecskendezett a falra és a lovakra, és eltapodtatá őt.
… De mikor kimentek, hogy eltemetnék őt, már semmit sem találtak belőle, csak a koponyáját, a lábait és a keze fejeit.
… Ez az Úr beszéde, a melyet szólott az ő szolgája, Thesbites Illés által, mondván: Az ebek eszik meg Jézabel testét a Jezréel földén,
… És olyan lesz Jezréel földjén a Jézabel teste, mint a mezőn a ganéj, úgy, hogy senki meg nem mondhatja: Ez Jézabel!” Királyok II. könyve 9. rész
A hatalommal összefekvő katolikus és keresztény vezetők sorsa pedig ez lesz:
„És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Jelenések könyve 17. rész
Az istentelen hatalom embereinek sorsa ez lesz:
„… És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;
Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.” Jelenések könyve 19. rész
Audio:

Video:

[fwdrap preset_id=”sotet” playlist_id=”KÖZELI” start_playlist_id=”preset” start_track_id=””]