Kategóriák
Minden

A “Jóisten” és a “Magyarok Istene”

A gyilkosság és a hazugság atyjának a legalattomosabb elgondolása ez.
– Úgy kell lebutítani az embert, hogy közben azt gondolhassa magáról, hogy intelligens, és folyamatosan fejlődik; nagyon jó poénjai vannak, és mindig helyes az ő véleménye és az ő elgondolása.
– Úgy kell eltávolítani őt Istentől, hogy közben azt gondolhassa magáról, hogy jó kapcsolatban van az ő Teremtőjével.
– Olyan istenhitet kell adni neki, amely mellőzi Isten tervének ismeretét, annak megértését és megélését.

Ekképp születnek az úgynevezett jóistenek, a magyarok istene, és társai, amelyek egytől egyig emberi elgondolások, képzelgések szüleményei; úgynevezett szellemi bálványok, amelyek nem képesek kivezetni az embert az ő hazugságaiból, az ő nyomorúságából, a bűn általi rabszolgaságból és a kárhozat vonzásából.

Erre Jézus maga is felhívta a figyelmünket, amikor ezt mondta.
„Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.”

Ennek a cselszövésnek köszönhető, hogy a legtöbb ember a Jóistenhez imádkozik, de az életével és a cselekedeteivel a Mindenhatót, és az Ő tervét gúnyolja, és káromolja.
Ennek a megtévesztésnek tudható be az is, hogy a legtöbben Jézus nevében követik az embereket és a béreseket, akik szellemi meddőségben, magtalanságban, terméketlenségben tartják őket.
Emiatt van az is, hogy a vallásos emberek Jézus nevében teszik mindazt, amire Ő azt mondta, hogy ne tegyétek; és épp az Ő nevében nem cselekszik azt, amire Ő azt mondta, hogy cselekedjétek.

„De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt;
mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.”

Jaj mindenkinek, aki az embertársa fejét befödi nem engedvén, hogy az a Megváltó Jézus Krisztusnak való engedelmesség által legyen befödve!

Féltő szeretettel,
“egy Kiáltó Szó a Pusztában”

[mailerlite_form form_id=1]

Vélemény, hozzászólás?