Skip to content

Hónap: 2020 október

Jézus feltámadásának jelentése és üzenete (Máté evangéliuma, 28. rész)

Az előző részeket meghallgathatod itt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMX6ZCEiYmEV3JOXNzjBeSMeSEejOwv8 HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://ok.ru/video/1664263855710

Comments closed

Miért vagyunk a Földön, ha minden hiábavalóság?

Azt mondja a világ legbölcsebb embere, hogy minden hiábavalóság. Ha ez igaz, miért vagyunk a Földön? HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://ok.ru/video/1661891386974

Comments closed

Jézus tanításának botránya: a mennyek országa

A tökéletességet lehetetlen kifejleszteni. A tökéletességet nem lehet, sőt, nem is kell kifejleszteni, mert az már eleve létezik. Ebből az következik, hogy mindenki tévelyeg, aki emberi módon ki akarja azt…

Comments closed

A LEGNAGYOBB BOTRÁNY – az agy valódi funkciója

Mi, emberek azt hisszük, az agyat arra kaptuk, hogy hosszú időn keresztül információt gyűjtögessünk abban, GONDolkodjunk, gondolatokat ejtsünk rabul a jövő számára, számításokat végezzünk, és hadi terveket szőjjünk képzelt ellenségeink…

Comments closed

DISZNÓK ÉS GYÖNGYÖK

Senkit sem menthetsz meg, akit az Úristen nem akar megmenteni. Na de miért ne akarna a Mindenható valakit megmenteni? Mert nincs benne egy parányi igazságszeretet sem. (Jn 6:44) Vakbuzgóságodnak köszönhetően…

Comments closed

Jézus halálának üzenete (Máté evangéliuma – 27. fejezet)

Jézus életének minden mozzanata hatalmas tanulságokat hordoz magában, amelyeket, ha megértünk, közelebb kerülünk ahhoz a helyhez, ahhoz az állapothoz, amelyet Ő úgy nevezett, hogy Isten országa. Evangélium olvasás és magyarázat.…

Comments closed

„De az nem baj”

Melyik volt előbb, a törvény(-kezés), vagy a buta ember? HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://ok.ru/video/1655647706718

Comments closed

Nincs, hova menni

Aki a külsőt akarja megváltoztatni, az életét teszi kockára, mert elutasítja a belsővel való szembesülés lehetőségét. Azt mondod, eleged van, elköltözöl innét. Mit költöztetsz magaddal? Mid van, amit meg akarsz…

Comments closed

Asszony töviskoronával – beszélgetés

Egy kedves útitársam kapott egy erős álmot, amelyben látta a végidőket. Látta Jézust, és látott mellette egy nőt, aki a Mária ábrázolásokra hasonlított. Az álom bizarr része az volt, hogy…

Comments closed

Ki a leghatalmasabb ember a világon? – gondolatok hasmenés ellen

Vajon mit válaszolna a hívők többsége erre a kérdésre? Vajon mennyien mondanák azt, hogy Bill Gates, vagy azt, hogy Rockerfeller, vagy azt, hogy Soros, vagy azt, hogy Putyin, vagy azt,…

Comments closed

Gyönyörködni a bántalmazásban és a nyomorúságban??

A Biblia, ha az ember csak aggyal olvassa, nem több, mint egy érthetetlen és közönséges háborús történet, horror regény. Viszont ha az ember az Istentől kapott új látással olvassa –…

Comments closed

Miért van hazugság és megtévesztés a világban?

A tolvaj azért lop, mert nincs sajátja. Annak nincs sajátja, aki nem kap Fentről. Az nem kap fentről, aki nem a fentiekkel törődik, hanem a lentiekkel. És aki nem kap…

Comments closed

Négy fontos kérdés keresztényeknek

Az ember sokszor még abban sem tud hinni, amit a szemeivel lát. Hogyan is hihetne bárki is valakiben, akit nem ismer, és nem lát? Sok keresztény emberrel találkoztam, aki nem…

Comments closed

Hivatalos sátánimádat (A názáreti Jézus hatalmas nevében)

Jézus mondja: Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te…

Comments closed

Hivatalos sátánimádat (A názáreti Jézus hatalmas nevében)

Jézus mondja: Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te…

Comments closed

Tudatlanság + birtoklási vágy + ambíció = Sátán

A vallásos tömegek a Sátán szó babonás definíciója által vannak megkötözve. Ennek köszönhető, hogy akik vallásos úton ismerkednek Jézus tanításaival, nem világítanak, és nem tudnak segíteni embertársaiknak abban, hogy megszabaduljanak,…

Comments closed

Júdások akkor, és most (Máté evangéliuma, 26. fejezet)

Hogyan történt az igazság elárulása akkor, és hogyan történik az igazság elárulása napjainkban? Evangélium olvasás és magyarázat. Az előző részeket meghallgathatod itt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMX6ZCEiYmEV3JOXNzjBeSMeSEejOwv8 HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://youtu.be/aNKkH7A7R_o

Comments closed

Magadnak ártasz, ha emberekhez hasonlítod/méred magad

Mindenki van annyira intelligens, hogy találjon egy hitványabb, egy gyarlóbb embert, mint ő, hogy azáltal többet gondolhasson magáról, mint ami. De ez egy nagyon veszélyes, egészen pontosan egy végezetes játszma.…

Comments closed

Az imádat jelentése

Egyre több fogalom van szótárunkban, ami elvesztette eredeti jelentését. Ekképp üressé, értelmetlenné, semmitmondóvá, tartalmatlanná vált. Feltételezem, te sem találkoztál még olyan emberrel, aki azt állította magáról, hogy ő bálványimádó. Ennek…

Comments closed

„Amikor rád találtam, össze voltál törve, száz sebből véreztél.”

Bárki találkozhat Istennel, aki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismerje az igazságot. Csupán kérnie kell, és amennyiben őszinte és tiszta a szándéka, Isten azonnal bejön az ő életébe, és elkezdődik…

Comments closed

Mindenki el fog veszni, akinek nincs személyes bizonyítéka Isten létezéséről

Nagyon nehéz idők jönnek az emberiségre. Akinek nincs személyes bizonyítéka Isten létezéséről, kénytelen lesz vallásokban, emberi elképzelésekben, és mozgalmakban bízni. Viszont kevesen tudják, hogy nincs az az emberi tudomány, és…

Comments closed

A lélek növekedése (teljessége) és zsugorodása (félelme) – Mt. 25

Hogyan növekedik, és miként zsugorodik a lélek? Máté evangéliumának 25. fejezete megmutatja nekünk, hogyan is történik a valódi lelki fejlődés. Az előző részeket megtalálod itt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzMX6ZCEiYmEV3JOXNzjBeSMeSEejOwv8 HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://ok.ru/video/1642498825822

Comments closed

A test, amely nem látott halált – Halhatatlanság a Biblia szerint

Az elbukott, a teremtés törvényétől eltávolodott ember a halált hiszi életnek, és az abnormálist gondolja normálisnak. Kevesen tudják, hogy Teremtőnk szerint még a test halálára sem lenne szükség… HA NEM…

Comments closed

Ha Isten mindenható, miért nem jön azonnal a gyógyulás?

KÖNNYEN JÖTT, KÖNNYEN MENT. Boldogok, akik mindenüket odaadták a legdrágább kincsért, a hitért, és Krisztus ismeretéért, mert örökre megtarthatják azt. Mások hatalmas csodák révén, könnyen megkapták a hitet, mint a…

Comments closed

A „nem tudom” hatalma

Hogyan lehet a legkönnyebben megérteni Istent és az élet lényegét? HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://ok.ru/video/1633174625886

Comments closed

Mennyei házikenyér – beszélgetés Tikával

Az ember, aki leutánozta a molylepkét. Az ember a saját felfedezéseivel hivalkodik, miközben nem veszi észre, hogy ő valójában nem tesz mást, mint leutánozza azt, ami már eleve létezett.  …

Comments closed

A régi sláger sokszor, vagy minden nap egy új dal?

Szeretünk nosztalgiázni, de nem tudjuk, hogy miért? Miért kell az embernek ugyanazt a slágert újból és újból elénekelni, amikor minden nap énekelhetne újat? HA NEM MEGY, KLIKK IDE: https://ok.ru/video/1630207549022

Comments closed

Hibáztathatjuk-e a bohócot azért, amiért cirkuszfüggők vagyunk?

Lenne-e cirkusz, ha az ember boldog lenne a saját bőrében, és nem kívánkozna cirkuszba? Lenne-e politika, ha az ember használná az istenadta képességeit, és gondolkodna? Lenne-e vallás, ha az ember…

Comments closed

Frusztráció, lelki terror és öngyilkosság a kereszténységben

Egyre gyakrabban hallani olyan híreket, miszerint öngyilkos lett a gyülekezet pásztora. A kérdés az, hogy ez az ember élete során miféle igazságot hirdetett a templomban, a gyülekezetben, milyen szellemiséget adott…

Comments closed